Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A.   2017-01-25  2017-01-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Opis przedmiotu zamówienia). )        
Dostawa systemu Kliper  2017-02-02  2017-01-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Kliper służącego do świadczenia odpłatnej usługi przekazywania i przechowywania materiałów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-02-23  2017-01-11   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów Oddziału TVP S.A. w Krakowie, w okresie 24 miesięcy  2017-01-04  2017-01-04   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 oraz ul. Nowohuckiej 44.)        
dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019.   2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019. )        
dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.  2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-01-30  2016-12-13   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
usługa badania sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej S.A. za rok 2016 oraz audytu systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych  2016-12-15  2016-12-05  Wynik
(usługa badania sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej S.A. za rok 2016 oraz audytu systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych)        
Modernizacja linii światłowodowych w relacji CAE-CAP-STUDIA  2016-12-12  2016-12-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowych w relacji CAE-CAP-STUDIA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznikach Nr 4 do SIWZ wzór umowy, w tym w Załącznik Nr 1 do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Upgrade systemów ProTools HD do wersji 12 (64- bitowe).  2016-12-14  2016-12-02   
(Upgrade systemów ProTools HD do wersji 12 (64- bitowe).)        
Świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy  2017-01-10  2016-12-02   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.)        
dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI  2017-01-05  2016-11-29   
(dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI)        
Zakup pulpitu sterującego miksera w ramach modernizacji miksera wizji wozu transmisyjnego HD1.  2017-01-04  2016-11-28   
(Zakup pulpitu sterującego miksera w ramach modernizacji miksera wizji wozu transmisyjnego HD1.)        
Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnałów fonicznych  2016-12-05  2016-11-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnałów fonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wzory umów, w tym w Załączniku nr 1 do wzoru każdej umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
dostawa magnetowidów  2016-11-30  2016-11-22  Wynik
(dostawa magnetowidów)        
dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. w okresie 24 miesięcy  2016-12-28  2016-11-19   
(dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. w okresie 24 miesięcy)        
dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A.(Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie 24 miesięcy  2016-12-01  2016-11-14  Wynik
(dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A.(Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie 24 miesięcy)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych.  2016-11-14  2016-11-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A-E do SIWZ. )        
Modernizacja Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.  2016-12-15  2016-11-02   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizację Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.)        
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A.  2016-12-06  2016-10-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Cześć A - Komputery stacjonarne z monitorami; Część B - Komputery przenośne; Część C - Urządzenia drukujące. )        
Modernizacja infrastruktury sieci SAN Wydziału Digitalizacji i Rekonstrukcji Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2016-11-10  2016-10-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieci SAN Wydziału Digitalizacji i Rekonstrukcji Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór umowy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV  2016-11-28  2016-10-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV. )        
Dostawa przełączników sieciowych  2016-11-04  2016-10-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – Wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).)        
Badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania  2017-01-23  2016-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania. Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4a do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Szczegółowa specyfikacja narzędzi analitycznych) i Załącznik Nr 4b do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Licencja na aplikacje))        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)