Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu (dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu) miksera audio wraz z osprzętem do reżyserki studia A