Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”  2014-08-27  2014-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”)        
Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi  2014-08-20  2014-07-16   
(Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi)        
Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-07-17  2014-07-09   
(Leasing fabrycznie nowego samochodu wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy (przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej), instalacji energetycznej, demontażem i montażem urządzeń Zamawiającego)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy głównej krosownicy w Centralnej Aparaturze Emisyjnej  2014-07-16  2014-07-08  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy głównej krosownicy w Centralnej Aparaturze Emisyjnej)        
Zakup baterii alkalicznych.  2014-06-14  2014-07-07  Wynik
(Zakup baterii alkalicznych.)        
Leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport  2014-07-11  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)        
zakup licencji dostępowych niezbędnych do rozbudowy Systemu Produkcji Programów Informacyjnych dla klienta przeglądarkowego  2014-07-03  2014-06-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup 45 sztuk licencji dostępowych Dalet Webspace w ramach rozszerzenia ilości licencji w Systemie Produkcji Programów Informacyjnych zainstalowanym w 15 Oddziałach Terenowych umożliwiających dostęp i pracę w SPPI spoza sieci produkcyjnej, w której funkcjonuje SPPI. )        
modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w TAI  2014-07-24  2014-06-18   
(modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. w Warszawie - leasing)        
Zakup regałów przesuwnych o napędzie elektrycznym i elektronicznym systemie sterowania  2014-06-20  2014-06-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup regałów przesuwnych o napędzie elektrycznym i elektronicznym systemie sterowania)        
Leasing zasilacza UPS 120 kVA dla Oddziału Terenowego Spółki Telewizja Polska S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-06-25  2014-07-09  Wynik
(Leasing zasilacza UPS 120 kVA dla Oddziału Terenowego Spółki Telewizja Polska S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 207.000 euro.)        
Leasing urządzeń do zrealizowania redundancji Zespołu Emisyjnego TVP Sport.  2014-07-08  2014-06-10  Wynik
(Leasing urządzeń do zrealizowania redundancji Zespołu Emisyjnego TVP Sport.)        
Usługa dystrybucji, przechowywania i udostępnienia dokumentów księgowych w wersji elektronicznej w okresie 48 miesięcy  2014-05-26  2014-05-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji, przechowywania i udostępnienia dokumentów księgowych w wersji elektronicznej w okresie 48 miesięcy.)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2014-05-30  2014-04-29   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 28 881 500,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-05-07  2014-04-16   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)