Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
zakup danych telemetrycznych na okres od 9 marca do 8 kwietnia 2015 roku  2015-03-02  2015-02-20   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych na okres od 9 marca do 8 kwietnia 2015 roku)        
Świadczenie standardowej usługi serwisowej SAP Enteprise Support na okres 48 miesięcy  2015-03-31  2015-02-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie standardowej usługi serwisowej SAP Enteprise Support na okres 48 miesięcy)        
Usługa tłoczenia, dotłaczania, konfekcjonowania   2015-03-23  2015-02-13   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa tłoczenia, dotłaczania, konfekcjonowania i foliowania płyt DVD, VCD, CD )        
Wyk usł poleg na pozysk przez Ag Rekl zlec na rzecz TVP S.A. O.P-ń na em rekl i aud spons oraz lok prod i obsł tak pozysk kl w pierwsz kol z ter M. P-ń oraz pow pozn, wrzes, średzk i szamot w okr od 01.03.2015 do 31.12.2015 roku.  2015-02-16  2015-02-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 marca 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, wrzesińskiego, średzkiego i szamotulskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Usługa druku i dostawy okładek, wkładek i ulotek  2015-02-12  2015-02-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy okładek, wkładek i ulotek)        
zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019  2015-03-09  2015-01-30   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2015-02-03  2015-01-23  Wynik
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi  2015-01-09  2014-12-29   
(ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie i Oddziałach Terenowych TVP S.A. na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  2015-01-15  2014-12-24   
(1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7) i Oddziałach Terenowych TVP S.A. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz obsługi recepcji w obiektach TVP S.A. w Warszawie (przy ul.J.P.Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7). 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wstępnie planuje zamówić poniższą liczbę osób: 1) Warszawa (2 obiekty) – ochrona: na zmianie 20 osób; recepcje na zmianie do 7 osób, 2) Białystok – na zmianie 2 osoby, 3) Bydgoszcz – na zmianie 2 osoby, 4) Gdańsk – na zmianie 3 osoby. 5) Katowice – na zmianie do 4 osób, 6. Kraków (2 obiekty) – na zmianie do 6 osób, 7. Lublin – na zmianie 3 osoby, 8. Łódź (2 obiekty) – na zmianie 4 osoby, 9. Opole – na zmianie 2 osoby, 10. Poznań – na zmianie 2 osoby, 11. Rzeszów – na zmianie 2 osoby, 12. Szczecin – na zmianie 2 osoby, 13. Wrocław – na zmianie 4 osoby. Powyższe dane są jedynie danymi szacunkowymi aktualnymi na dzień przesłania niniejszego ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2015-01-21  2014-12-24   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Konina i pow. koninsk.,słup. i kolsk. w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina i powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Wyk. usł poleg. na pozysk. przez Ag. Rekl. zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em. reklam i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozysk. klient. w pierw. kolejn.z ter. M. Piły i pow. pilsk., oborn. i chodziesk w okr. od 01.01.2015 do 31.12.2015   2014-12-29  2014-12-17   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Piły i powiatu pilskiego, obornickiego i chodzieskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu )        
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44.  2014-12-30  2015-01-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 oraz ul. Nowohuckiej 44, świadczenie obejmuje kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych, korytarzy i klatek schodowych w okresie 24 miesięcy )        
zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-12-23  2014-12-12   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilacza UPS i modernizacja zasilania gwarantowanego oraz przystosowanie pomieszczeń i instalacji w budynku H przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 : modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego wraz z zakupem i instalacją zasilacza UPS. część 2: modernizacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji mechanicznej wraz z zakupem i instalacją klimatyzatora precyzyjnego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  2015-01-15  2014-12-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. )        
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego.  2015-01-26  2014-12-10   
(Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz pracowników Zamawiającego w zakresie niżej wymienionych pakietów: 1) Pakiet Medycyna Pracy, 2) Pakiet Podstawowy, 3) Pakiet Rozszerzony, 4) Pakiet VIP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G  2014-12-08  2014-11-26   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach integracji wolnostojących zestawów montażowych nieliniowych Avid z systemem montażu Unity III p. Bud. G)        
Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR    2014-11-17   
(Świadczenie usług utrzymania w wersji bieżącej oprogramowania Cuadra STAR firmy Cuadra Assiciates Inc. oraz usług serwisowych dla systemów użytkowych opartych o oprogramowanie Cuadra STAR)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)