Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Konina i pow. koninsk.,słup. i kolsk. w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina i powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Piły i pow. pilsk., oborn. i chodziesk w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Piły i powiatu pilskiego, obornickiego i chodzieskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu )        
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44.  2014-12-30  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 oraz ul. Nowohuckiej 44, świadczenie obejmuje kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych, korytarzy i klatek schodowych w okresie 24 miesięcy )        
Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.  2014-12-29  2014-12-16   
(Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.)        
Leasing macierzy półprzewodnikowej w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej.  2014-12-23  2014-12-15   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing macierzy półprzewodnikowej w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej.)        
świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie w okresie od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r  2014-12-22  2014-12-12   
(świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie w okresie od dnia 16 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r)        
zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-12-23  2014-12-12   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 : modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego wraz z zakupem i instalacją zasilacza UPS. część 2: modernizacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji mechanicznej wraz z zakupem i instalacją klimatyzatora precyzyjnego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  2015-01-15  2014-12-10   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. )        
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego.  2015-01-26  2014-12-10   
(Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów: 1) Pakiet Medycyna Pracy, 2) Pakiet Podstawowy, 3) Pakiet Rozszerzony, 4) Pakiet VIP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa systemu do korekcji barwnej  2014-12-09  2014-12-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do korekcji barwnej)        
Dostawa miksera wizji dla zespołów emisyjnych.  2014-12-08  2014-11-26  Wynik
(Dostawa miksera wizji dla zespołów emisyjnych.)        
Dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G  2014-12-08  2014-11-26   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G)        
zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019  2015-01-07  2014-11-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego  2014-12-01  2014-11-21  Wynik
(Część A – dostawa dekoderów satelitarnych HD; Część B – dostawa demodulatorów satelitarnych; Część C – dostawa przełączników sieciowych; Część D – dostawa konwerterów LNB wraz z akcesoriami oraz wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej i sygnałowej)        
dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy  2014-12-29  2014-11-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.  2014-12-01  2014-11-19  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.)        
Leasing urządzeń w ramach rozbudowy satelitarnego systemu łączności programowo – koordynacyjnej dla stacji bazowej oraz 4 stacji DSNG.  2014-11-26  2014-11-18  Wynik
(Leasing urządzeń w ramach rozbudowy satelitarnego systemu łączności programowo – koordynacyjnej dla stacji bazowej oraz 4 stacji DSNG.)        
Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR    2014-11-17   
(Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR)        
Dostawa licencji SAP Test Data Migration Serwer  2014-11-24  2014-11-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji SAP Test Data Migration Serwer)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu RSO.  2014-11-24  2014-11-14  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu RSO. (Regionalny System Ostrzegania))        
Dostawa koderów, zastawu kart i rejestratora sygnału  2014-11-25  2014-11-13  Wynik
(Część „A” – dostawa koderów Dolby Digital, zestawu kart do DD/DDPlus oraz rejestratora sygnału wizyjnego HD na dyskach SSD; Część „B” - dostawa koderów video MPEG-2 SD/HD, AVC SD/HD oraz dekodera pozwalającego na monitorowanie sygnałów zakodowanych z wykorzystaniem dostarczonych koderów)        
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2014r do 30.11.2015r  2014-11-21  2014-11-21  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2014r do 30.11.2015r. Wartość szacunkowa zamówienia pon.207.000,00 euro.)        
Dostawa czterech video serwerów ingestowo-playoutowych niezbędnych dla Systemu Produkcji Programów Informacyjnych  2014-11-21  2014-11-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech video serwerów ingestowo-playoutowych niezbędnych dla Systemu Produkcji Programów Informacyjnych)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A.  2014-11-14  2014-12-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A. Zamówienie składa się z następujących części: -część I - Macierz z kontrolerami redundantnymi - Zadanie A; -część II - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzową - Zadanie B; -część III - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzowa - Zadanie C; -część IV - Serwer - kontroler domeny - Zadanie D; -część V - Serwer plików - Zadanie E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest we Wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1A, 1B do SIWZ. )        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante    2014-11-04   
(Rozbudowa systemu SZarP i wdrożenie systemu obsługującego procesy w Wideotece w OśrodkuDokumentacji i Zbiorów Programowych.)        
leasing urządzeń w ramach modernizacji firewalla zewnętrznego  2014-11-12  2014-10-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji firewalla zewnętrznego. )        
leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej  2014-12-09  2014-10-30  Wynik
(leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej.  2014-11-14  2014-10-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - dostawa dwóch serwerów bazodanowych z kartą typu „enterprise flash”; Część 2 - dostawa jednego urządzenia storage’owego typu all-flash. )        
Dostawa paliw oraz usługi mycia samochodów rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych  2014-11-26  2014-10-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa paliw, w tym: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napedowego letniego, oleju napędowego zimowego, 2. Usługa mycia samochodu, rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych)        
Dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego   2014-10-27  2014-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego fonii nieskojarzonej )        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB  2014-10-23  2014-10-14  Wynik
(Przedmiotem zamowienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB)        
Leasing finansowy samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV oraz sedan  2014-11-12  2014-09-20  Wynik
(Leasing finansowy 32 sztuk samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV Leasing finansowy 3 sztuk samochodów o nadwoziu sedan)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)