Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 560526-N-2020.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załacznik nr 2 do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ