Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku  2019-09-10  2019-08-21   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddział Terenowego TVP w Gdańsku polegająca na: a) dostawie sprzętu, b) montażu dostarczonego sprzętu w istniejącym wozie DSNG, c) wykonaniu podłączeń dostarczonego sprzętu, d) uruchomieniu i integracji dostarczonych urządzeń z istniejącym na stacji systemem. )        
Dostawa dwóch licencji Microsoft SQL Server na potrzeby rozbudowy Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej  2019-09-04  2019-08-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch licencji Microsoft SQL Server na potrzeby rozbudowy Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.  2019-09-10  2019-08-21   
(zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.)        
Dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz ze specjalistyczną zabudową do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu  2019-08-23  2019-08-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Rozbudowa środowiska projektowego oprawy graficznej TAI    2019-08-13   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3103/rozbudowa-srodowiska-projektowego-oprawy-graficznej-tai)        
dostawa kamer, statywów i obiektywów dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.  2019-08-29  2019-08-08   
(dostawa kamer, statywów i obiektywów dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.)        
Dostawa torów kamerowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8  2019-08-14  2019-08-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa czterech torów kamerowych HD do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-08-20  2019-08-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD i statywami kamerowymi do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Wynajem przestrzeni technicznej oraz usługa telekomunikacyjna w modelu CDN przez okres 24 miesięcy  2019-08-19  2019-08-02   
(Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni technicznej oraz usługa telekomunikacyjna w modelu CDN przez okres 24 miesięcy)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy przestrzeni produkcyjnej produkcji seriali.    2019-08-02   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3100/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-przestrzeni-produkcyjnej-produkcji-seriali)        
Dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu  2019-08-09  2019-08-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Zakup oprogramowania do backupu środowiska SAP HANA oraz poczty korporacyjnej Exchange.  2019-08-09  2019-08-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do backupu środowiska SAP HANA oraz poczty korporacyjnej Exchange. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).)        
Zakup uniwersalnych stołów przeglądowych do taśmy filmowej 16/35mm.    2019-07-31   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem:https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3119/zakup-uniwersalnych-stolow-przegladowych-do-tasmy-filmowej-16-35mm )        
usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019-2021  2019-08-09  2019-07-26   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019-2021)        
Dostawa profesjonalnego projektora 4K oraz elementów nagłośnienia Sali kolaudacyjnej w ramach projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”  2019-08-07  2019-07-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego projektora 4K oraz elementów nagłośnienia Sali kolaudacyjnej w ramach projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”, realizowanego w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16-00 )        
Roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Mo  2019-08-20  2019-07-23   
(Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A, a także w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku, Jachrance i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7  2019-08-13  2019-07-17   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku   2019-08-30  2019-07-15   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu  2019-07-18  2019-07-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2019-07-17  2019-07-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. )        
dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach projektu MAMProd – Środowisko DaletProd    2019-07-09   
(szczegóły zamówienia dostępne: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2828/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-ramach-projektu-mamprod-srodowisko-daletprod)        
Dostawa systemu technologicznego studia telewizyjnego w ramach projektu budowy infrastruktury technicznej kanałów dla zagranicy    2019-07-05   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2896/dostawa-systemu-technologicznego-studia-telewizyjnego-w-ramach-projektu-budowy-infrastruktury-technicznej-kanalow-dla-zagranicy)        
Instalacja sygnalizacji pożaru w obiektach Oddziału TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-07-17  2019-07-03   
(4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i ich montaż w pomieszczeniach na obiektach (3 obiekty) Oddziału przy ul. Krzemionki 30 w Krakowie w oparciu o istniejący projekt objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Projekt nowej instalacji sygnalizacji pożarowej - zakłada ochronę całkowitą obiektów: budynek główny, budynek Twardowska i budynek DE. Przetarg ograniczony)        
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ośrodka Mediów Interaktywnych oraz TVP Sport  2019-07-08  2019-06-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Ośrodka Mediów Interaktywnych oraz TVP Sport.)        
Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych do modernizowanego wozu DSNG POL26 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie  2019-08-01  2019-06-24   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2722/dostawa-i-montaz-dodatkowych-urzadzen-telewizyjnych-do-modernizowanego-wozu-dsng-pol26-oddzialu-terenowego-telewizji-polskiej-s-a-w-krakowie )        
Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI    2019-06-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2779/dostawa-specjalizowanych-zestawow-pc-dziennikarskich-i-laptopow-reporterskich-dla-tai)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy.    2019-06-17   
( Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2555/uslugi-planowania-i-zakupu-mediow-na-potrzeby-reklamy-publicznej-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-12-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy)        
Usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  2019-07-17  2019-06-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru operatora technicznego usługi nadawczej DVB-T w multipleksie trzecim (MUX-3)    2019-06-11   
(szczegóły dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2738/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-sprawie-wyboru-operatora-technicznego-uslugi-nadawczej-dvb-t-w-multipleksie-trzecim-mux-3)        
Dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM i HDCAM    2019-06-04   
(Szczegóły zamówienia dostępne; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2660/dostawa-profesjonalnych-tasm-wizyjnych-cyfrowych-betacam-i-hdcam)        
Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych - dialog techniczny  2018-12-06  2018-11-29   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych )