Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Informacja o udzieleniu zamówienia COVID (WNZ-000990-20).pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon