Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Usługa kontrybucji sygnału z redakcji zamiejscowych: z Zakopanego, Nowego Sącza i Tarnowa do OT w Krakowie, z Elbląga i Ełku do OT w Olsztynie i ze Słupska do OT w Gdańsku, przez okres 36 miesięcy  2015-10-14  2015-10-01   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa kontrybucji sygnału z redakcji zamiejscowych: z Zakopanego, Nowego Sącza i Tarnowa do OT w Krakowie, z Elbląga i Ełku do OT w Olsztynie i ze Słupska do OT w Gdańsku, przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ)        
Dostawa systemu transkodującego Avid Transcode oraz systemu ingestu plikowego  2015-10-08  2015-09-29   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu transkodującego Avid Transcode oraz systemu ingestu plikowego)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL  2015-10-07  2015-09-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1A, 1B, 1C do Wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
modernizacja klimatyzacji Aparatury Centralnej na V piętrze w budynku H na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17  2015-10-12  2015-09-23   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja klimatyzacji Aparatury Centralnej na V piętrze w budynku H na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17)        
Dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.  2015-10-06  2015-09-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.)        
Świadczenie usług reklamowych polegających na pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam, sponsorowanie audycji oraz lokowanie produktów na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie.  2015-10-01  2015-09-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług reklamowych, polegających na pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam, sponsorowanie audycji oraz lokowanie produktów na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. )        
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A. w okresie od 17.11.2015 r. do 16.11.2016 r.  2015-10-05  2015-09-21   
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A. w okresie od 17.11.2015 r. do 16.11.2016 r.)        
Dostawa urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu ISIS – II etap oraz rozbudowy macierzy Avid ISIS 5000  2015-09-28  2015-09-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu ISIS – II etap oraz rozbudowy macierzy Avid ISIS 5000. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.)        
Modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic wobiekcie TAI TVP S.A. przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie  2015-09-28  2015-09-17   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 przez zainstalowanie 2 szt. UPS o mocy 250 kVA oraz modernizację układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic RP1, RP6 w obiekcie TAI TVP S.A. w Warszawie przy ul. Moniuszki 2/2a )        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych.  2015-09-29  2015-09-17  Wynik
(Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych.)        
rozbudowa repozytorium plikowego SPPI  2015-10-22  2015-09-14   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa repozytorium plikowego SPPI. Zamówienie składa się z dwóch części: część A - zakup serwerów i licencji oprogramowania, część B - rozbudowa systemu Pamięci Centralnej)        
Dostawa i instalacja anteny satelitarnej wraz z wyposażeniem oraz demodulatorów satelitarnych w ramach modernizacji satelitarnego systemu kontrybucyjnego.  2015-09-25  2015-09-11  Wynik
(Dostawa i instalacja anteny satelitarnej wraz z wyposażeniem oraz demodulatorów satelitarnych w ramach modernizacji satelitarnego systemu kontrybucyjnego.)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji urządzeń do transmisji na żywo poprzez sieć IP  2015-09-21  2015-09-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji urządzeń do transmisji na żywo poprzez sieć IP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do siwz - wzór umowy)        
Dostawa urządzeń pomiarowych do Centralnej Konsoli Zarządzającej w Centralnej Aparaturze Emisyjnej  2015-09-17  2015-09-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych do Centralnej Konsoli Zarządzającej w Centralnej Aparaturze Emisyjnej)        
Dostawa rezerwowej emisyjnej krosownicy automatycznej  2015-09-16  2015-09-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowej emisyjnej krosownicy automatycznej)        
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.  2015-09-22  2015-09-07  Wynik
(Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy.)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych  2015-10-13  2015-09-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy)        
Dostawa przełączników sieci LAN dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.  2015-09-15  2015-08-28  Wynik
(Dostawa przełączników sieci LAN dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.)        
Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.  2015-09-17  2015-08-28  Wynik
(Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.)        
Dostawa automatycznej krosownicy wizji w ramach modernizacji Głównego Pokoju Komutacyjnego w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2015-09-07  2015-08-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznej krosownicy wizji w ramach modernizacji Głównego Pokoju Komutacyjnego w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa koderów strumieniujących  2015-09-14  2015-08-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa koderów strumieniujących)        
rozbudowa systemu IP Director i KVM HD  2015-09-03  2015-08-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu IP Director i KVM HD)        
dostawa generatora znaków  2015-09-07  2015-08-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora znaków)        
dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji Studia S7  2015-10-01  2015-08-26   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Studia S7 w bud. G na terenie TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie, polegająca na zastąpieniu istniejącego systemu technologicznego SD SDI 625i/25 systemem cyfrowym działającym w standardzie HD SDI 1080i/25)        
Dostawa odtwarzacza HDCAM-SR.  2015-09-08  2015-08-25  Wynik
(Dostawa odtwarzacza HDCAM-SR.)        
Dostawa i modernizacja konsolet dźwiękowych.  2015-08-28  2015-08-17  Wynik
(Dostawa i modernizacja konsolet dźwiękowych.)        
Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus  2015-08-24  2015-08-13   
(Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus, celem zidentyfikowania najlepszych i najnowszych rozwiązań funkcjonalnych systemu, oraz wskazania sposobu wykorzystania pozyskanych funkcjonalności przy projektowaniu systemu służącego do obsługi Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.)        
Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF  2015-09-21  2015-08-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się w budynku „I” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2015-08-26  2015-08-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się w budynku „I” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Dostawa urządzeń w ramach wymiany serwera wizyjnego i systemu automatyki emisji w zespole emisyjnym OT Warszawa  2015-09-16  2015-08-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach wymiany serwera wizyjnego i systemu automatyki emisji w zespole emisyjnym OT Warszawa)        
Dostawa urządzeń i systemów mikrofonowych  2015-09-15  2015-08-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i systemów mikrofonowych)        
Dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD  2015-09-14  2015-08-10   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa serwerów domenowych w ramach modernizacji domeny Active Directory.  2015-09-14  2015-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów domenowych w ramach modernizacji domeny Active Directory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa obiektywów kamerowych.  2015-09-02  2015-07-28  Wynik
(Dostawa obiektywów kamerowych.)        
Modernizacja instalacji zasilania rezerwowego budynku „H”, wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat P660-1 660kVA w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie.  2015-08-12  2015-08-19  Wynik
(Modernizacja instalacji zasilania rezerwowego budynku „H”, wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat P660-1 660kVA w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie.)        
Dostawa monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.  2015-09-02  2015-07-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.)        
Dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej oraz obiektywów  2015-09-01  2015-07-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej oraz obiektywów.)        
Dostawa zestawów zdjęciowych 4K oraz torów kamerowych HD  2015-08-27  2015-07-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych 4K oraz torów kamerowych HD)        
Leasing sprzętu komputerowego.  2015-08-20  2015-07-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy    2015-06-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy)        
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. p. woronicza 17 w Warszawie  2015-09-07  2015-04-07  Wynik
(Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. )