Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 571921.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest, modernizacja montaży AVID Media Composer Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, polegająca na dostawie nowych, modernizacji dotychczasowych urządzeń wraz z montażem i instalacją oraz szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ