Celem programu jest promowanie środków

Celem programu jest promowanie środków z PO RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020, zachęcenie do korzystania z innowacyjnych rozwiązań zarówno w rybołówstwie jak i akwakulturze, przedstawienie założeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej.