Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów  2018-09-21  2018-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa kamkorderów i statywów kamerowych. Część nr 2 – Dostawa obiektywów kamerowych. Część nr 3 – Dostawa rekorderów i napędów dyskowych. )        
Dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych  2018-09-27  2018-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych.)        
Wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki  2018-08-21  2018-08-10   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2018-09-18  2018-08-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED. )        
Zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.  2018-08-22  2018-08-08   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.)        
Modernizacja wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-08-24  2018-08-13   
(Wykonanie modernizacji wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Dostawa mobilnej stacji satelitarnej DSNG pracującej poprzez satelity takich operatorów jak: Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Amos i inne. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku oraz muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230VAC +/-10% 50Hz, zgodnie z PN - IEC 60038. Przełożenie z poprzedniego wozu satelitarnego urządzenia zgodnie z OPZ. )        
Promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.  2018-08-29  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”, poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej: „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Zakup sprzętu komputerowego  2018-09-13  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat  2018-09-18  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy)        
modernizacja sieci produkcyjnej TAI  2018-08-27  2018-08-06   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci produkcyjnej TAI)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej  2018-08-24  2018-08-06   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Zakup modułu rozszerzającego zakres funkcjonalności routera Brocade MLXe-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Modernizacja i optymalizacja istniejącej infrastruktury sieciowej dla platformy hostingowej. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania do trackingu na potrzeby Augmented Reality.  2018-08-14  2018-08-03   
(Dostawa urządzeń i oprogramowania do trackingu na potrzeby Augmented Reality.)        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-08-22  2018-07-31   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji rampy transportowej przy bud. K-L na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-08  2018-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji rampy transportowej przy bud. K-L na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie)        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego  2018-08-20  2018-07-30   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 12 miesięcy  2018-09-03  2018-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 12 miesięcy)        
Dostawa 37 fabrycznie nowych samochodów typu furgon  2018-09-04  2018-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 37 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu furgon. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 – Dostawa 31 samochodów o nadwoziu typu BUS do przewozu 9 osób; część 2 – Dostawa 6 samochodów o nadwoziu typu furgon do przewozu towarów i 3 osób. )        
Dostawa 100 fabrycznie nowych samochodów typu kombi  2018-09-04  2018-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu kombi.)        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2018-09-04  2018-07-26   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM)        
Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.  2018-09-05  2018-07-26   
(Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.)        
Zakup i wdrożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera  2018-09-14  2018-07-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i w drożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera. )        
modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w bloku G na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-10  2018-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w budynku G na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7  2018-09-06  2018-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Dostawa sterowników  2018-08-14  2018-07-24   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sterowników do systemów Avid Pro Tools HD Native w studiach S5 i S14 oraz upgrade sterownika do systemu Avid Pro Tools HDX w studiu S11modernizacja systemu zarządzania w wozie transmisyjnym HD 1. )        
Dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów  2018-08-28  2018-07-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach doposażenia technokranów w enkodery raportujące położenie kamery w studio.  2018-07-30  2018-07-20  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach doposażenia technokranów w enkodery raportujące położenie kamery w studio.)        
opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych, dotyczących zasilania urządzeń technologicznych Studia C, Studia B, pom. GPK, pom. CPR w TAI TVP S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-07-27  2018-07-19   
(Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych, dotyczących zasilania urządzeń technologicznych Studia C, Studia B, pom. GPK, pom. CPR w kompleksie budynków TAI Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie)        
Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów.  2018-08-07  2018-07-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów.)        
Dostawa szerokopasmowego analizatora widma  2018-07-30  2018-07-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa szerokopasmowego analizatora widma)        
Zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 2 miesięcy  2018-07-20  2018-07-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 2 miesięcy)        
Dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki  2018-08-21  2018-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część I, System równoważenia obciążenia z funkcją WAF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część II, Systemu forward Proxy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (pn.: Część III, System ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji kanału poczty elektronicznej). )        
Dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat  2018-08-21  2018-07-13   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat)        
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 oraz Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-07-30  2018-07-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 oraz Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa cyfrowych mikserów wizji.  2018-08-16  2018-07-11   
(Dostawa cyfrowych mikserów wizji.)        
rozbudowa dystrybucyjnej sprzętowej platformy Stream  2018-08-20  2018-07-11   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dystrybucyjnej platformy sprzętowej Stream)        
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.  2018-07-27  2018-07-10   
(Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.)        
Budowa docelowego modelu procesów  2018-07-24  2018-07-09   
(Budowa docelowego modelu procesów)        
Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują TVP S.A. lub do TVP S.A. jest uprawniona   2018-07-17  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania na okres 2 lat  2018-08-16  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania)        
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7   2018-08-23  2018-07-06   
(Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7 )        
Dostawę urządzeń w ramach modernizacji teletekstowej strony systemu emisji napisów.  2018-07-18  2018-07-05  Wynik
(Dostawę urządzeń w ramach modernizacji teletekstowej strony systemu emisji napisów.)        
Zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft  2018-08-14  2018-07-05   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ )        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.  2018-07-17  2018-07-02  Wynik
(Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.)        
Dostawa konsolet oświetleniowych.  2018-07-11  2018-06-29  Wynik
(Dostawa konsolet oświetleniowych.)        
Rozbudowa systemów dźwiękowych.  2018-07-13  2018-06-29   
(Rozbudowa systemów dźwiękowych.)        
Termomodernizacja ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy   2018-07-19  2018-07-30  Wynik
(4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Zakup urządzeń w ramach modernizacji systemu SOBR [System Obsługi Biura Reklamy]  2018-07-09  2018-06-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń w ramach modernizacji systemu SOBR [System Obsługi Biura Reklamy]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem  2018-06-20  2018-06-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17  2018-07-03  2018-06-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT  2018-07-10  2018-06-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach rozbudowy systemu VizRT)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2018-06-12  2018-06-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego)        
Modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki  2018-07-05  2018-05-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich  2018-07-09  2018-05-25   
(przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji komputerowych stanowisk dziennikarskich)        
Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.  2018-06-29  2018-05-23  Wynik
(Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.)        
Dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI  2018-06-12  2018-05-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załączniku nr 3a do SIWZ - dla I części zamówienia, Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi w Załączniku nr 3b do SIWZ – dla II części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z następujących części: 1) część I – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Ośrodku Terenowym TVP w Opolu, 2) część II – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Warszawie. )        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Usługa badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  2018-06-04  2018-04-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2018-05-08  2018-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28  Wynik
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)