Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji systemu emisyjnego Telegazety w Zakładzie Głównym i wybranych Ośrodkach Terenowych  2019-09-30  2019-09-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji systemu emisyjnego Telegazety w Zakładzie Głównym i wybranych Ośrodkach Terenowych.)        
Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL-33 - nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie  2019-10-01  2019-09-18   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL-33 - nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Zakup sprzętu w ramach rozbudowy sieci Data Center    2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3500/zakup-sprzetu-w-ramach-rozbudowy-sieci-data-center)        
Wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”    2019-09-11   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3135/wdrozenie-linii-technologicznej-do-rekonstrukcji-archiwalnych-materialow-filmowych-w-ramach-projektu-digitalizacja-regionalnego-dziedzictwa-telewizyjnego-i-filmowego-z-archiwum-tvp-s-a)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach projektu MAMProd – Środowisko Dalet Prod  2019-10-22  2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/3510/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-ramach-projektu-mamprod-srodowisko-dalet-prod )        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy.    2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3475/swiadczenie-uslug-zakupu-biletow-lotniczych-zlecanych-przez-telewizje-polska-s-a-w-okresie-24-miesiecy )        
Zapytanie o cenę na "Dostawę materiałów biurowych dla Zakładu Głównego TVP S.A.” - informacja z otwarcia ofert    2019-09-12  Wynik
(Dostawa materiałów biurowych dla Zakładu Głównego TVP S.A.)        
Rozbudowa systemów sterujących obwodami oświetlenia technologicznego w studiach telewizyjnych  2019-09-30  2019-09-11   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemów sterujących obwodami oświetlenia technologicznego w studiach telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie  2019-10-07  2019-09-20   
(Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie)        
Dostawa extenderów KVM uzupełniających infrastrukturę techniczną Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP  2019-09-18  2019-09-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa extenderów KVM uzupełniających infrastrukturę techniczną Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.)        
zakup sprzętu w ramach modernizacji Centralnego Systemu Backupu.  2019-09-17  2019-09-06   
(zakup sprzętu w ramach modernizacji Centralnego Systemu Backupu.)        
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2019-09-26  2019-09-06   
(Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie)        
Termomodernizacja ściany południowej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy   2019-09-10  2019-09-11  Wynik
(wykonanie „Termomodernizacji ściany południowej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac termomodernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany południowej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8  2019-09-12  2019-08-28   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 2 do SIWZ - przedmiary robót, Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. )        
dostawa mikrofonów dla Centrum Usług Produkcyjnych.  2019-09-06  2019-08-28  Wynik
(dostawa mikrofonów dla Centrum Usług Produkcyjnych. )        
Dostawa urządzeń dostępowych w ramach rozbudowy sieci produkcyjnej  2019-09-05  2019-08-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy sieci produkcyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa wzmacniacza mocy w.cz. wraz z instalacją i uruchomieniem, do stacji DSNG będącej na wyposażeniu Oddziału terenowego TVP w Gdańsku.  2019-09-10  2019-08-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy wraz z instalacją i uruchomieniem do stacji DSNG będącej na wyposażeniu Oddział Terenowego TVP w Gdańsku. Zamówienie składa się z następujących elementów: a) dostawa sprzętu, b) montaż dostarczonego sprzętu,, c) uruchomienie i integracja dostarczonych urządzeń z istniejącym na stacji DSNG systemem nadawczym. )        
Zabudowa 2 (dwóch) samochodów typu Bus „furgon"  2019-09-06  2019-08-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zabudowa 2 (dwóch) samochodów typu Bus „furgon")        
Modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku  2019-09-10  2019-08-21   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddział Terenowego TVP w Gdańsku polegająca na: a) dostawie sprzętu, b) montażu dostarczonego sprzętu w istniejącym wozie DSNG, c) wykonaniu podłączeń dostarczonego sprzętu, d) uruchomieniu i integracji dostarczonych urządzeń z istniejącym na stacji systemem. )        
Dostawa dwóch licencji Microsoft SQL Server na potrzeby rozbudowy Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej  2019-09-09  2019-08-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch licencji Microsoft SQL Server na potrzeby rozbudowy Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.  2019-09-10  2019-08-21   
(zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.)        
Dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz ze specjalistyczną zabudową do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu  2019-08-23  2019-08-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Rozbudowa środowiska projektowego oprawy graficznej TAI    2019-08-13   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3103/rozbudowa-srodowiska-projektowego-oprawy-graficznej-tai)        
dostawa kamer, statywów i obiektywów dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.  2019-08-29  2019-08-08  Wynik
(dostawa kamer, statywów i obiektywów dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.)        
Dostawa torów kamerowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8  2019-08-14  2019-08-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa czterech torów kamerowych HD do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-08-20  2019-08-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD i statywami kamerowymi do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Wynajem przestrzeni technicznej oraz usługa telekomunikacyjna w modelu CDN przez okres 24 miesięcy  2019-08-19  2019-08-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni technicznej oraz usługa telekomunikacyjna w modelu CDN przez okres 24 miesięcy)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy przestrzeni produkcyjnej produkcji seriali.    2019-08-02   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3100/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-przestrzeni-produkcyjnej-produkcji-seriali)        
Zakup uniwersalnych stołów przeglądowych do taśmy filmowej 16/35mm.    2019-07-31   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem:https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3119/zakup-uniwersalnych-stolow-przegladowych-do-tasmy-filmowej-16-35mm )        
usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019-2021  2019-08-09  2019-07-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata obrotowe 2019-2021)        
Roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Mo  2019-08-20  2019-07-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A, a także w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku, Jachrance i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7  2019-08-13  2019-07-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku   2019-08-30  2019-07-15   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach projektu MAMProd – Środowisko DaletProd    2019-07-09   
(szczegóły zamówienia dostępne: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2828/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-ramach-projektu-mamprod-srodowisko-daletprod)        
Dostawa systemu technologicznego studia telewizyjnego w ramach projektu budowy infrastruktury technicznej kanałów dla zagranicy    2019-07-05   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2896/dostawa-systemu-technologicznego-studia-telewizyjnego-w-ramach-projektu-budowy-infrastruktury-technicznej-kanalow-dla-zagranicy)        
Instalacja sygnalizacji pożaru w obiektach Oddziału TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-07-17  2019-07-03   
(4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i ich montaż w pomieszczeniach na obiektach (3 obiekty) Oddziału przy ul. Krzemionki 30 w Krakowie w oparciu o istniejący projekt objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Projekt nowej instalacji sygnalizacji pożarowej - zakłada ochronę całkowitą obiektów: budynek główny, budynek Twardowska i budynek DE. Przetarg ograniczony)        
Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych do modernizowanego wozu DSNG POL26 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie  2019-08-01  2019-06-24   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2722/dostawa-i-montaz-dodatkowych-urzadzen-telewizyjnych-do-modernizowanego-wozu-dsng-pol26-oddzialu-terenowego-telewizji-polskiej-s-a-w-krakowie )        
Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI    2019-06-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2779/dostawa-specjalizowanych-zestawow-pc-dziennikarskich-i-laptopow-reporterskich-dla-tai)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy.    2019-06-17   
( Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2555/uslugi-planowania-i-zakupu-mediow-na-potrzeby-reklamy-publicznej-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-12-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy)