Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów  2016-10-21  2016-10-25   
(postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów.)        
dostawa wzmacniacza do wozu HD DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-10-31  2016-10-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniacza mocy na pasmo Ku do wozu HD DSNG POL32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 )        
Dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV  2016-11-28  2016-10-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu produkcyjnego dla Belsat TV. )        
Dostawa przełączników sieciowych  2016-11-04  2016-10-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – Wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup koderów DVB SD/HD dla potrzeb przewoźnych stacji DSNG w Ośrodkach Terenowych TVP.  2016-10-25  2016-10-13   
(Zakup koderów DVB SD/HD dla potrzeb przewoźnych stacji DSNG w Ośrodkach Terenowych TVP.)        
Badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania  2016-11-07  2016-11-07   
(Przedmiotem zamówienia jest badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania. Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4a do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Szczegółowa specyfikacja narzędzi analitycznych) i Załącznik Nr 4b do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Licencja na aplikacje))        
dostawa mikserów fonii dla Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.  2016-10-24  2016-10-07   
(dostawa mikserów fonii dla Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.)        
Dostawa testeroczyszczarki do taśm magnetowidowych  2016-10-17  2016-10-07   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa testeroczyszczarki do taśm magnetowidowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – Wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). )        
Wykonanie usługi modernizacji pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 – II etap  2016-09-23  2016-09-16  Wynik
(wykonanie usługi modernizacji pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 – II etap, polega na wykonaniu prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych części dachu budynku głównego (tzw. dach nr 1 w części AT) wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy na obsługę podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez Telewizję Polską S.A.   2016-09-22  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowa, całodobowa (7 dni w tygodniu) obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. polegająca m.in. na dokonywaniu rezerwacji noclegów w kraju i za granicą (w tym przedstawianiu ofert noclegów, rezerwacji, zakupie i dostarczaniu voucherów potwierdzających nocleg); zapewnieniu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych (w tym wyszukiwaniu połączeń, rezerwacji, zakupie i dostarczeniu) wraz z polisami ubezpieczeniowymi oraz usługami dodatkowymi niezbędnymi do prawidłowego przebiegu krajowych i zagranicznych podróży służbowych; pośrednictwo w wynajmie samochodów z kierowcą lub bez, pośrednictwo w formalnościach wizowych. )        
usługa przesyłania i dystrybucji ciepła oraz sprzedaż ciepła dla potrzeb OTVP S.A. w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1  2016-09-26  2016-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa przesyłania i dystrybucji ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynku biurowego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1 od 1.10.2016 do 31.12.2018.)        
Dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD  2016-09-23  2016-09-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart światłowodowych do obsługi TVP Info HD)        
Dialog techniczny na: „Dostawę energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. na okres 24 miesięcy”.  2016-09-19  2016-09-12   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na „Dostawę energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. na okres 24 miesięcy”.)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej systemu Avid ISIS w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej  2016-09-21  2016-09-12  Wynik
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy dostawy (opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa serwerów na potrzeby systemu rekomendacji treści.  2016-09-22  2016-09-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby systemu rekomendacji treści. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 SIWZ – wzór umowy dostawy, w tym Załącznik nr 1 do wzoru umowy dostawy (opis przedmiotu zamówienia). )        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay  2016-10-25  2016-09-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji systemu montażu Avid ISIS/Interplay. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy dostawy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI.  2016-10-12  2016-08-31   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury odglądu sygnałów na stanowiskach produkcyjnych w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.)        
Dostawa urządzeń liniowych  2016-10-03  2016-08-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)