Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń liniowych  2016-10-03  2016-08-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych)        
modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT  2016-08-11  2016-07-27   
(modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT)        
Dostawa magnetowidów  2016-08-04  2016-07-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa magnetowidów)        
dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej  2016-08-12  2016-07-27   
(dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej)        
Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.  2016-08-16  2016-07-26   
(Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.)        
modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-08-29  2016-07-25   
(modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych  2016-08-11  2016-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych)        
Dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz oddziały Terenowe) przez okres 5 miesięcy.  2016-08-02  2016-07-26  Wynik
(Dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz oddziały Terenowe) przez okres 5 miesięcy.)        
Dostawa elementów zwiększających funkcjonalność krosownic automatycznych wizji dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-07-29  2016-07-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zwiększających funkcjonalność krosownic automatycznych wizji dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 1A-1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.)        
ogłoszenie ex ante: Zapewnienie rezerwowej emisji MUX3 i TVP ABC w celu zachowania ciągłości usług DVBT    2016-06-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie rezerwowej emisji MUX3 i TVP ABC w celu zachowania ciągłości usług DVBT i usług sieciowych (umowa nr DF 152754/TMV/10 z 28.4.2010 r. oraz umowa nr DF 269409/ITT/14 z 24.4.2014 r. o świadczenie usługi cyfrowej emisji Programu TVP ABC w standardzie DVBT w ramach Multipleksu MUX1).)        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi   2016-08-22  2016-07-08   
(Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2016-08-01  2016-06-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)Część 1 - dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM; 2)Część 2 - dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych HDCAM. )        
Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF.  2016-07-28  2016-06-08  Wynik
(Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF.)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w Warszawie  2016-06-02  2016-05-25   
(Dialog techniczny dotyczący modernizacji studiów telewizyjnych S4 i S5 w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w Warszawie)        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2016-08-03  2016-05-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)        
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2016-05-16  2016-04-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1. Część 1 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; 2. Część 2 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; 3. Część 3 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; 4. Część 4 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 5. Część 5 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 6. Część 6 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )