1
„Bez barier” jest swoistym przewodnikiem dla niepełnosprawnych, podpowiadającym jakie przysługują im prawa, do kogo mogą zwrócić się o pomoc oraz na jakie usprawnienia i ulgi mogą liczyć. Magazyn porusza tematy, które dotyczą codziennego życia niepełnosprawnych i ich rodzin.