Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę urządzeń do modernizacji reżyserek A, B, T oraz sterowni oświetlenia dla Oddziału Terenowego w Poznaniu Zał i wszelkie informacje na stronie: https://tvp.eb2b.com.pl/