Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/7951/konkurs-w-celu-wyboru-brokera-na-obsluge-ubezpieczeniowa-ubezpieczen-majatkowych-i-osobowych-w-wybranym-zakresie-dla-tvp-s-a-zgodnie-z-ustawa-z-dnia-15-grudnia-2017-r-o-dystrybucji-ubezpieczen