Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami i statywami kamerowymi dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8  2019-12-19  2019-12-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami i statywami kamerowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa produkcyjnego miksera wizji do wozu transmisyjnego dla Oddziału Terenowego w Rzeszowie  2019-12-04  2019-12-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkcyjnego miksera wizji do wozu transmisyjnego dla Oddziału Terenowego w Rzeszowie)        
Dostawa torów kamerowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2019-12-04  2019-11-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech torów kamerowych, zwanych łącznie urządzeniami, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.)        
Dostawa trzech torów kamerowych HD do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-11-25  2019-11-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD i statywami kamerowymi do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu.  2019-11-18  2019-11-08  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu.)        
dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewskiego 1 przez okres 36 miesięcy od 1.01.2020 do 31.12.2022  2019-11-20  2019-11-05   
(Dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewskiego 1 przez okres 36 miesięcy od 1.01.2020 do 31.12.2022r.)        
dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych  2019-11-20  2019-11-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych)        
Modernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowej  2019-11-12  2019-10-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa dwóch przełączników Ethernet do Punktu Ruchu Internetowego.  2019-11-12  2019-10-30  Wynik
(Dostawa dwóch przełączników Ethernet do Punktu Ruchu Internetowego.)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2019-11-14  2019-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie), który stanowi – odpowiednio dla danej części zamówienia – Załącznik Nr 3A, Załącznik Nr 3B oraz Załącznik Nr 3C do SIWZ. )        
Rozbudowa systemu do transmisji video poprzez GSM  2019-11-06  2019-10-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu do transmisji video poprzez GSM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie    2019-10-16   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3501/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wybudowanie-hali-zdjeciowej-na-terenie-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-woronicza-17-w-warszawie )        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj  2020-01-13  2019-10-15   
(Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj)        
Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia przez okres 12 miesięcy    2019-10-09  Wynik
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3649/swiadczenie-uslug-w-zakresie-udostepnienia-lacznosci-satelitarnej-na-potrzeby-rozpowszechniania-programu-tv-polonia-przez-okres-12-miesiecy)        
Modernizacja technologiczna TVP Polonia do standardu HD wraz z regionalizacją TVP Wilno    2019-10-01   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3577/modernizacja-technologiczna-tvp-polonia-do-standardu-hd-wraz-z-regionalizacja-tvp-wilno )        
Zakup sprzętu w ramach rozbudowy sieci Data Center    2019-09-17  Wynik
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3500/zakup-sprzetu-w-ramach-rozbudowy-sieci-data-center)        
Wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”    2019-09-11   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3135/wdrozenie-linii-technologicznej-do-rekonstrukcji-archiwalnych-materialow-filmowych-w-ramach-projektu-digitalizacja-regionalnego-dziedzictwa-telewizyjnego-i-filmowego-z-archiwum-tvp-s-a)        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy.    2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3475/swiadczenie-uslug-zakupu-biletow-lotniczych-zlecanych-przez-telewizje-polska-s-a-w-okresie-24-miesiecy )        
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie  2019-10-16  2019-10-02   
(Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy przestrzeni produkcyjnej produkcji seriali.    2019-08-02   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3100/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-przestrzeni-produkcyjnej-produkcji-seriali)        
Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI    2019-06-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2779/dostawa-specjalizowanych-zestawow-pc-dziennikarskich-i-laptopow-reporterskich-dla-tai)        
Dostawa sprzętu komputerowego    2019-04-24   
(https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2504/dostawa-sprzetu-komputerowego)