Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/11913/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pn-uruchomienie-zintegrowanego-systemu-produkcji-audycji-informacyjnych