Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa przełączników sieci LAN dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.  2015-09-08  2015-08-28   
(Dostawa przełączników sieci LAN dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.)        
Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.  2015-09-14  2015-08-28   
(Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.)        
Dostawa automatycznej krosownicy wizji w ramach modernizacji Głównego Pokoju Komutacyjnego w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2015-09-07  2015-08-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznej krosownicy wizji w ramach modernizacji Głównego Pokoju Komutacyjnego w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa koderów strumieniujących  2015-09-14  2015-08-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa koderów strumieniujących)        
rozbudowa systemu IP Director i KVM HD  2015-09-03  2015-08-26   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu IP Director i KVM HD)        
dostawa generatora znaków  2015-09-07  2015-08-26   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora znaków)        
dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach modernizacji Studia S7  2015-10-01  2015-08-26   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Studia S7 w bud. G na terenie TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie, polegająca na zastąpieniu istniejącego systemu technologicznego SD SDI 625i/25 systemem cyfrowym działającym w standardzie HD SDI 1080i/25)        
Dostawa odtwarzacza HDCAM-SR.  2015-09-08  2015-08-25   
(Dostawa odtwarzacza HDCAM-SR.)        
Dostawa i modernizacja konsolet dźwiękowych.  2015-08-28  2015-08-17   
(Dostawa i modernizacja konsolet dźwiękowych.)        
Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus  2015-08-24  2015-08-13   
(Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus, celem zidentyfikowania najlepszych i najnowszych rozwiązań funkcjonalnych systemu, oraz wskazania sposobu wykorzystania pozyskanych funkcjonalności przy projektowaniu systemu służącego do obsługi Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.)        
Dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF  2015-09-21  2015-08-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się w budynku „I” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2015-08-26  2015-08-11   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się w budynku „I” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Dostawa urządzeń w ramach wymiany serwera wizyjnego i systemu automatyki emisji w zespole emisyjnym OT Warszawa  2015-09-16  2015-08-08   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach wymiany serwera wizyjnego i systemu automatyki emisji w zespole emisyjnym OT Warszawa)        
rozbudowa systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania  2015-08-13  2015-08-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania)        
Świadczenie usługi standardowego wsparcia dla 5216 licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select w okresie od 19.10.2015 r. do 18.10.2016 r.  2015-08-12  2015-08-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi standardowego wsparcia dla 5216 licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business Select w okresie od 19.10.2015 r. do 18.10.2016 r.)        
zakup Krosownicy Automatycznej Wizyjnej SD/HD 128 x 128 z panelami sterującymi do Centralnego Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30.  2015-08-20  2015-08-04  Wynik
(Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup Krosownicy Automatycznej Wizyjnej SD/HD 128 x 128 z panelami sterującymi do Centralnego Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, który jest załącznikiem nr 1 do umowy.)        
Dostawa urządzeń i systemów mikrofonowych  2015-09-15  2015-08-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i systemów mikrofonowych)        
Dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD  2015-09-14  2015-08-10   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa serwerów domenowych w ramach modernizacji domeny Active Directory.  2015-09-14  2015-07-30   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów domenowych w ramach modernizacji domeny Active Directory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa serwera emisyjnego 6-cio kanałowego  2015-08-17  2015-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera emisyjnego 6-cio kanałowego)        
dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM  2015-08-11  2015-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM)        
Dostawa rejestratora plikowego  2015-08-12  2015-07-30  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora plikowego)        
Dostawa obiektywów kamerowych.  2015-09-02  2015-07-28   
(Dostawa obiektywów kamerowych.)        
Modernizacja instalacji zasilania rezerwowego budynku „H”, wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat P660-1 660kVA w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie.  2015-08-12  2015-08-19   
(Modernizacja instalacji zasilania rezerwowego budynku „H”, wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat P660-1 660kVA w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie.)        
Dostawa monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.  2015-09-02  2015-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.)        
Dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej oraz obiektywów  2015-09-01  2015-07-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, zestawów fonii bezprzewodowej oraz obiektywów.)        
Dostawa miksera emisyjnego i systemu krosownicy automatycznej dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Gdańsku.  2015-08-13  2015-07-22  Wynik
(Dostawa miksera emisyjnego i systemu krosownicy automatycznej dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Gdańsku.)        
Zakup centralnej macierzy blokowej środowiska IT  2015-08-11  2015-07-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup centralnej macierzy blokowej środowiska IT)        
Dostawa statywów kamerowych  2015-07-30  2015-07-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa statywów kamerowych)        
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.  2015-08-05  2015-07-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na umożliwieniu Pracownikom,Partnerom Pracowników oraz Dzieciom Pracowników, jak również Współpracownikom, Partnerom Współpracowników oraz Dzieciom Współpracowników korzystania z zajęć sportowych lub rekreacyjnych na zasadach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy oraz Opis przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.)        
Dostawa zestawów zdjęciowych 4K oraz torów kamerowych HD  2015-08-27  2015-07-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych 4K oraz torów kamerowych HD)        
Dostawa kompleksowego wyposażenia multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.  2015-07-31  2015-07-15  Wynik
(Dostawa kompleksowego wyposażenia multimedialnej sali konferencyjnej, która znajdować się będzie w budynku „B” przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie wraz z montażem i pracami towarzyszącymi.)        
Leasing sprzętu komputerowego.  2015-08-20  2015-07-15   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A, w okresie 24 miesięcy (1.01.2016r. - 31.12.2017r.)  2015-07-30  2015-06-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A, w okresie 24 miesięcy (1.01.2016r. - 31.12.2017r.))        
Zakup i posadowienie klimatyzatorów precyzyjnych dla pomieszczeń UPS w budynku przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie   2015-07-29  2015-06-20   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i posadowienie klimatyzatora precyzyjnego dla pomieszczeń UPS w budynku przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie o mocy chłodzącej rzeczywistej jawnej 25 kW i klimatyzatora precyzyjnego dla projektowanych pomieszczeń UPS w budynku TAI przy Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie o mocy chłodzącej rzeczywistej jawnej 35,6 kW )        
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy    2015-06-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy)        
Usługa dystrybucji ciepła oraz sprzedaży ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie  2015-04-24  2015-04-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynku wielofunkcyjnego OTVP S.A w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 w okresie od 1.04.2015 do 31.03.2018)        
wykonanie modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30.  2015-04-28  2015-04-20   
(prace modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30. Prace polegają na wykonaniu punktowych napraw ścian i sufitów, malowaniu ścian i sufitów, konserwacji odpływu, układaniu płytek naściennych oraz naprawie posadzek wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. p. woronicza 17 w Warszawie  2015-09-07  2015-04-07   
(Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. )