Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa wzmacniacza mocy wraz z kontrolerem dla mobilnej stacji DSNG POL 30 HD  2018-10-22  2018-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy wraz z kontrolerem dla mobilnej stacji DSNG POL 30 HD eksploatowanej w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD  2018-11-21  2018-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7  2018-10-25  2018-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-10-24  2018-10-10   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ. )        
Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem  2018-10-26  2018-10-10   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Zakup sprzętu komputerowego ZP/TITT/86/2018  2018-11-15  2018-10-10   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. )        
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby redakcji internetowej Poland in English.  2018-10-18  2018-10-09   
(Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby redakcji internetowej Poland in English.)        
Dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r.  2018-11-16  2018-10-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Modernizacja wozu DSNG  2018-10-17  2018-10-13   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa sprzętu w ramach modernizacji systemów pamięci masowej dla systemów produkcyjnych  2018-10-18  2018-10-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach modernizacji systemów pamięci masowej dla systemów produkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania, dla danej części zamówienia, zawarty jest w Załączniku nr 1a,1b oraz 1c do Wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ . )        
Dostawa urządzeń i oprogramowania do obsługi elementów wyświetlających scenografii studiów TAI.  2018-10-18  2018-10-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do obsługi elementów wyświetlających scenografii studiów TAI.)        
Wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki  2018-10-12  2018-10-04   
(Przedmiotem zamówienia jest wymiana eksploatacyjna urządzeń w kluczowych systemach Spółki - dostawa 8 szt. identycznych serwerów na potrzeby Farmy Transkodującej w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska blade.)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach.  2018-10-12  2018-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach.)        
Dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych  2018-11-14  2018-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowo - kontrolnych.)        
roboty budowlane obejmujące przebudowę wentylacji oraz modernizację oświetlenia Studia B w budynku TAI przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie  2018-10-17  2018-10-02   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wentylacji oraz modernizację oświetlenia Studia B w budynku TAI przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie)        
świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy  2018-11-12  2018-10-02   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV przez okres 36 miesięcy)        
„Dostawa systemu powtórkowego do wozu DSNG – nabycie urządzenia „slow motion” wraz pulpitami kontrolnymi”  2018-10-10  2018-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu powtórkowego do wozu DSNG – nabycie urządzenia „slow motion” wraz pulpitami kontrolnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).)        
Dostawa samochodu technologicznego do transmisji danych z wykorzystaniem sieci GSM i Internetu satelitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i jego specjalistycznej zabudowy  2018-10-05  2018-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego do transmisji danych z wykorzystaniem sieci GSM i Internetu satelitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i jego specjalistycznej zabudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy).)        
Wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-10-05  2018-09-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury serwerów produkcyjnych.  2018-10-02  2018-09-18  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury serwerów produkcyjnych.)        
Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów ZP/TITT/116/2018  2018-10-05  2018-09-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletów ZP/TITT/116/2018)        
Termomodernizacja ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-20  2018-09-24  Wynik
(Roboty budowlane: „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30." Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. )        
Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum  2018-10-23  2018-09-13   
(Rozbudowa Centralnego Archiwum Cyfrowego o system Głębokiego Archiwum.)        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi   2018-10-22  2018-09-08   
(Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
modernizacja instalacji oświetleniowej w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2018-09-17  2018-09-17  Wynik
(Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostarczenie, wymiana i montaż opraw typu LED, mające na celu podniesienie efektywności i sprawności wraz ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej nie mniej niż o 40%.w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Lublinie przy ul. Raabego 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.)        
Dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych  2018-10-17  2018-09-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażu nieliniowego HD do współpracy z repozytorium SPPI w ramach rozbudowy wyposażenia systemów postprodukcji Ośrodków Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2018-09-12  2018-09-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru w bloku A Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a”. Zamówienie polega na wykonaniu modernizacji systemu sygnalizacji automatycznej pożaru (SAP) w zakresie dokumentacji projektowej, wymianie elementów istniejącego systemu, w tym dostawę i montaż urządzeń wraz z uruchomieniem systemu chroniącego obiekt w zakresie nie mniejszym niż dotychczas i z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
Modernizacja stanowisk graficznych  2018-10-19  2018-09-03   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stanowisk graficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń do dystrybucji sygnałów wizyjnych z serwerowni w budynku L   2018-09-17  2018-08-29  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do dystrybucji sygnałów wizyjnych z serwerowni w budynku L. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1a oraz 1b do wzoru umowy , który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ .)        
Dostawa sprzętu komputerowego_ZP/TITT/73/2018  2018-10-15  2018-08-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 do SIWZ.)        
Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2018-09-03  2018-08-22   
(Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej – przebudowa rozdzielni niskiego napięcia: NN RGS-1 oraz RGS-2 w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
Dostawa kamer i obiektywów  2018-10-04  2018-08-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer i obiektywów.)        
Roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8  2018-09-05  2018-09-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) przedmiary robót – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Zakup przełącznika Fibre Channel  2018-09-11  2018-08-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup przełącznika Fibre Channel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami. )        
Dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów  2018-10-01  2018-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, obiektywów, statywów i rekorderów. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa kamkorderów i statywów kamerowych. Część nr 2 – Dostawa obiektywów kamerowych. Część nr 3 – Dostawa rekorderów i napędów dyskowych. )        
Dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych  2018-09-27  2018-08-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofonów i systemów mikrofonowych.)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2018-09-26  2018-08-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych LCD. Część nr 2 – Dostawa monitorów wielkoformatowych. Część nr 3 – Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych OLED. )        
Zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.  2018-08-22  2018-08-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu tworzenia kopii zapasowych systemów biznesowych.)        
Promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.  2018-09-05  2018-08-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”, poprzez opracowanie założeń i przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej: „TVP S.A. liderem rekonstrukcji cyfrowej”. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Zakup sprzętu komputerowego  2018-09-21  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat  2018-09-26  2018-08-07   
(Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle przez okres 3 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej  2018-08-29  2018-08-06   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Zakup modułu rozszerzającego zakres funkcjonalności routera Brocade MLXe-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Modernizacja i optymalizacja istniejącej infrastruktury sieciowej dla platformy hostingowej. )        
Dostawa 37 fabrycznie nowych samochodów typu furgon  2018-09-11  2018-07-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 37 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu furgon. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a i 1b do SIWZ. 2. Zamówienie składa się z następujących części: część 1 – Dostawa 31 samochodów o nadwoziu typu BUS do przewozu 9 osób; część 2 – Dostawa 6 samochodów o nadwoziu typu furgon do przewozu towarów i 3 osób. )        
Dostawa 100 fabrycznie nowych samochodów typu kombi  2018-09-11  2018-07-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji samochodów typu kombi.)        
Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.  2018-09-05  2018-07-26  Wynik
(Dostawa 12-kanałowego serwera wizyjno-fonicznego.)        
Zakup i wdrożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera  2018-10-22  2018-07-26   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i w drożenie pakietu licencji Pulpit Menadżera. )        
modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w bloku G na terenie TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2018-08-10  2018-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania dla aparatury studiów telewizyjnych znajdujących się w budynku G na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów  2018-08-28  2018-07-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych stacji komputerowych do obsługi graficznej programów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat  2018-08-21  2018-07-13  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat)        
Budowa docelowego modelu procesów  2018-07-24  2018-07-09   
(Budowa docelowego modelu procesów)        
Usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania na okres 2 lat  2018-08-16  2018-07-09   
(Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania)        
Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7   2018-09-04  2018-07-06   
(Modernizacja Systemu Produkcji Beztaśmowej przy studiu S-7 )        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04V w budynku „H”   2018-06-12  2018-05-10   
(Wymiana rozdzielnicy RH 230/400V oraz transformatorów 15/04kV w budynku „H” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)