Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegół zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/7096/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-dotyczacych-udzielenia-zamowienia-publicznego-na-wdrozenie-kompleksowego-systemu-zarzadzania-podrozami-sluzbowymi-w-tvp-s-a-w-sap