Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów.    2019-05-17   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów. )        
Utrzymanie czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2019-05-28  2019-05-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Katowicach)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy środowiska wirtualizacji    2019-05-14   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2586/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-srodowiska-wirtualizacji)        
Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej SA w Krakowie, polegających na pozyskiwaniu reklamodawców, sponsorów audycji telewizyjnych i podmiotów finansujących kampanie społeczne lub informacyjno-edukacyjne  2019-05-15  2019-05-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, polegających na pozyskiwaniu reklamodawców, sponsorów audycji telewizyjnych i podmiotów finansujących kampanie społeczne lub informacyjno-edukacyjne oraz pozaantenowej sprzedaży reklam (m.in. internet, telegazeta). Usługa obejmuje w szczególności rejon powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego. Zamówienie składa się z następujących części: 1 Zadanie oznaczone „A”. Akwizytor będzie świadczył swoje usługi w rejonie obejmującym w szczególności powiaty: myślenicki, suski, 2 Zadanie oznaczone „B”. Akwizytor będzie świadczył swoje usługi w rejonie obejmującym w szczególności powiaty: olkuski, chrzanowski, 3 Zadanie oznaczone „C ”. Akwizytor będzie świadczył swoje usługi w rejonie obejmującym w szczególności powiaty: nowosądecki, tarnowski, limanowski.)        
zakup komponentów w ramach rozbudowy sieci SAN FC    2019-04-26   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2515/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-sieci-san-fc )        
Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8  2019-05-02  2019-04-24   
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w 24 miesięcznym okresie realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca udzieli co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych – udzielenie na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta. Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji na wykonane naprawy dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ winien odpowiednio zmienić pkt 6 Formularza oferty, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SIWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium „gwarancji”, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.4.2 SIWZ.)        
Modernizacja systemów Continuum (SWiN, KD) i TV-u    2019-04-24   
(Przedmiot zamówienia: Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1922/modernizacja-systemow-continuum-swin-kd-i-tv-u )        
Dostawa sprzętu komputerowego    2019-04-24   
(https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/2504/dostawa-sprzetu-komputerowego)        
Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim  2019-04-25  2019-04-17  Wynik
(Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim.)        
świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy  2019-04-25  2019-04-17   
(Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcję materiałów reklamowych, a także reklamy zamieszczanej na stronie internetowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie)        
Zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2019-05-09  2019-04-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy). )        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy Centralnej Macierzy Blokowej.    2019-04-12   
(Przedmiot zamówienia: Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2443/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-centralnej-macierzy-blokowej )        
Zakup i wdrożenie systemu Głębokiego Archiwum+, realizowanego w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16-00 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”    2019-03-28   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2364/zakup-i-wdrozenie-systemu-glebokiego-archiwum-realizowanego-w-ramach-projektu-nr-popc-02-03-02-00-0008-16-00-digitalizacja-polskiej-szkoly-telewizyjnej-i-filmowej-z-archiwum-tvp-s-a)        
dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynków OTVP Rzeszów przy ul.Kopisto 6 i przy ul.Broniewskiego 1 w okresie 36 miesięcy  2019-03-27  2019-03-27   
(dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynków OTVP Rzeszów przy ul.Kopisto 6 i przy ul.Broniewskiego 1 w okresie 36 miesięcy)        
Zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy    2019-03-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2351/zakup-danych-telemetrycznych-na-okres-12-miesiecy-od-dnia-podpisania-umowy-1)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM    2019-02-20   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2262/zakup-profesjonalnych-dyskow-optycznych-o-pojemnosci-23-gb-i-50-gb-do-systemu-xdcam)        
Świadczenie usługi standardowej obsługi SAP Enterprise Support przez okres 3 lat    2019-02-20   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2264/swiadczenie-uslugi-standardowej-obslugi-sap-enterprise-support-przez-okres-3-lat )        
zakup 8-kanałowego serwera wizyjnego do stacji DSNG POL30 dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu    2019-01-11   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2171/zakup-8-kanalowego-serwera-wizyjnego-do-stacji-dsng-pol30-dla-oddzialu-terenowego-we-wroclawiu)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w celu zwiększenia przepustowości pomiędzy systemami ISILON i HARRIS    2019-01-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2060/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-celu-zwiekszenia-przepustowosci-pomiedzy-systemami-isilon-i-harris)        
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku   2019-03-12  2018-12-17   
(Przedmiotem zamówienia są Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku "L" na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach "K" i "L" do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ )        
Dostawa paliw do stacji paliw Telewizji Polskiej S.A. w okresie 24 miesięcy”.    2018-12-05   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1995/dostawa-paliw-do-stacji-paliw-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-24-miesiecy)        
modernizacja systemu produkcji newsów    2018-12-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1942/modernizacja-systemu-produkcji-newsow)        
Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych - dialog techniczny  2018-12-06  2018-11-29   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych )        
Dostawa generatorów znaków do Odziałów Terenowych i Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.     2018-11-27   
(Postępowanie dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1924/dostawa-generatorow-znakow-do-odzialow-terenowych-i-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawów oświetleniowych światła dziennego o mocach 800 W, 400W,1200W oraz 2500W, dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)