Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Wdrożenie systemu SAP HANA  2017-08-02  2017-06-27   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN  2017-07-04  2017-06-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia). )        
aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.  2017-06-29  2017-06-21   
(aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.)        
Dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2017-06-28  2017-06-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
wykonanie usługi polegającej na pozyskaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu   2017-06-22  2017-06-28  Wynik
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pozyskaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina oraz powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku )        
wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu   2017-06-22  2017-06-28  Wynik
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, wrzesiński, średzkiego i szamotulskiego w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku. )        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2017-07-20  2017-06-13   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A.  2017-06-26  2017-06-13   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A.  2017-06-19  2017-06-08   
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP Polonia na Litwie w standardzie DVB-T przez okres 15 miesięcy.  2017-06-19  2017-06-06  Wynik
(Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP Polonia na Litwie w standardzie DVB-T przez okres 15 miesięcy. )        
Dostawa żarówek oswietlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego  2017-06-14  2017-06-02   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oswietlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.  2017-06-22  2017-06-01   
(Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.)        
„Dostawa urządzeń w ramach modernizacji Systemu Dystrybucji Treści” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”   2017-06-20  2017-05-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w postępowaniu na „Dostawę urządzeń w ramach modernizacji Systemu Dystrybucji Treści” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 )        
dostawa koderów cyfrowych DVB-S2 HD MPEG-4 do wozów DSNG OT Bydgoszcz, OT Lublin, OT Łódź i OT Opole ( 5 szt.).  2017-06-08  2017-05-29   
(dostawa koderów cyfrowych DVB-S2 HD MPEG-4 do wozów DSNG OT Bydgoszcz, OT Lublin, OT Łódź i OT Opole ( 5 szt.). )        
dostawa pulpitu operacyjnego miksera fonii dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej  2017-06-05  2017-05-25  Wynik
(dostawa pulpitu operacyjnego miksera fonii dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej)        
dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-07-13  2017-05-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-06-26  2017-05-15   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ)        
Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD Sap Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.  2017-05-23  2017-05-12  Wynik
(Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD Sap Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy. )        
Dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B  2017-05-25  2017-05-10  Wynik
(Przedmiotem zamówieni jest dostawa multimedialnych elementów scenograficznych do Studia B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia).)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2017-05-18  2017-05-10   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych. )        
zapytanie o cenę: dostawa baterii alkalicznych  2017-04-28  2017-05-02  Wynik
(przedmiotem zapytania o cenę jest dostawa baterii alkalicznych)        
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16   2017-05-19  2017-04-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. (projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) )        
Dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych  2017-06-07  2017-04-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1  2017-06-01  2017-04-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną  2017-04-24  2017-04-13   
(Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-05-22  2017-04-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.  2017-05-10  2017-03-31  Wynik
(Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.)        
Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy  2017-02-20  2017-02-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-05-15  2016-12-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)