Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usługi opieki serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy  2018-05-09  2018-04-25   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy.)        
Zakup Centralnej Macierzy Blokowej.  2018-05-09  2018-04-23   
(Zakup Centralnej Macierzy Blokowej.)        
Rozbudowa środowiska Dalet L1 w ramach projektu MAMPilot.  2018-05-07  2018-04-20   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska Dalet L1 w ramach projektu MAMPilot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. )        
Zakup zestawów zdjęciowych  2018-05-08  2018-04-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych w postaci kamkorderów z akcesoriami. )        
dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. oraz Oddziałach Terenowych Telewizji Polskiej S.A., w okresie 24 miesięcy.  2018-05-08  2018-04-18   
(dostawa prasy polskiej i zagranicznej w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. oraz Oddziałach Terenowych Telewizji Polskiej S.A., w okresie 24 miesięcy. )        
zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej  2018-06-05  2018-04-17   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej)        
postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  2018-04-25  2018-04-25   
(świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie. )        
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów - zapytanie o cenę  2018-04-16  2018-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów - postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę)        
Dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A  2018-05-25  2018-04-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – Moduły LED wraz ze sterowaniem; 2) część 2 – Ekrany multimedialne; 3) część 3 – Monitory kontrolne; 4) część 4 – Ekrany tylnej projekcji. )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby budowy, modernizacji i rozbudowy systemów graficznych TVP S.A.  2018-05-23  2018-04-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby budowy, modernizacji i rozbudowy systemów graficznych TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 –Modernizacja Systemu Grafiki VizRT w TAI; 2) część 2 –Rozbudowa i modernizacja Systemów Wirtualnej Grafiki VizRT; )        
Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.  2018-05-28  2018-04-17   
(Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.)        
Dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2018-04-27  2018-04-16   
(1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2.1 Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; Część 4 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY. )        
Promocja projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.  2018-05-22  2018-04-16   
(Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A., poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej – „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-05-22  2018-04-12   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu interkomowego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Rozbudowa systemu technologicznego Studia C.  2018-05-16  2018-04-06   
(Rozbudowa systemu technologicznego Studia C.)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
Modernizacja systemu zarządzania w wozie transmisyjnym HD 1.  2018-04-05  2018-03-28  Wynik
(Modernizacja systemu zarządzania w wozie transmisyjnym HD 1.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2018-05-08  2018-03-20   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Wykonanie systemu oświetleniowego Studia Plus oraz dostawę urządzeń oświetleniowych do studia A w TAI.  2018-04-25  2018-03-19   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu oświetleniowego Studia Plus oraz dostawa urządzeń oświetleniowych do studia A w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 4 miesięcy  2018-03-23  2018-03-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 4 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Usługa badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  2018-03-20  2018-03-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-04-16  2018-03-08   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożeniem infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049 dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2018-03-21  2018-03-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej  2018-04-09  2018-02-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do siwz, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz.)        
Dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD  2018-03-29  2018-02-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy  2018-03-28  2018-02-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy Telewizji Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2018-03-20  2018-02-08  Wynik
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.  2018-04-04  2018-02-07  Wynik
(Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.)        
Dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów  2018-03-27  2018-02-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.  2018-04-26  2018-01-31   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole  2018-03-12  2018-01-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Opolu; 2) część 2 – dostawa 4 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami, dla Oddziału TVP S.A. w Opolu. )        
Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.  2018-02-27  2018-01-16  Wynik
(Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-01-15  2017-11-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)