Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
usługa badania sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej S.A. za rok 2016 oraz audytu systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych  2016-12-13  2016-12-05   
(usługa badania sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej S.A. za rok 2016 oraz audytu systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych)        
Modernizacja linii światłowodowych w relacji CAE-CAP-STUDIA  2016-12-12  2016-12-02   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii światłowodowych w relacji CAE-CAP-STUDIA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznikach Nr 4 do SIWZ wzór umowy, w tym w Załącznik Nr 1 do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Upgrade systemów ProTools HD do wersji 12 (64- bitowe).  2016-12-14  2016-12-02   
(Upgrade systemów ProTools HD do wersji 12 (64- bitowe).)        
Świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy  2017-01-10  2016-12-02   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.)        
dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI  2017-01-05  2016-11-29   
(dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI)        
Zakup pulpitu sterującego miksera w ramach modernizacji miksera wizji wozu transmisyjnego HD1.  2017-01-04  2016-11-28   
(Zakup pulpitu sterującego miksera w ramach modernizacji miksera wizji wozu transmisyjnego HD1.)        
Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnałów fonicznych  2016-12-05  2016-11-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnałów fonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wzory umów, w tym w Załączniku nr 1 do wzoru każdej umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
dostawa magnetowidów  2016-11-30  2016-11-22   
(dostawa magnetowidów)        
dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. w okresie 24 miesięcy  2016-12-28  2016-11-19   
(dostawa paliw do stacji paliw TVP S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Usługi obsługi emisji programu dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie oraz świadczenie usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2016r do 30.11.2017r  2016-11-25  2016-11-17  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie oraz świadczenie usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2016r do 30.11.2017r)        
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji TVP S.A. Oddział Terenowy w Łodzi   2016-11-24  2016-11-16   
(1.Sprzątanie pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Łodzi w obiektach przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 5.045 m2 i w Bazie Transmisji i Transportu przy ul. Cmentarnej 9 /11 o powierzchni całkowitej 424 m2 2.Sprzątanie terenu zewnętrznego posesji: a) przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 1.640m² (podwórko, chodnik, ulica dojazdowa wzdłuż budynku Oddziału oraz parking użytkowany przez Zamawiającego), b)przy ul. Cmentarnej 9/11 o powierzchni całkowitej 2.360 m² (chodnik, plac manewrowy, trawniki, ale bez sprzątania garaży).)        
dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A.(Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie 24 miesięcy  2016-12-01  2016-11-14   
(dostawa energii elektrycznej dla TVP S.A.(Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie 24 miesięcy)        
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8 w okresie 12 miesięcy  2016-11-18  2016-11-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E. )        
Rozbudowa centralnej macierzy IT oraz macierzy all-flash  2016-11-18  2016-11-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centralnej macierzy IT oraz macierzy all-flash. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. )        
Rozbudowa nadzoru torów emisyjnych dla programów TVP w CAE  2016-11-15  2016-11-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa nadzoru torów emisyjnych dla programów TVP w CAE. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy (Opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa urządzeń sieciowych wraz z ich centralizacją.  2016-11-21  2016-11-04  Wynik
(Dostawa urządzeń sieciowych wraz z ich centralizacją.)        
Dostawa technologicznych opraw oświetleniowych.  2016-11-14  2016-11-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologicznych opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A-E do SIWZ. )        
Modernizacja Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.  2016-12-15  2016-11-02   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizację Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.)        
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A.  2016-12-06  2016-10-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Cześć A - Komputery stacjonarne z monitorami; Część B - Komputery przenośne; Część C - Urządzenia drukujące. )        
Dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD  2016-11-08  2016-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD )        
Modernizacja infrastruktury sieci SAN Wydziału Digitalizacji i Rekonstrukcji Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2016-11-10  2016-10-27   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieci SAN Wydziału Digitalizacji i Rekonstrukcji Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór umowy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
dostawa wzmacniacza do wozu HD DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-11-03  2016-11-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy na pasmo Ku do wozu HD DSNG POL32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 )        
Dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV  2016-11-28  2016-10-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV. )        
Dostawa przełączników sieciowych  2016-11-04  2016-10-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – Wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup koderów DVB SD/HD dla potrzeb przewoźnych stacji DSNG w Ośrodkach Terenowych TVP.  2016-10-25  2016-10-13  Wynik
(Zakup koderów DVB SD/HD dla potrzeb przewoźnych stacji DSNG w Ośrodkach Terenowych TVP.)        
Badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania  2016-12-19  2016-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania. Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4a do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Szczegółowa specyfikacja narzędzi analitycznych) i Załącznik Nr 4b do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Licencja na aplikacje))        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay  2016-10-25  2016-09-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI.  2016-10-12  2016-08-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.)        
Dostawa urządzeń liniowych  2016-10-03  2016-08-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)