Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 30 miesięcy  2017-09-26  2017-08-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-09-25  2017-08-16   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. )        
postępowanie w trybie zapytania o cenę na "Dostawę materiałów biurowych dla TVP S.A."  2017-08-11  2017-08-14   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów biurowych dla TVP S.A.)        
dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej  2017-08-24  2017-08-11   
(dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej)        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów HD  2017-09-11  2017-08-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)dostawa 2 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Łodzi; 2)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Katowicach i Szczecinie; 3)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie; 4)dostawa 3 kompletnych torów kamerowych HD dla TAI w Warszawie; 5)dostawa 11 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami. )        
Zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 2 miesięcy  2017-08-09  2017-08-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 2 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)        
Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.  2017-08-07  2017-07-27   
(Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.)        
Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego  2017-08-24  2017-08-17   
(Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie )        
Modernizacja infrastruktury serwerów produkcyjnych TAI  2017-08-16  2017-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerów produkcyjnych TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.  2017-09-04  2017-07-24   
(Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.)        
Zakup biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-08-28  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2017-08-29  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy. )        
Dostawa laptopów reporterskich  2017-08-17  2017-07-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2017-08-28  2017-07-19   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ)        
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy  2017-08-04  2017-07-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Rozbudowa systemu VizRT o moduł rezerwowej emisji "paska info"  2017-07-28  2017-07-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu VizRT o moduł rezerwowej emisji „paska info”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2017-08-21  2017-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2017-07-20  2017-07-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ )        
dostawa urządzeń w ramach modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych kanału TVP Polonia.  2017-08-09  2017-07-12  Wynik
(dostawa urządzeń w ramach modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych kanału TVP Polonia.)        
Modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI  2017-07-24  2017-07-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2017-07-17  2017-07-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego)        
Dostawa urządzeń do produkcji dla BELSAT TV  2017-08-18  2017-07-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do produkcji dla Belsat TV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część 1 – „Dostawa macierzy produkcyjnej”; 2) Część 2 – „Dostawa komputerów przenośnych”; 3) Część 3 – „Dostawa zestawu montażowego”. )        
dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-08-08  2017-07-01   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy  2017-06-29  2017-06-29   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2017-08-07  2017-06-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN  2017-07-04  2017-06-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia). )        
Dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2017-06-28  2017-06-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2017-08-03  2017-06-13   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A.  2017-06-19  2017-06-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.  2017-06-22  2017-06-01  Wynik
(Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.)        
dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-07-13  2017-05-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-06-26  2017-05-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ)        
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16   2017-05-19  2017-04-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. (projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) )        
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną  2017-04-24  2017-04-13   
(Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-05-15  2016-12-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)