Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Leasing torów kamerowych, systemu kamery panoramicznej oraz napędów dyskowych MXF  2014-09-24  2014-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing torów kamerowych, systemu kamery panoramicznej oraz napędów dyskowych MXF.Zamówienie składa się z następujących części: część I - leasing 2 kompletów torów kamerowych HD; część II - leasing kompletnego systemu kamery panoramicznej HD; część III - leasing 4 napędów dyskowych. )        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A.  2014-09-29  2014-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing urządzeń w ramach modernizacji sprzętu IT w Oddziałach Telewizji Polskiej S.A., w tym: Zadanie „A” – Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzową Zadanie „B” – Macierz z kontrolerami redundantnymi Zadanie „C” – Serwer z wbudowaną przestrzenią macierzowa Zadanie „D” – Serwer – kontroler domeny Zadanie „E” – Serwer plików )        
Wyk usł pol na pozyskiw przez Ag Reklam zleceń na rzecz TVP S.A. O.w Poznaniu na em rekl i aud spons oraz lok prod i obsł tak pozysk klient w pierwsz kolejn z ter M. Leszna oraz pow leszcz i kościańsk w okr od 01.10.2014 do 31.12.2014 roku   2014-09-24  2014-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 października 2014 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego i kościańskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Wyk. usł. pol. na pozysk. przez Ag. Rekl. zlec. na rzecz TV P S.A. O. w Poznaniu na em. rekl i aud. spons. oraz lok. prod. i obsł. tak pozy klient. w pierwsz. kol.z ter M. Gniezna oraz pow. gnieźnieńsk oraz wrzesińsk w okr. od 01.10.2014 do 31.12.2015 r  2014-09-24  2014-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 01 października 2014 do 31 grudnia 2015 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu. )        
Leasing opraw oświetlenia efektowego.  2014-10-21  2014-09-13   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing opraw oświetlenia efektowego.)        
świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim  2014-10-21  2014-09-13   
(przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępniania łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia dla odbiorców za granicą w języku polskim)        
Leasing macierzy dyskowej infrastruktury produkcyjnej TAI  2014-09-24  2014-09-12   
(Leasing macierzy dyskowej infrastruktury produkcyjnej TAI)        
Leasing emisyjnych urządzeń IT dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.  2014-09-23  2014-09-11   
(Przedmiotem zamowienia jest leasing emisyjnych urządzeń IT dla Oddziałów Terenowych TVP S.A.)        
WYKONANIE NA RZECZ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU TVP S.A. W POZNANIU PRZY UL. SERAFITEK 8, ZLOKALIZOWANYCH W PAWIL. WIELOFUNKC. I W HALI MAG.-GAR. W OKRESIE OD 01.11.2014 do 30.06.2016  2014-09-16  2014-09-12   
(PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE NA RZECZ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU TVP S.A. W POZNANIU PRZY UL. SERAFITEK 8, ZLOKALIZOWANYCH W PAWILONIE WIELOFUNKCYJNYM I W HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ W OKRESIE OD 01.11.2014 ROKU DO 30.06.2016 ROKU )        
leasing przełączników ethernetowych do Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w Oddziałach Terenowych  2014-09-11  2014-09-02  Wynik
(leasing przełączników ethernetowych do Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w Oddziałach Terenowych)        
Leasing urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego.  2014-09-19  2014-08-29   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Leasing rekordera plikowego.  2014-09-09  2014-08-29   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing rekordera plikowego.)        
Leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.  2014-10-08  2014-08-28   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.)        
usługa standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programu, bazy wirusów dla użytkowanego w TVP oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky na okres 12 miesięcy  2014-09-03  2014-08-26  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest zakup standardowej usługi Standard Support dla posiadanych 4836 licencji programu Kaspersky Endpoint Security for Business Select dla stacji roboczych, 380 licencji Kaspersky Business Space Security dla serwerów oraz oprogramowania zarządzającego)        
Wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS   2014-10-08  2014-08-26   
(Przedmiotem zaówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. )        
Leasing serwera rejestrującego sygnał HD/SD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.  2014-09-03  2014-08-26  Wynik
(Leasing serwera rejestrującego sygnał HD/SD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.)        
Leasing mikrofonów bezprzewodowych.  2014-08-29  2014-08-21  Wynik
(Leasing mikrofonów bezprzewodowych. Część 2)        
Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.  2014-09-04  2014-08-21  Wynik
(Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.)        
Dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul.Woronicza 17  2014-09-02  2014-08-20  Wynik
(dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17.)        
Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego  2014-08-27  2014-08-19  Wynik
(Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego)        
Leasing sprzętu komputerowego  2014-09-23  2014-08-19   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego)        
Obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7  2014-08-25  2014-08-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. )        
Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD  2014-08-26  2014-08-13  Wynik
(Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD)        
Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych  2014-09-19  2014-08-13   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych.)        
Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych  2014-09-18  2014-08-12   
(Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych)        
Leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem dla Oddziału Terenowego Spółki Telewizja Polska S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-09-16  2014-08-06   
(4.1. Przedmiotem zamówienia jest leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem w studio S-2, w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej, uruchomienie, pomiary parametrów eksploatacyjnych, przeszkolenie personelu Zamawiającego przewidywanego do eksploatacji urządzeń oraz demontaż istniejącego układu wciągarek wraz z ich osprzętem i układem elektrycznym. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 207.000 euro.)        
Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”  2014-08-27  2014-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”)        
Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi  2014-08-20  2014-07-16  Wynik
(Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi)        
Leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport  2014-07-11  2014-07-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)        
modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w TAI  2014-07-24  2014-06-18  Wynik
(modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. w Warszawie - leasing)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2014-05-30  2014-04-29  Wynik
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 28 881 500,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)