Barka

Program katolicki o ważnych wydarzeniach

Program katolicki o ważnych wydarzeniach odbywających się w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W Barce pokazywana jest również działalność charytatywna i kulturalna osób świeckich. Na program zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 10:00 (powtórka w poniedziałek o godz. 8:00).