Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/7959/konkurs-w-celu-wyboru-brokera-na-obsluge-ubezpieczeniowa-w-zakresie-grupowych-ubezpieczen-osobowych-dla-tvp-s-a-wymienionych-w-dziale-ii-grupa-2-zalacznika-do-ustawy-z-dnia-11-wrzesnia-2015-r-o-dzialalnosci-ubezpieczeniowej-i-reasekuracyjnej-zgodni