Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT  2016-08-11  2016-07-27   
(modernizacja sieci SAN i środowiska tworzenia kopii zapasowych systemów IT)        
Dostawa magnetowidów  2016-08-04  2016-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa magnetowidów)        
dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej  2016-08-12  2016-07-27   
(dostawa oprogramowania do rekonstrukcji poklatkowej, oprogramowania do stabilizacji obrazu i kompozycji oraz stacji roboczej)        
Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.  2016-08-16  2016-07-26   
(Modernizacja komputerowych stanowisk dziennikarskich do współpracy z systemem produkcyjnym AVID ISIS Interplay.)        
modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-08-18  2016-07-25   
(modernizacja platformy sprzętowo-systemowej VMware serwerów wirtualnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych  2016-08-03  2016-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu konwersji hybrydowych kabli kamerowych)        
Dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz oddziały Terenowe) przez okres 5 miesięcy.  2016-08-02  2016-07-26   
(Dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz oddziały Terenowe) przez okres 5 miesięcy.)        
Dostawa elementów zwiększających funkcjonalność krosownic automatycznych wizji dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-07-29  2016-07-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zwiększających funkcjonalność krosownic automatycznych wizji dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 1A-1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.)        
ogłoszenie ex ante: Zapewnienie rezerwowej emisji MUX3 i TVP ABC w celu zachowania ciągłości usług DVBT    2016-06-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie rezerwowej emisji MUX3 i TVP ABC w celu zachowania ciągłości usług DVBT i usług sieciowych (umowa nr DF 152754/TMV/10 z 28.4.2010 r. oraz umowa nr DF 269409/ITT/14 z 24.4.2014 r. o świadczenie usługi cyfrowej emisji Programu TVP ABC w standardzie DVBT w ramach Multipleksu MUX1).)        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi   2016-08-22  2016-07-08   
(Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz. )        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2016-07-15  2016-07-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) realizację dźwięku, oświetlenia oraz czynności asystenta operatora obrazu a w szczególności: udział w dokumentacji audycji, dowóz ekipy zdjęciowej na plan, skompletowanie i dowóz na plan zdjęciowy właściwego sprzętu w celu realizacji technicznej audycji wg wskazówek realizatora wizji, dźwięku, oświetlenia, operatora obrazu lub kierownika produkcji oraz zgodnie z koncepcją autora /wydawcy audycji,realizacja techniczna w czasie produkcji audycji; b) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego związanych z realizacją audycji. )        
Dostawa konwerterów do Krosownicy Automatycznej Wizyjnej SD/HD 128 x 128 do Centralnego Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 (urządzenia peryferyjne)  2016-07-14  2016-07-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów (kart) konwerterów do Krosownicy Automatycznej Wizyjnej SD/HD 128 x 128 do Centralnego Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 (urządzenia peryferyjne). Moduł pierwszy dotyczy konwertera sygnałów 3G/HD/SD i musi konwertować sygnały SD SDI do 3G/HD SDI oraz 3G/HD SDI do SD SDI zgodnie ze standardami SMPTE 292-1, SMPTE 259M i SMPTE 424M. Moduł drugi dotyczy down konwertera sygnałów 3G/HD do SD i musi konwertować sygnały 3G/HD SDI do SD SDI zgodnie ze standardami SMPTE 292-1, SMPTE 259M i SMPTE 424M.)        
Dostawa systemu transmisji światłowodowej  2016-07-11  2016-07-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu transmisji światłowodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni dyskowej Isilon  2016-07-12  2016-07-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni dyskowej Isilon)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-08  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych   2016-07-01  2016-06-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych.)        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2016-08-01  2016-06-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)Część 1 - dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM; 2)Część 2 - dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych HDCAM. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego na świadczenie usługi planowania i zakuopu mediów na potrzeby reklamy publicznej TVP S.A.  2016-07-04  2016-06-20   
(CEL I PRZEDMIOT DIALOGU 1. Celem Dialogu jest uzyskanie wiedzy na temat różnych sposobów realizacji usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej TVP. S.A. 2. Przedmiotem Dialogu będzie uzyskanie informacji dotyczących wpływu poszczególnych elementów potencjalnego zamówienia, w tym sposobu rozliczania usługi, na możliwość złożenia i kształt ewentualnej oferty. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w przedmiocie modernizacji Studia C Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2016-07-01  2016-06-17   
(Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy oraz szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. )        
Dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym TVP S.A w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych TVP S.A. w Polsce  2016-07-01  2016-06-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym TVP S.A w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych TVP S.A. w Polsce. Spisy tytułów prasy objętej zamówieniem zawarty są w Załącznikach nr 3 i 4 do umowy.)        
Dostawa miksera wizji dla studia D w oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie  2016-06-29  2016-06-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miksera wizji dla studia D w oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie, zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym jest we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.)        
Information regarding the intention to conduct a technical dialogue for TAM audit.   2016-06-20  2016-06-16   
(The object of the Dialogue is to recognise the companies capability to conduct the audit of the television audience measurement panel In terms of its compliance with the accepted international TAM (Television Audience Measurement) standards.)        
Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF.  2016-07-28  2016-06-08   
(Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na audyt telemetryczny.  2016-06-20  2016-06-03   
(Przedmiotem dialogu jest rozpoznanie możliwości firm w zakresie przeprowadzenia audytu panelu telemetrycznego NAM pod kątem zgodności z powszechnie akceptowanymi międzynarodowymi standardami TAM (Television Audience Measurment))        
Information about the intention to carry out a Technical Dialogue in the field of audience measurement of TV viewing.  2016-06-20  2016-06-02   
(CONTRACT NOTICE Deadline for offers / requests to participate: 2016-06-20 Title of the contract: Information about the intention to carry out a Technical Dialogue in the field of audience measurement of TV viewing. Subject of the order: The aim of the Dialogue is to obtain the knowledge regarding a possibility of video content viewer measurement in various distribution channels, e.g. linear TV (broadcast), on-line, VOD, mobile, etc., and obtain information regarding the technical possibilities for realization of the measurement as well as the schedule for realization of the service. The object of the Dialogue will be to obtain information related to establishment and provision of databases from a continuous electronic measurement of video content consumers in division into all available distribution channels. The bids should contain a guarantee of measurement representativeness for basic demographic characteristics used in video study (sex, age, family and professional status, geographical distribution, size of the place of residence, etc.) as well as possibility of measurement in the scope of graphic and social characteristics, such as digital competence, eating out, use of on-line banking, type of a mobile phone contract, command of foreign languages, ownership of a laptop or tablet, participation in religious practices, voting in elections, future intention of voting or history of voting, relationship status (formal/informal), social network use, participation in cultural events, etc. The provided data must constitute a measure of actual (factual) consumption of video content in various distribution channels. )        
Modernizacja Systemów Emisyjnych  2016-07-14  2016-06-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Systemów Emisyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1 do Wzorów umowy – stanowiących Załącznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d, do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część I. Modernizacja Systemów Emisyjnych – urządzenia liniowe; Część II. Modernizacja Systemów Emisyjnych – urządzenia fonii nieskojarzonej; Część III. Modernizacja Systemów Emisyjnych – systemy światłowodowe; Część IV. Modernizacja Systemów Emisyjnych – system kodowania dźwięku. )        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem wewnętrznym niezbędnych do modernizacji systemów emisji plikowej w TAI  2016-07-12  2016-05-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem wewnętrznym niezbędnych do modernizacji systemów emisji plikowej w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w Warszawie  2016-06-02  2016-05-25   
(Dialog techniczny dotyczący modernizacji studiów telewizyjnych S4 i S5 w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w Warszawie)        
Dostawa miksera fonii dla studia D w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie.  2016-06-09  2016-05-25  Wynik
(Dostawa miksera fonii dla studia D w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Warszawie.)        
Dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów HD  2016-06-30  2016-05-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów HD)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie pomiaru odbiorców treści wideo.  2016-06-20  2016-05-19   
(Celem Dialogu jest uzyskanie wiedzy na temat możliwości pomiaru odbiorców treści wideo w różnych kanałach dystrybucji, np. telewizja linearna (broadcast), on-line, VOD, mobile itp. oraz uzyskanie informacji na temat możliwości technicznych realizacji pomiaru i harmonogramu realizacji usługi. Przedmiotem Dialogu będzie uzyskanie informacji związanych z utworzeniem i dostarczaniem baz danych z ciągłego, elektronicznego pomiaru odbiorców treści wideo w podziale na wszelkie dostępne kanały dystrybucji. Propozycje powinny zawierać zapewnienie reprezentatywności pomiaru dla podstawowych cech demograficznych używanych w badaniach wideo (płeć, wiek, status rodzinny i zawodowy, rozkład geograficzny, wielkość miejscowości zamieszkania, itp.) oraz możliwość pomiaru w zakresie cech socjograficznych i społecznych, takich jak kompetencje cyfrowe, chodzenie do restauracji, korzystanie z bankowości on-line, typ umowy na telefon komórkowy, znajomość języków obcych, posiadanie komputera typu laptop lub tablet, udział w praktykach religijnych, udział w wyborach, przyszły zamiar udziału oraz historia udziału, status związku (formalny/nieformalny), korzystanie z serwisów społecznościowych, uczestnictwo w życiu kulturalnym, itp. Dostarczane dane muszą być miarą rzeczywistej (faktycznej) konsumpcji treści wideo w różnych kanałach dystrybucji.)        
Dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2016-06-24  2016-05-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów.)        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2016-07-29  2016-05-13   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)        
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2016-05-16  2016-04-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: 1. Część 1 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; 2. Część 2 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; 3. Część 3 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; 4. Część 4 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 5. Część 5 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; 6. Część 6 – zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
udzielenie gwarancji bankowych  2016-05-23  2016-04-27  Wynik
(udzielenie gwarancji bankowych)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2016-05-13  2016-04-14  Wynik
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 40 000 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego.W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)