Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7  2019-08-05  2019-07-17   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni nr 202 w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie  2019-08-06  2019-07-15   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu  2019-07-18  2019-07-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2019-07-17  2019-07-08   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. )        
dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach projektu MAMProd – Środowisko DaletProd    2019-07-09   
(szczegóły zamówienia dostępne: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2828/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-ramach-projektu-mamprod-srodowisko-daletprod)        
Dostawa systemu technologicznego studia telewizyjnego w ramach projektu budowy infrastruktury technicznej kanałów dla zagranicy    2019-07-05   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2896/dostawa-systemu-technologicznego-studia-telewizyjnego-w-ramach-projektu-budowy-infrastruktury-technicznej-kanalow-dla-zagranicy)        
Instalacja sygnalizacji pożaru w obiektach Oddziału TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-07-17  2019-07-03   
(4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i ich montaż w pomieszczeniach na obiektach (3 obiekty) Oddziału przy ul. Krzemionki 30 w Krakowie w oparciu o istniejący projekt objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Projekt nowej instalacji sygnalizacji pożarowej - zakłada ochronę całkowitą obiektów: budynek główny, budynek Twardowska i budynek DE. Przetarg ograniczony)        
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ośrodka Mediów Interaktywnych oraz TVP Sport  2019-07-08  2019-06-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Ośrodka Mediów Interaktywnych oraz TVP Sport.)        
Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych do modernizowanego wozu DSNG POL26 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie  2019-08-01  2019-06-24   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2722/dostawa-i-montaz-dodatkowych-urzadzen-telewizyjnych-do-modernizowanego-wozu-dsng-pol26-oddzialu-terenowego-telewizji-polskiej-s-a-w-krakowie )        
Dostawa mikrofonów bezprze4wodowych, nadajników i odbiorników do mikrofonów bezprzewodowych oraz wyposażenie do nich  2019-06-28  2019-07-16  Wynik
(Dostawa mikrofonów bezprze4wodowych, nadajników i odbiorników do mikrofonów bezprzewodowych oraz wyposażenie do nich)        
Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI    2019-06-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2779/dostawa-specjalizowanych-zestawow-pc-dziennikarskich-i-laptopow-reporterskich-dla-tai)        
Usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy.    2019-06-17   
( Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2555/uslugi-planowania-i-zakupu-mediow-na-potrzeby-reklamy-publicznej-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-12-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy)        
Usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  2019-07-17  2019-06-14   
(Przedmiotem zamówienia są usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru operatora technicznego usługi nadawczej DVB-T w multipleksie trzecim (MUX-3)    2019-06-11   
(szczegóły dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2738/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-sprawie-wyboru-operatora-technicznego-uslugi-nadawczej-dvb-t-w-multipleksie-trzecim-mux-3)        
Dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM i HDCAM    2019-06-04   
(Szczegóły zamówienia dostępne; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2660/dostawa-profesjonalnych-tasm-wizyjnych-cyfrowych-betacam-i-hdcam)        
Zakup wysokowydajnych stacji roboczych z monitorami do prac graficznych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2019-06-25  2019-05-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup wysokowydajnych stacji roboczych z monitorami do prac graficznych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych i wytwornic dymu    2019-05-29   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2669/dostawe-technologicznych-opraw-oswietleniowych-i-wytwornic-dymu )        
Utrzymanie czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2019-05-28  2019-06-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Katowicach)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy środowiska wirtualizacji    2019-05-14   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2586/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-srodowiska-wirtualizacji)        
zakup komponentów w ramach rozbudowy sieci SAN FC    2019-04-26   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2515/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-sieci-san-fc )        
Modernizacja systemów Continuum (SWiN, KD) i TV-u    2019-04-24   
(Przedmiot zamówienia: Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1922/modernizacja-systemow-continuum-swin-kd-i-tv-u )        
Dostawa sprzętu komputerowego    2019-04-24   
(https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2504/dostawa-sprzetu-komputerowego)        
świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy  2019-04-25  2019-04-17   
(Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcję materiałów reklamowych, a także reklamy zamieszczanej na stronie internetowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie)        
dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynków OTVP Rzeszów przy ul.Kopisto 6 i przy ul.Broniewskiego 1 w okresie 36 miesięcy  2019-03-27  2019-03-27   
(dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynków OTVP Rzeszów przy ul.Kopisto 6 i przy ul.Broniewskiego 1 w okresie 36 miesięcy)        
zakup 8-kanałowego serwera wizyjnego do stacji DSNG POL30 dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu    2019-01-11   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2171/zakup-8-kanalowego-serwera-wizyjnego-do-stacji-dsng-pol30-dla-oddzialu-terenowego-we-wroclawiu)        
Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych - dialog techniczny  2018-12-06  2018-11-29   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych )        
Dostawa generatorów znaków do Odziałów Terenowych i Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.     2018-11-27   
(Postępowanie dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1924/dostawa-generatorow-znakow-do-odzialow-terenowych-i-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawów oświetleniowych światła dziennego o mocach 800 W, 400W,1200W oraz 2500W, dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)