Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ogłoszenie
2. Zmiana_tresci_siwz_1_2020 .PDF inne pliki
3. Zmiana_tresci_siwz_2_2020 .PDF inne pliki
4. Zmiana_tresci_siwz_3_2020.pdf inne pliki
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. oświadczenie grupa kapitałowa.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężarowego samochodu pomocniczego do wozu transmisyjnego wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy kontenerowej.