Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Wykonanie usługi modernizacji pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 – II etap  2016-09-23  2016-09-16   
(wykonanie usługi modernizacji pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 – II etap, polega na wykonaniu prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych części dachu budynku głównego (tzw. dach nr 1 w części AT) wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy na obsługę podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez Telewizję Polską S.A.   2016-09-22  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowa, całodobowa (7 dni w tygodniu) obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. polegająca m.in. na dokonywaniu rezerwacji noclegów w kraju i za granicą (w tym przedstawianiu ofert noclegów, rezerwacji, zakupie i dostarczaniu voucherów potwierdzających nocleg); zapewnieniu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych (w tym wyszukiwaniu połączeń, rezerwacji, zakupie i dostarczeniu) wraz z polisami ubezpieczeniowymi oraz usługami dodatkowymi niezbędnymi do prawidłowego przebiegu krajowych i zagranicznych podróży służbowych; pośrednictwo w wynajmie samochodów z kierowcą lub bez, pośrednictwo w formalnościach wizowych. )        
usługa przesyłania i dystrybucji ciepła oraz sprzedaż ciepła dla potrzeb OTVP S.A. w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1  2016-09-26  2016-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa przesyłania i dystrybucji ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynku biurowego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1 od 1.10.2016 do 31.12.2018.)        
Dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD  2016-09-23  2016-09-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD)        
Dialog techniczny na: „Dostawę energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. na okres 24 miesięcy”.  2016-09-19  2016-09-12   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na „Dostawę energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. na okres 24 miesięcy”.)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej systemu Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej  2016-09-21  2016-09-12  Wynik
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy dostawy (opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa serwerów na potrzeby systemu rekomendacji treści.  2016-09-22  2016-09-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby systemu rekomendacji treści. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy dostawy (opis przedmiotu zamówienia). )        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay  2016-10-21  2016-09-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Zakup standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programów i baz wirusów dla 5120 licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select oraz oprogramowania zarządzającego Kaspersky Security Center na okres 12 miesięcy  2016-09-16  2016-09-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programów i baz wirusów dla 5120 licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select oraz oprogramowania zarządzającego Kaspersky Security Center na okres 12 miesięcy)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI.  2016-10-07  2016-08-31   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.)        
Dostawa urządzeń liniowych  2016-10-03  2016-08-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych)        
modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT  2016-08-11  2016-07-27  Wynik
(modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT)        
dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej  2016-08-12  2016-07-27  Wynik
(dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej)        
Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.  2016-08-16  2016-07-26  Wynik
(Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.)        
modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-08-29  2016-07-25  Wynik
(modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych  2016-08-11  2016-07-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)