Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa sprzętu modularnego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Magnum i Vista Link Evertz oraz posiadanymi ramami serii 7800FR dla Oddziału Terenowego w Poznaniu