Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego  2014-12-01  2014-11-21   
(Część A – dostawa dekoderów satelitarnych HD; Część B – dostawa demodulatorów satelitarnych; Część C – dostawa przełączników sieciowych; Część D – dostawa konwerterów LNB wraz z akcesoriami oraz wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej i sygnałowej)        
dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy  2014-12-29  2014-11-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. przez okres 24 miesięcy)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.  2014-11-28  2014-11-19   
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.)        
Leasing urządzeń w ramach rozbudowy satelitarnego systemu łączności programowo – koordynacyjnej dla stacji bazowej oraz 4 stacji DSNG.  2014-11-26  2014-11-18   
(Leasing urządzeń w ramach rozbudowy satelitarnego systemu łączności programowo – koordynacyjnej dla stacji bazowej oraz 4 stacji DSNG.)        
Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR    2014-11-17   
(Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR)        
leasing opraw oświetlenia efektowego  2014-10-21  2014-11-17  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest leasing opraw oświetlenia efektowego)        
Dostawa licencji SAP Test Data Migration Serwer  2014-11-24  2014-11-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji SAP Test Data Migration Serwer)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu RSO.  2014-11-24  2014-11-14   
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu RSO. (Regionalny System Ostrzegania))        
Dostawa koderów, zastawu kart i rejestratora sygnału  2014-11-25  2014-11-13   
(Część „A” – dostawa koderów Dolby Digital, zestawu kart do DD/DDPlus oraz rejestratora sygnału wizyjnego HD na dyskach SSD; Część „B” - dostawa koderów video MPEG-2 SD/HD, AVC SD/HD oraz dekodera pozwalającego na monitorowanie sygnałów zakodowanych z wykorzystaniem dostarczonych koderów)        
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2014r do 30.11.2015r  2014-11-21  2014-11-21  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2014r do 30.11.2015r. Wartość szacunkowa zamówienia pon.207.000,00 euro.)        
Dostawa czterech video serwerów ingestowo-playoutowych niezbędnych dla Systemu Produkcji Programów Informacyjnych  2014-11-21  2014-11-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech video serwerów ingestowo-playoutowych niezbędnych dla Systemu Produkcji Programów Informacyjnych)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji farmy transkodującej oraz rozbudowę repozytorium klipów reklamowych  2014-11-13  2014-11-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji farmy transkodującej oraz rozbudowę repozytorium klipów reklamowych. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A.  2014-11-14  2014-11-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A. Zamówienie składa się z następujących części: -część I - Macierz z kontrolerami redundantnymi - Zadanie A; -część II - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzową - Zadanie B; -część III - Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzowa - Zadanie C; -część IV - Serwer - kontroler domeny - Zadanie D; -część V - Serwer plików - Zadanie E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest we Wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1A, 1B do SIWZ. )        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante    2014-11-04   
(Rozbudowa systemu SZarP i wdrożenie systemu obsługującego procesy w Wideotece w OśrodkuDokumentacji i Zbiorów Programowych.)        
leasing urządzeń w ramach modernizacji firewalla zewnętrznego  2014-11-12  2014-10-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji firewalla zewnętrznego. )        
leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej  2014-12-09  2014-10-30   
(leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej)        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem, tworzących dodatkowe stanowiska ingestu TVP Info w zespole emisyjnym  2014-11-05  2014-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem, tworzących dodatkowe stanowiska ingestu TVP Info w zespole emisyjnym)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej.  2014-11-14  2014-10-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - dostawa dwóch serwerów bazodanowych z kartą typu „enterprise flash”; Część 2 - dostawa jednego urządzenia storage’owego typu all-flash. )        
Dostawa serwera rejestrującego sygnał SD/HD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.   2014-11-05  2014-10-27  Wynik
(Dostawa serwera rejestrującego sygnał SD/HD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport. )        
Usługi pozyskiwania klientów na emisję reklam, sponsorowanie audycji telewizyjnych, lokowanie produktów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Lublinie.  2014-10-31  2014-10-23  Wynik
(Usługi pozyskiwania klientów na emisję reklam, sponsorowanie audycji telewizyjnych, lokowanie produktów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Lublinie. Wartość zamówienia pon.207.000,00 euro)        
Dostawa paliw oraz usługi mycia samochodów rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych  2014-11-26  2014-10-23   
(Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa paliw, w tym: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napedowego letniego, oleju napędowego zimowego, 2. Usługa mycia samochodu, rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych)        
Leasing ramion kamerowych  2014-10-30  2014-10-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing ramion kamerowych)        
Dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego   2014-10-27  2014-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego fonii nieskojarzonej )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe  2014-10-27  2014-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji systemu emisji teletekstu  2014-10-27  2014-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji systemu emisji teletekstu)        
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A. w okresie od 17 listopada 2014r do 16 listopada 2015r  2014-11-05  2014-10-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A.)        
Dostawa zestawów montażowych na III piętrze budynku G – etap I.  2014-10-23  2014-10-15  Wynik
(Dostawa zestawów montażowych na III piętrze budynku G – etap I.)        
Dostawa wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.  2014-10-22  2014-10-14  Wynik
(Dostawa wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB  2014-10-23  2014-10-14  Wynik
(Przedmiotem zamowienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB)        
Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.  2014-10-21  2014-10-13  Wynik
(Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.)        
badanie sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata 2014 i 2015  2014-10-16  2014-10-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych TVP S.A. za lata 2014 i 2015, które sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obejmują: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji pamięci taśmowej centralnej biblioteki medialnej.  2014-11-04  2014-09-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest „Leasing urządzeń w ramach modernizacji pamięci taśmowej centralnej biblioteki medialnej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do odpowiedniej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A, 1B, 1C do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część A – rozbudowa urządzenia IBM TS 3500; Część B – dostawa nośników magnetycznych typu LTO5; Część C – rozbudowa urządzenia HP ESL 712.)        
Leasing finansowy samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV oraz sedan  2014-11-12  2014-09-20  Wynik
(Leasing finansowy 32 sztuk samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV Leasing finansowy 3 sztuk samochodów o nadwoziu sedan)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy Cisco UCS.  2014-10-27  2014-09-20  Wynik
(Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy Cisco UCS.)        
Leasing opraw oświetlenia efektowego.  2014-10-21  2014-09-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing opraw oświetlenia efektowego.)        
świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim  2014-10-21  2014-09-13  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)