Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury serwerów produkcyjnych.  2018-09-28  2018-09-18   
(Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury serwerów produkcyjnych.)        
Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów ZP/TITT/116/2018  2018-09-28  2018-09-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów ZP/TITT/116/2018)        
Termomodernizacja ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-20  2018-09-20   
(Roboty budowlane: „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30." Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. )        
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum  2018-10-23  2018-09-13   
(Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.)        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi   2018-10-17  2018-09-08   
(Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
modernizacja instalacji oświetleniowej w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2018-09-17  2018-09-17   
(Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostarczenie, wymiana i montaż opraw typu LED, mające na celu podniesienie efektywności i sprawności wraz ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej nie mniej niż o 40%.w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Lublinie przy ul. Raabego 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.)        
Dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych  2018-10-17  2018-09-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-09-12  2018-09-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a”. Zamówienie polega na wykonaniu modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru (SAP) w zakresie dokumentacji projektowej, wymianie elementów istniejącego systemu, w tym dostawę i montaż urządzeń wraz z uruchomieniem systemu chroniącego obiekt w zakresie nie mniejszym niż dotychczas i z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
Modernizacja stanowisk graficznych  2018-10-11  2018-09-03   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowisk graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Zakup urządzeń Crystal Vision do płytek CV.  2018-09-10  2018-08-30  Wynik
(Zakup urządzeń Crystal Vision do płytek CV.)        
Dostawa urządzeń do dystrybucji sygnałów wizyjnych z serwerowni w budynku L   2018-09-17  2018-08-29   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do dystrybucji sygnałów wizyjnych z serwerowni w budynku L. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1a oraz 1b do wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ .)        
Dostawa sprzętu komputerowego_ZP/TITT/73/2018  2018-10-04  2018-08-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 do SIWZ.)        
Modernizacja wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-04  2018-09-14  Wynik
(Dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 - Modernizacja wozu satelitarnego DSNG POL26 )        
rozbudowa systemu transmisji przez GSM  2018-09-05  2018-08-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu transmisji przez GSM)        
Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-03  2018-08-22   
(Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
Dostawa kamer i obiektywów  2018-10-02  2018-08-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer i obiektywów.)        
Roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8  2018-09-05  2018-09-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Zakup przełącznika Fibre Channel  2018-09-11  2018-08-20   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup przełącznika Fibre Channel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami. )        
Dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów  2018-10-01  2018-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa kamkorderów i statywów kamerowych. Część nr 2 – Dostawa obiektywów kamerowych. Część nr 3 – Dostawa rekorderów i napędów dyskowych. )        
Dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych  2018-09-27  2018-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych.)        
Wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki  2018-08-27  2018-08-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2018-09-26  2018-08-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED. )        
Zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.  2018-08-22  2018-08-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.)        
Modernizacja wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-08-24  2018-08-27  Wynik
(Wykonanie modernizacji wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Dostawa mobilnej stacji satelitarnej DSNG pracującej poprzez satelity takich operatorów jak: Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Amos i inne. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku oraz muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230VAC +/-10% 50Hz, zgodnie z PN - IEC 60038. Przełożenie z poprzedniego wozu satelitarnego urządzenia zgodnie z OPZ. )        
Promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.  2018-09-05  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”, poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej: „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Zakup sprzętu komputerowego  2018-09-21  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat  2018-09-26  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy)        
modernizacja sieci produkcyjnej TAI  2018-08-27  2018-08-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci produkcyjnej TAI)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej  2018-08-29  2018-08-06   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Zakup modułu rozszerzającego zakres funkcjonalności routera Brocade MLXe-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Modernizacja i optymalizacja istniejącej infrastruktury sieciowej dla platformy hostingowej. )        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-08-30  2018-07-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego  2018-08-20  2018-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oświetlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 12 miesięcy  2018-09-03  2018-07-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 Oddziałów Terenowych oraz Repozytorium SPPI na okres 12 miesięcy)        
Dostawa 37 fabrycznie nowych samochodów typu furgon  2018-09-11  2018-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 37 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu furgon. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 – Dostawa 31 samochodów o nadwoziu typu BUS do przewozu 9 osób; część 2 – Dostawa 6 samochodów o nadwoziu typu furgon do przewozu towarów i 3 osób. )        
Dostawa 100 fabrycznie nowych samochodów typu kombi  2018-09-11  2018-07-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu kombi.)        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2018-09-04  2018-07-26  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM)        
Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.  2018-09-05  2018-07-26   
(Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.)        
Zakup i wdrożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera  2018-09-28  2018-07-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i w drożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera. )        
modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w bloku G na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-10  2018-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w budynku G na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7  2018-09-06  2018-07-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Dostawa sterowników  2018-08-14  2018-07-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sterowników do systemów Avid Pro Tools HD Native w studiach S5 i S14 oraz upgrade sterownika do systemu Avid Pro Tools HDX w studiu S11modernizacja systemu zarządzania w wozie transmisyjnym HD 1. )        
Dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów  2018-08-28  2018-07-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki  2018-08-21  2018-07-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część I, System równoważenia obciążenia z funkcją WAF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część II, Systemu forward Proxy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (pn.: Część III, System ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji kanału poczty elektronicznej). )        
Dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat  2018-08-21  2018-07-13   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat)        
Dostawa cyfrowych mikserów wizji.  2018-08-16  2018-07-11  Wynik
(Dostawa cyfrowych mikserów wizji.)        
rozbudowa dystrybucyjnej sprzętowej platformy Stream  2018-08-28  2018-07-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dystrybucyjnej platformy sprzętowej Stream)        
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.  2018-07-27  2018-07-10  Wynik
(Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.)        
Budowa docelowego modelu procesów  2018-07-24  2018-07-09   
(Budowa docelowego modelu procesów)        
Dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują TVP S.A. lub do TVP S.A. jest uprawniona   2018-07-17  2018-07-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania na okres 2 lat  2018-08-16  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania)        
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7   2018-09-04  2018-07-06   
(Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7 )        
Zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft  2018-08-14  2018-07-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ )        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Rozbudowa systemów dźwiękowych.  2018-07-13  2018-06-29  Wynik
(Rozbudowa systemów dźwiękowych.)        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2018-05-08  2018-03-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)