Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej  2014-12-09  2014-10-30   
(leasing 7-mio kanałowego serwera wizyjno-fonicznego z dwoma kontrolerami wraz z oprogramowaniem oraz systemu rejestracji plikowej i pamięci dyskowej)        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem, tworzących dodatkowe stanowiska ingestu TVP Info w zespole emisyjnym  2014-11-05  2014-10-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem, tworzących dodatkowe stanowiska ingestu TVP Info w zespole emisyjnym)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej.  2014-11-04  2014-10-27   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy aplikacyjnej dla systemu SOBR do wersji wysokowydajnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - dostawa dwóch serwerów bazodanowych z kartą typu „enterprise flash”; Część 2 - dostawa jednego urządzenia storage’owego typu all-flash. )        
Dostawa serwera rejestrującego sygnał SD/HD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.   2014-11-05  2014-10-27   
(Dostawa serwera rejestrującego sygnał SD/HD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport. )        
Usługi pozyskiwania klientów na emisję reklam, sponsorowanie audycji telewizyjnych, lokowanie produktów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Lublinie.  2014-10-31  2014-10-23   
(Usługi pozyskiwania klientów na emisję reklam, sponsorowanie audycji telewizyjnych, lokowanie produktów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Lublinie. Wartość zamówienia pon.207.000,00 euro)        
Dostawa paliw oraz usługi mycia samochodów rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych  2014-11-26  2014-10-23   
(Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa paliw, w tym: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napedowego letniego, oleju napędowego zimowego, 2. Usługa mycia samochodu, rozliczane za pomoca kart bezgotówkowych)        
Leasing ramion kamerowych  2014-10-30  2014-10-22   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing ramion kamerowych)        
Dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego   2014-10-27  2014-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart do rozbudowy systemu komutacyjnego fonii nieskojarzonej )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe  2014-10-27  2014-10-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji systemu emisji teletekstu  2014-10-27  2014-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji systemu emisji teletekstu)        
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A. w okresie od 17 listopada 2014r do 16 listopada 2015r  2014-11-05  2014-10-16   
(Przedmiotem zamówienia jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz statutowych Spółki TVP S.A.)        
Dostawa zestawów montażowych na III piętrze budynku G – etap I.  2014-10-23  2014-10-15  Wynik
(Dostawa zestawów montażowych na III piętrze budynku G – etap I.)        
Dostawa wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.  2014-10-22  2014-10-14  Wynik
(Dostawa wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB  2014-10-23  2014-10-14   
(Przedmiotem zamowienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy systemu do pełnej regionalizacji napisów DVB)        
Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.  2014-10-21  2014-10-13   
(Kompleksowe wyposażenie multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji stanowisk wprowadzających materiały do serwerów emisyjnych na potrzeby zintegrowania z plikowym przesyłem materiałów do repozytorium  2014-10-13  2014-10-02  Wynik
(Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji stanowisk wprowadzających materiały do serwerów emisyjnych na potrzeby zintegrowania z plikowym przesyłem materiałów do repozytorium)        
badanie sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za lata 2014 i 2015  2014-10-16  2014-10-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych TVP S.A. za lata 2014 i 2015, które sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obejmują: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.)        
zakup urządzeń i licencji w ramach integracji systemu dystrybucyjnego z platformą internetową  2014-10-10  2014-10-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i licencji w ramach integracji systemu dystrybucyjnego z platformą internetową)        
Leasing mikrofonów bezprzewodowych.  2014-08-29  2014-10-01  Wynik
(Leasing mikrofonów bezprzewodowych. część 1)        
Dostawa prasy polskiej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. i OTV Warszawa w okresie 24 miesięcy, od dnia 1 lutego 2015 r.  2014-10-15  2014-09-30  Wynik
(Dostawa prasy polskiej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. i OTV Warszawa w okresie 24 miesięcy, od dnia 1 lutego 2015 r.)        
Rozbudowa systemu do kontrybucji treści  2014-10-08  2014-09-30  Wynik
(Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa systemu do kontrybucji treści)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji pamięci taśmowej centralnej biblioteki medialnej.  2014-11-04  2014-09-27   
(Przedmiotem zamówienia jest „Leasing urządzeń w ramach modernizacji pamięci taśmowej centralnej biblioteki medialnej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do odpowiedniej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A, 1B, 1C do SIWZ. Zamówienie składa się z następujących części: Część A – rozbudowa urządzenia IBM TS 3500; Część B – dostawa nośników magnetycznych typu LTO5; Część C – rozbudowa urządzenia HP ESL 712.)        
dostawa papieru kserograficznego  2014-10-07  2014-09-26  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego)        
Leasing agregatu wody lodowej oraz jego instalacja w obiekcie Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie  2014-10-07  2014-09-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing agregatu wody lodowej wraz z instalacją w miejsce istniejącego w bloku A na terenie Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – projekty budowlano-wykonawcze wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) )        
dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM i HDCAM  2014-10-06  2014-09-23  Wynik
(1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM I HDCAM. 2.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Zamówienie składa się z następujących części:a)część 1 - profesjonalne taśmy wizyjne cyfrowe BETACAM, b)część 2 - profesjonalne taśmy wizyjne cyfrowe HDCAM. 5.Zamawiajacy nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części)        
Leasing finansowy samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV oraz sedan  2014-11-12  2014-09-20   
(Leasing finansowy 32 sztuk samochodów osobowych o nadwoziu typu LCV Leasing finansowy 3 sztuk samochodów o nadwozi sedan)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy Cisco UCS.  2014-10-27  2014-09-20  Wynik
(Leasing urządzeń w ramach modernizacji platformy Cisco UCS.)        
Leasing opraw oświetlenia efektowego.  2014-10-21  2014-09-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing opraw oświetlenia efektowego.)        
świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim  2014-10-21  2014-09-13   
(przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim)        
WYKONANIE NA RZECZ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU TVP S.A. W POZNANIU PRZY UL. SERAFITEK 8, ZLOKALIZOWANYCH W PAWIL. WIELOFUNKC. I W HALI MAG.-GAR. W OKRESIE OD 01.11.2014 do 30.06.2016  2014-09-16  2014-10-01  Wynik
(PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE NA RZECZ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU TVP S.A. W POZNANIU PRZY UL. SERAFITEK 8, ZLOKALIZOWANYCH W PAWILONIE WIELOFUNKCYJNYM I W HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ W OKRESIE OD 01.11.2014 ROKU DO 30.06.2016 ROKU )        
Leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.  2014-10-08  2014-08-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.)        
Wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS   2014-10-08  2014-08-26  Wynik
(Przedmiotem zaówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. )        
Leasing sprzętu komputerowego  2014-09-23  2014-08-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)