Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy   2018-12-19  2018-12-11   
(Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E. Planowane zużycie ciepła w okresie realizacji umowy dla poszczególnych przyłączy wynosi: L.p. Lokalizacja j.m. Ilość/rok 1. Budynek BF GJ 1731,83 2. Budynek E GJ 4820,40 Planowana moc przyłączeniowa wynosi 1,08 GW, w tym: 1) 0,28 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku BF, 2) 0,80 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku E; – z czego: C.O. [W] 709 000,00 Wentylacja [W] 332 000,00 C.W.U. śr. [W] 39 000,00)        
Dostawa 5 samochodów typu bus "furgon" przeznaczonych do zabudowy technologicznej dla ekip TVP. S.A.  2018-12-17  2018-12-07   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 samochodów typu bus "furgon" przeznaczonych do zabudowy technologicznej dla ekip TVP. S.A.)        
Modernizację wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-12-20  2018-12-14   
(Modernizacja wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych  2018-12-20  2018-12-05   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dostępnych w ramach pakietów określonych we Wzorze umowy.)        
Dostawa paliw do stacji paliw Telewizji Polskiej S.A. w okresie 24 miesięcy”.    2018-12-05   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1995/dostawa-paliw-do-stacji-paliw-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-24-miesiecy)        
modernizacja systemu produkcji newsów    2018-12-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1942/modernizacja-systemu-produkcji-newsow)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby uruchomienia projektowej pracowni graficznej TAI  2018-12-11  2018-11-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby uruchomienia projektowej pracowni graficznej TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych - dialog techniczny  2018-12-06  2018-11-29   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych )        
Modernizacja play–out’u klipowego  2018-12-12  2018-11-27   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja play–out’u klipowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). )        
Modernizacja infrastruktury technicznej pomieszczeń obsługi grafiki telewizyjnej do pracy w technologii HD  2018-12-17  2018-11-27   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury technicznej pomieszczeń obsługi grafiki telewizyjnej do pracy w technologii HD.)        
Dostawa generatorów znaków do Odziałów Terenowych i Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.     2018-11-27   
(Postępowanie dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1924/dostawa-generatorow-znakow-do-odzialow-terenowych-i-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a)        
Dostawa mikrofonów  2018-12-04  2018-11-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem Nr 1 do Wzoru umowy. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część nr 1 – Dostawa mikrofonów kierunkowych, 2) Część nr 2 – Dostawa mikrofonów. )        
Dostawa zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-26  2018-11-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku.)        
Dostawa technologicznych zestawów oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu  2018-11-19  2018-11-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych zestawów oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz OPZ - Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy )        
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy  2018-11-19  2018-11-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E. )        
Zakup regałów jezdnych, niezbędnych dla długoterminowego przechowywania audycji i dokumentacji aktowej, tworzących zasób archiwalny Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie, wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni magazynów i montażem regałów  2018-11-16  2018-11-08  Wynik
(Zamówienie polega na dostawie wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w obsłudze regałów jezdnych do pomieszczeń w budynku Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy   2018-11-29  2018-11-07   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 i Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu profesjonalnych cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych  2018-11-09  2018-11-19  Wynik
(Dostawa zestawu profesjonalnych cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych dla Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku.)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawów oświetleniowych światła dziennego o mocach 800 W, 400W,1200W oraz 2500W, dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku.)        
Usługa dotycząca wykonania badania sondażowego pt. „Pozycjonowanie kanałów TVP na tle konkurencji”  2018-10-31  2018-10-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania badania sondażowego pt. „Pozycjonowanie kanałów TVP na tle konkurencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TVP Polonia przez okres 6 miesięcy.  2018-11-05  2018-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TVP Polonia przez okres 6 miesięcy.)        
Zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Białymstoku  2018-11-26  2018-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej w Białymstoku polegający na dostawie nowego samochodu technologicznego w oparciu o nadwozie pojazdu typu FURGON o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0T oraz wykonaniu jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby Stacji DSNG pracującej poprzez satelity dystrybucyjne takich operatorów jak Eutelsat, Intelsat, SES Astra, Sirius, Amos, Hellasat i inne oraz wykonaniu demontażu posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG i zamontowaniu ich na nowym wozie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wykonawca w ramach zamówienia: 1) dostarczy samochód typu Furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 5,0 ton z wysokim dachem, 2) wykona projekt zabudowy nadwozia pojazdu oraz instalacji technologicznych obejmujący część elektroenergetyczną, nadawczo-odbiorczą, wizyjną, foniczną z uwzględnieniem sprzętu A/V posiadanego przez Zamawiającego wraz z bilansem energetycznym potwierdzającym właściwy dobór elementów instalacji, 3) wykona zabudowę nadwozia pojazdu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem zabudowy, 4) wykona demontaż posiadanych urządzeń A/V z obecnie używanego wozu DSNG – Wykaz urządzeń dostarczonych z obecnie używanego wozu DSNG w celu ponownego montażu na nowej stacji DSNG Załącznik nr 10 do SIWZ, 5) wykona instalację wszystkich urządzeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem instalacji technologicznych, 6) wykona testy, pierwsze uruchomienie oraz przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego w ilości osób od 1 do 5 w zakresie użytkowania Stacji DSNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i 10 do SIWZ. )        
Rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.  2018-12-20  2018-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci postprodukcyjnych Avid i FCPX.)        
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej, gazowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Antalla 2 w Warszawie.  2018-11-08  2018-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej, gazowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Antalla 2 w Warszawie.)        
Dostawa stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.  2018-11-22  2018-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.)        
usługi ubezpieczenia zdrowotnego  2018-12-17  2018-10-16   
(Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia zdrowotnego)        
Dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD  2018-11-21  2018-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-10-24  2018-10-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ. )        
Zakup sprzętu komputerowego ZP/TITT/86/2018  2018-11-15  2018-10-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. )        
Dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r.  2018-11-16  2018-10-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych  2018-11-14  2018-10-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych.)        
świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy  2018-11-13  2018-10-02   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy)        
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum  2018-11-09  2018-09-13  Wynik
(Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.)        
Dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych  2018-10-17  2018-09-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Zakup sprzętu komputerowego  2018-09-21  2018-08-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w bloku G na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-10  2018-07-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w budynku G na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)