Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie w okresie 12 miesięcy - https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/12505/postepowanie-w-sprawie-zawarcia-umowy-ramowej-na-swiadczenie-uslug-handlowych-w-zakresie-ofert-telewizji-polskiej-s-a-oddzial-terenowy-w-olsztynie-w-okresie-12-miesiecy