Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG na okres 30 dni  2016-02-12  2016-02-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG na okres 30 dni.)        
Świadczenie usługi konserwacji i wykonania przeglądów okresowych i serwisowych klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, Klim. Precyzyjnych oraz Agregatów Wody Lodowej i Bezp. Odpar. zainst. w obiektach TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza w okresie 24 miesięcy  2016-02-04  2016-01-27   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i wykonania przeglądów okresowych i serwisowych klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, Klimatyzatorów Precyzyjnych oraz Agregatów Wody Lodowej i Bezpośredniego Odparowania zainstalowanych w obiektach TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie w okresie 24 miesięcy )        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.  2016-03-01  2016-01-26   
(Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-IV) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks V) w Warszawie w okresie 19 miesięcy.)        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.  2016-03-03  2016-01-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji styku internetowego Spółki TVP S.A.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2016-01-28  2016-01-20   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks IV) w Warszawie na okres 30 dni  2016-01-25  2016-01-15  Wynik
(usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks IV) w Warszawie na okres 30 dni)        
Leasing urządzeń oraz dostawa mebli technologicznych w ramach modernizacji Centralnego Ingestu Plikowego o infrastrukturę technologiczną dla obszaru ingestu i przeglądów.  2016-02-15  2015-12-23   
(Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa urządzeń technologicznych – od Wykonawcy nie oczekuje się świadczenia usługi leasingu, a jedynie dostawy oferowanych urządzeń technologicznych, za które otrzyma on zapłatę na zasadach określonych w pkt 18 SIWZ; b) wykonanie zamówionych usług oraz dostawa mebli technologicznych przez Wykonawcę, za które otrzyma on zapłatę ze środków własnych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A-1C do SIWZ.)        
Usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy.  2016-01-22  2015-12-22   
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na usługi ubezpieczenia majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Część 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne; Część 3 - Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej; Część 4 – Ubezpieczenie osobowe; Część 5 – Ubezpieczenie szkód wywołanych aktami terroryzmu; Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.)        
Zakup pakietu licencji SAP  2016-01-21  2015-12-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu licencji SAP.)        
Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 2 lat.  2016-02-01  2015-12-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
dostawę 5 torów kamerowych HD do wozu DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-01-11  2015-12-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawę 5 torów kamerowych HD do wozu DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy na dostawę.)        
świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV na okres 36 miesięcy  2015-12-23  2015-11-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV na okres 36 miesięcy)        
Dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.  2015-10-13  2015-09-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.)        
Modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic wobiekcie TAI TVP S.A. przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie  2015-09-28  2015-09-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 przez zainstalowanie 2 szt. UPS o mocy 250 kVA oraz modernizację układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic RP1, RP6 w obiekcie TAI TVP S.A. w Warszawie przy ul. Moniuszki 2/2a )        
Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus  2015-08-24  2015-08-13   
(Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus, celem zidentyfikowania najlepszych i najnowszych rozwiązań funkcjonalnych systemu, oraz wskazania sposobu wykorzystania pozyskanych funkcjonalności przy projektowaniu systemu służącego do obsługi Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.)