Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 1.zip siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1 do SIWZ 2.zip siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1 do SIWZ 3.zip siwz i załączniki
6. Załącznik nr 2 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 3 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.zip siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 do SIWZ 0 Program Funkcjonalno Uzytkowy dla Gorzowa i Kielc.pdf siwz i załączniki
10. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 1.pdf inne pliki
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
12. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
13. wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 3.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj