Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-06-26  2017-05-15   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ)        
Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD Sap Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.  2017-05-23  2017-05-12   
(Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD Sap Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy. )        
Dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B  2017-05-25  2017-05-10   
(Przedmiotem zamówieni jest dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia).)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2017-05-18  2017-05-10   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych. )        
Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie oraz pozyskiwania sponsorów do audycji telewizyjnych  2017-05-17  2017-05-18   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, pozyskiwanie sponsorów do audycji telewizyjnych oraz pozaantenowej sprzedaży reklam (m.in. telegazeta, internet). Usługa obejmuje w szczególności rejon powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego. )        
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie w okresie 36 miesięcy  2017-05-12  2017-05-04   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie, na jaki zostanie zawarta umowa, usług utrzymania czystości na terenie siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego nr 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 12 miesięcy  2017-05-17  2017-05-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zapytanie o cenę: dostawa baterii alkalicznych  2017-04-28  2017-05-02   
(przedmiotem zapytania o cenę jest dostawa baterii alkalicznych)        
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16   2017-05-19  2017-04-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. (projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) )        
Dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych  2017-06-07  2017-04-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa miksera wizji dla OT Szczecin  2017-05-15  2017-04-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa miksera wizji dla OT Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1  2017-06-01  2017-04-18   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną  2017-04-24  2017-04-13   
(Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną)        
postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie  2017-04-24  2017-04-13  Wynik
(świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcję materiałów reklamowych, a także reklamy zamieszczanej na stronie internetowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)        
Dialog techniczny-modernizacja systemu multipleksu satelitarno - naziemnego   2017-04-24  2017-04-12   
(Modernizacja systemu multipleksu satelitarno - naziemnego )        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-05-22  2017-04-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup usług serwisowych dla skanera filmowego, systemów rekonstrukcji obrazu oraz systemu korekcji barwno-tonalnej.  2017-04-20  2017-04-07  Wynik
(Zakup usług serwisowych dla skanera filmowego, systemów rekonstrukcji obrazu oraz systemu korekcji barwno-tonalnej.)        
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy  2017-04-24  2017-04-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji serwerów wizyjnych Centralnego Ingestu Plikowego  2017-04-20  2017-04-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji serwerów wizyjnych Centralnego Ingestu Plikowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.  2017-05-10  2017-03-31   
(Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.)        
Dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach   2017-04-19  2017-03-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 – Mikser wizji dla OT Kielce 2) Część 2 – Mikser wizji streamujący dla APTiF )        
Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.  2017-03-08  2017-02-24  Wynik
(Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2017-03-27  2017-02-14  Wynik
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej   2017-01-27  2017-04-24  Wynik
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu zlokalizowanych przy ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 12 miesięcy. )        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-05-15  2016-12-13   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)