Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa technologicznych zestawów oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu  2018-11-19  2018-11-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych zestawów oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz OPZ - Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy )        
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy  2018-11-19  2018-11-09   
(Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E. )        
Zakup regałów jezdnych, niezbędnych dla długoterminowego przechowywania audycji i dokumentacji aktowej, tworzących zasób archiwalny Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie, wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni magazynów i montażem regałów  2018-11-16  2018-11-08   
(Zamówienie polega na dostawie wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w obsłudze regałów jezdnych do pomieszczeń w budynku Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy   2018-11-22  2018-11-07   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu profesjonalnych cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawu profesjonalnych cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku.)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawów oświetleniowych światła dziennego o mocach 800 W, 400W,1200W oraz 2500W, dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku.)        
Dostawa papieru kserograficznego dla Zakładu Głównego TVP S.A. i Oddziału Terenowego w Warszawie  2018-10-31  2018-10-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego dla Zakładu Głównego TVP S.A. i Oddziału Terenowego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Opis przedmiotu zamówienia). )        
Usługa dotycząca wykonania badania sondażowego pt. „Pozycjonowanie kanałów TVP na tle konkurencji”  2018-10-31  2018-10-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania badania sondażowego pt. „Pozycjonowanie kanałów TVP na tle konkurencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Zakup komputerów graficznych.  2018-10-29  2018-10-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów graficznych.)        
Dostawa zestawu cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30  2018-10-26  2018-10-29  Wynik
(Dostawa zestawu cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30 Dostawa obejmuje cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych dla studia i transmisji.)        
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu  2018-10-25  2018-10-17  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu.)        
Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TVP Polonia przez okres 6 miesięcy.  2018-11-05  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TVP Polonia przez okres 6 miesięcy.)        
Zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Białymstoku  2018-11-26  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej w Białymstoku polegający na dostawie nowego samochodu technologicznego w oparciu o nadwozie pojazdu typu FURGON o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0T oraz wykonaniu jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby Stacji DSNG pracującej poprzez satelity dystrybucyjne takich operatorów jak Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Sirius, Amos, Hellasat i inne oraz wykonaniu demontażu posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG i zamontowaniu ich na nowym wozie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wykonawca w ramach zamówienia: 1) dostarczy samochód typu Furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0 ton z wysokim dachem, 2) wykona projekt zabudowy nadwozia pojazdu oraz instalacji technologicznych obejmujący część elektroenergetyczną, nadawczo-odbiorczą, wizyjną, foniczną z uwzględnieniem sprzętu A/V posiadanego przez Zamawiającego wraz z bilansem energetycznym potwierdzającym właściwy dobór elementów instalacji, 3) wykona zabudowę nadwozia pojazdu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem zabudowy, 4) wykona demontaż posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG – Wykaz urządzeń dostarczonych z obecnie używanego wozu DSNG w celu ponownego montażu na nowej stacji DSNG Załącznik nr 10 do SIWZ, 5) wykona instalację wszystkich urządzeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem instalacji technologicznych, 6) wykona testy, pierwsze uruchomienie oraz przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego w ilości osób od 1 do 5 w zakresie użytkowania Stacji DSNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i 10 do SIWZ. )        
Dostawa systemu oświetlenia studyjnego dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2018-10-25  2018-10-17  Wynik
(Dostawa systemu oświetlenia studyjnego dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)        
Rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.  2018-12-10  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.)        
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej, gazowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Antalla 2 w Warszawie.  2018-11-08  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej, gazowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Antalla 2 w Warszawie.)        
Dostawa stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.  2018-11-22  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.)        
Dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie  2018-10-24  2018-10-16  Wynik
(Przedmiotem postępowania jest dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12 torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
dostawa ściany wizyjnej (videowall) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.   2018-10-24  2018-10-16  Wynik
(dostawa ściany wizyjnej (videowall) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie. )        
usługi ubezpieczenia zdrowotnego  2018-12-17  2018-10-16   
(Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego)        
dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2018-10-26  2018-10-16  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM)        
Dostawa wzmacniacza mocy wraz z kontrolerem dla mobilnej stacji DSNG POL 30 HD  2018-10-22  2018-10-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy wraz z kontrolerem dla mobilnej stacji DSNG POL 30 HD eksploatowanej w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD  2018-11-21  2018-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7  2018-10-29  2018-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-10-24  2018-10-10   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ. )        
Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem  2018-10-26  2018-10-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Zakup sprzętu komputerowego ZP/TITT/86/2018  2018-11-15  2018-10-10   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. )        
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby redakcji internetowej Poland in English.  2018-10-18  2018-10-09  Wynik
(Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby redakcji internetowej Poland in English.)        
Dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r.  2018-11-16  2018-10-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Modernizacja wozu DSNG  2018-10-17  2018-10-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa sprzętu w ramach modernizacji systemów pamięci masowej dla systemów produkcyjnych  2018-10-18  2018-10-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach modernizacji systemów pamięci masowej dla systemów produkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania, dla danej części zamówienia, zawarty jest w Załączniku nr 1a,1b oraz 1c do Wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ . )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania do obsługi elementów wyświetlających scenografii studiów TAI.  2018-10-18  2018-10-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do obsługi elementów wyświetlających scenografii studiów TAI.)        
Wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki  2018-10-12  2018-10-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki - dostawa 8 szt. identycznych serwerów na potrzeby Farmy Transkodującej w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska blade.)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach.  2018-10-12  2018-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach.)        
Dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych  2018-11-14  2018-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych.)        
roboty budowlane obejmujące przebudowę wentylacji oraz modernizację oświetlenia Studia B w budynku TAI przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-10-17  2018-10-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wentylacji oraz modernizację oświetlenia Studia B w budynku TAI przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie)        
świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy  2018-11-13  2018-10-02   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy)        
„Dostawa systemu powtórkowego do wozu DSNG – nabycie urządzenia „slow motion” wraz pulpitami kontrolnymi”  2018-10-10  2018-10-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu powtórkowego do wozu DSNG – nabycie urządzenia „slow motion” wraz pulpitami kontrolnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).)        
Dostawa samochodu technologicznego do transmisji danych z wykorzystaniem sieci GSM i Internetu satelitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i jego specjalistycznej zabudowy  2018-10-05  2018-10-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego do transmisji danych z wykorzystaniem sieci GSM i Internetu satelitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i jego specjalistycznej zabudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).)        
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum  2018-11-09  2018-09-13   
(Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.)        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi   2018-10-22  2018-09-08   
(Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych  2018-10-17  2018-09-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Modernizacja stanowisk graficznych  2018-10-19  2018-09-03   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowisk graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa sprzętu komputerowego_ZP/TITT/73/2018  2018-10-15  2018-08-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 do SIWZ.)        
Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-03  2018-10-29  Wynik
(Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
Dostawa kamer i obiektywów  2018-10-04  2018-08-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer i obiektywów.)        
Dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów  2018-10-01  2018-08-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa kamkorderów i statywów kamerowych. Część nr 2 – Dostawa obiektywów kamerowych. Część nr 3 – Dostawa rekorderów i napędów dyskowych. )        
Dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych  2018-09-27  2018-08-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych.)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2018-09-26  2018-08-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED. )        
Zakup sprzętu komputerowego  2018-09-21  2018-08-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat  2018-09-26  2018-08-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej  2018-08-29  2018-08-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Zakup modułu rozszerzającego zakres funkcjonalności routera Brocade MLXe-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Modernizacja i optymalizacja istniejącej infrastruktury sieciowej dla platformy hostingowej. )        
Zakup i wdrożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera  2018-10-22  2018-07-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i w drożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera. )        
modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w bloku G na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-10  2018-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w budynku G na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Budowa docelowego modelu procesów  2018-07-24  2018-07-09  Wynik
(Budowa docelowego modelu procesów)        
Usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania na okres 2 lat  2018-08-16  2018-07-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania)        
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7   2018-09-04  2018-07-06  Wynik
(Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7 )        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)