Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Leasing mikrofonów bezprzewodowych.  2014-08-29  2014-08-21   
(Leasing mikrofonów bezprzewodowych.)        
Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.  2014-09-04  2014-08-21   
(Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.)        
Dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul.Woronicza 17  2014-09-02  2014-08-20   
(dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17.)        
Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego  2014-08-27  2014-08-19   
(Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego)        
Leasing sprzętu komputerowego  2014-09-23  2014-08-19   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego)        
Obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7  2014-08-25  2014-08-13   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. )        
Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD  2014-08-26  2014-08-13   
(Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD)        
Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych  2014-09-19  2014-08-13   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych.)        
Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych  2014-09-18  2014-08-12   
(Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych)        
Leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem dla Oddziału Terenowego Spółki Telewizja Polska S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-09-16  2014-08-06   
(4.1. Przedmiotem zamówienia jest leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem w studio S-2, w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej, uruchomienie, pomiary parametrów eksploatacyjnych, przeszkolenie personelu Zamawiającego przewidywanego do eksploatacji urządzeń oraz demontaż istniejącego układu wciągarek wraz z ich osprzętem i układem elektrycznym. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 207.000 euro.)        
Leasing wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.  2014-08-11  2014-08-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2014-08-06  2014-07-29  Wynik
(Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy)        
Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby stacji satelitarnej DSNG-POL 30 dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8.  2014-08-06  2014-07-29  Wynik
(Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby stacji satelitarnej DSNG-POL 30 dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8.)        
Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”  2014-08-27  2014-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”)        
Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi  2014-08-20  2014-07-16   
(Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi)        
Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-07-17  2014-07-09  Wynik
(Leasing fabrycznie nowego samochodu wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy (przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej), instalacji energetycznej, demontażem i montażem urządzeń Zamawiającego)        
Leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport  2014-07-11  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)        
modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w TAI  2014-07-24  2014-06-18   
(modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. w Warszawie - leasing)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2014-05-30  2014-04-29   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 28 881 500,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)        
rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-05-07  2014-04-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)