Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, sanitarnych i ppoż.Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy  2017-03-30  2017-03-22   
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. )        
Dostawa urządzeń interkomowych dla APTIF i TAI  2017-03-31  2017-03-15   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń interkomowych dla APTiF i TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach   2017-04-19  2017-03-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 – Mikser wizji dla OT Kielce 2) Część 2 – Mikser wizji streamujący dla APTiF )        
Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.  2017-03-08  2017-02-24  Wynik
(Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2017-03-27  2017-02-14   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy  2017-02-20  2017-02-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”   2017-03-01  2017-01-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Systemu Dystrybucji Treści, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dostawa systemu Kliper  2017-02-06  2017-01-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Kliper służącego do świadczenia odpłatnej usługi przekazywania i przechowywania materiałów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-02-23  2017-01-11   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019.   2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019. )        
dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.  2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-03-31  2016-12-13   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI  2017-01-05  2016-11-29  Wynik
(dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI)        
Modernizacja Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.  2016-12-15  2016-11-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizację Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.)        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)