Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej modernizację instalacji klimatyzacji pomieszczeniu technicznym w budynku „G” Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie”  2019-11-05  2019-10-21   
(„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej modernizację instalacji klimatyzacji pomieszczeniu technicznym w budynku „G” Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie”)        
Wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2019-11-04  2019-10-21   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachów budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac remontowych pokrycia papowego dachów z robotami towarzyszącymi budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.)        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie    2019-10-16   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3501/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wybudowanie-hali-zdjeciowej-na-terenie-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-woronicza-17-w-warszawie )        
Usługa aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego „Systemu analizy i ochrony zapytań DNS”  2019-10-23  2019-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego „Systemu analizy i ochrony zapytań DNS”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).)        
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.  2019-10-21  2019-10-22  Wynik
(Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmującę sprzedaż i dystrybucje gazu na potrzeby Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.)        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 2 miesięcy.  2019-10-18  2019-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 2 miesięcy. )        
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynku TVP S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie”  2019-10-21  2019-10-11   
(„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynku TVP S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie”)        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj  2019-11-21  2019-10-15   
(Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj)        
Modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie  2019-10-24  2019-10-09   
(Modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)        
Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia przez okres 12 miesięcy    2019-10-09   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3649/swiadczenie-uslug-w-zakresie-udostepnienia-lacznosci-satelitarnej-na-potrzeby-rozpowszechniania-programu-tv-polonia-przez-okres-12-miesiecy)        
Dostawa obiektywu długoogniskowego  2019-10-18  2019-10-18  Wynik
(Dostawa obiektywu długoogniskowego)        
Dostawa wzmacniaczy mocy TWTA z zewnętrznym upconverterem i sterownikiem do wozów satelitarnych DSNG  2019-10-11  2019-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniaczy mocy TWTA z zewnętrznym upconverterem i sterownikiem do wozów satelitarnych DSNG. )        
Modernizacja technologiczna TVP Polonia do standardu HD wraz z regionalizacją TVP Wilno    2019-10-01   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3577/modernizacja-technologiczna-tvp-polonia-do-standardu-hd-wraz-z-regionalizacja-tvp-wilno )        
modernizacja platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej wykorzystywanej do obsługi programów sportowych  2019-10-09  2019-10-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej wykorzystywanej do obsługi programów sportowych)        
dostawa urządzeń dostępowych w ramach rozbudowy sieci produkcyjnej  2019-10-09  2019-10-01   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dostępowych w ramach rozbudowy sieci produkcyjnej)        
Dostawa bezprzewodowego łącza kamerowego   2019-10-07  2019-09-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezprzewodowego łącza kamerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Dostawa koderów cyfrowych HD i odbiorników satelitarnych HD do wozów DSNG  2019-10-07  2019-09-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa koderów cyfrowych HD i odbiorników satelitarnych HD do wozów DSNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.)        
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja rampy przy budynku K-L".  2019-10-04  2019-09-26  Wynik
(Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja rampy przy budynku K-L".)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji systemu emisyjnego Telegazety w Zakładzie Głównym i wybranych Ośrodkach Terenowych  2019-10-11  2019-09-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji systemu emisyjnego Telegazety w Zakładzie Głównym i wybranych Ośrodkach Terenowych.)        
Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL-33 - nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie  2019-10-01  2019-09-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL-33 - nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Zakup sprzętu w ramach rozbudowy sieci Data Center    2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3500/zakup-sprzetu-w-ramach-rozbudowy-sieci-data-center)        
Wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”    2019-09-11   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3135/wdrozenie-linii-technologicznej-do-rekonstrukcji-archiwalnych-materialow-filmowych-w-ramach-projektu-digitalizacja-regionalnego-dziedzictwa-telewizyjnego-i-filmowego-z-archiwum-tvp-s-a)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach projektu MAMProd – Środowisko Dalet Prod  2019-10-22  2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/3510/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-ramach-projektu-mamprod-srodowisko-dalet-prod )        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy.    2019-09-17   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3475/swiadczenie-uslug-zakupu-biletow-lotniczych-zlecanych-przez-telewizje-polska-s-a-w-okresie-24-miesiecy )        
Rozbudowa systemów sterujących obwodami oświetlenia technologicznego w studiach telewizyjnych  2019-09-30  2019-09-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemów sterujących obwodami oświetlenia technologicznego w studiach telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie  2019-10-16  2019-10-02   
(Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie)        
zakup sprzętu w ramach modernizacji Centralnego Systemu Backupu.  2019-09-17  2019-09-06  Wynik
(zakup sprzętu w ramach modernizacji Centralnego Systemu Backupu.)        
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie  2019-09-26  2019-09-06   
(Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie)        
Roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8  2019-09-12  2019-08-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację toalet w budynku B (parter i I piętro) Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 2 do SIWZ - przedmiary robót, Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. )        
Modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku  2019-09-10  2019-08-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddział Terenowego TVP w Gdańsku polegająca na: a) dostawie sprzętu, b) montażu dostarczonego sprzętu w istniejącym wozie DSNG, c) wykonaniu podłączeń dostarczonego sprzętu, d) uruchomieniu i integracji dostarczonych urządzeń z istniejącym na stacji systemem. )        
zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.  2019-09-10  2019-08-21  Wynik
(zakup sprzętu w ramach modernizacji systemu KVM w Centralnej Aparaturze Emisyjnej.)        
Rozbudowa środowiska projektowego oprawy graficznej TAI    2019-08-13   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3103/rozbudowa-srodowiska-projektowego-oprawy-graficznej-tai)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy przestrzeni produkcyjnej produkcji seriali.    2019-08-02   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3100/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-przestrzeni-produkcyjnej-produkcji-seriali)        
Roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku   2019-08-30  2019-07-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa systemu technologicznego studia telewizyjnego w ramach projektu budowy infrastruktury technicznej kanałów dla zagranicy    2019-07-05   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2896/dostawa-systemu-technologicznego-studia-telewizyjnego-w-ramach-projektu-budowy-infrastruktury-technicznej-kanalow-dla-zagranicy)        
Instalacja sygnalizacji pożaru w obiektach Oddziału TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2019-07-17  2019-10-02  Wynik
(4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i ich montaż w pomieszczeniach na obiektach (3 obiekty) Oddziału przy ul. Krzemionki 30 w Krakowie w oparciu o istniejący projekt objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Projekt nowej instalacji sygnalizacji pożarowej - zakłada ochronę całkowitą obiektów: budynek główny, budynek Twardowska i budynek DE. Przetarg ograniczony)        
Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI    2019-06-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2779/dostawa-specjalizowanych-zestawow-pc-dziennikarskich-i-laptopow-reporterskich-dla-tai)        
Dostawa sprzętu komputerowego    2019-04-24   
(https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2504/dostawa-sprzetu-komputerowego)        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)