Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie  2014-05-07  2014-04-16   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku biurowego A przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie)        
Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu dla odbiorców za granicą na Litwie  2014-04-25  2014-04-15   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu dla odbiorców za granicą na Litwie)        
Wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu   2014-04-14  2014-04-04   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w okresie od 1maja 2014 do 31 grudnia 2014 roku, usługi polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu zleceń na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów, a także na obsłudze przez Wykonawcę (Agencję Reklamową) tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Piły i powiatów pilskiego, obornickiego i chodzieskiego w dalszej kolejności również innych klientów wskazanych przez kierownika Działu Reklamy i Marketingu.)        
Usługa administracji i monitoringu infrastruktury systemowej SAP w TVP S.A. na okres 12 miesięcy  2014-04-11  2014-04-03   
(Usługa administracji i monitoringu infrastruktury systemowej SAP w TVP S.A. na okres 12 miesięcy)        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy.  2014-05-12  2014-04-02   
(Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy.)        
Zakup licencji na oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu z modułem stabilizacji obrazu  2014-04-08  2014-03-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu z modułem stabilizacji obrazu)        
Leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu pamięci masowej (SAN) w Wydziale Telekin.  2014-04-17  2014-03-27   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu pamięci masowej (SAN) w Wydziale Telekin.)        
Dostawa odbiorników satelitarnych SD/HD/4:2:2/4:2:2/MPEG2/MPEG4 z opcją FS  2014-04-04  2014-03-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników satelitarnych SD/HD/4:2:2/4:2:2/MPEG2/MPEG4 z opcją FS)        
Dostawa urządzeń do budowy stanowiska do ciągłego monitorowania głośności nadawanych audycji w programach TVP S.A.  2014-04-07  2014-03-26  Wynik
(Dostawa urządzeń do budowy stanowiska do ciągłego monitorowania głośności nadawanych audycji w programach TVP S.A.)        
Rozbudowa systemu emisji napisów DVB – uruchomienie napisów w programach regionalnych.  2014-04-01  2014-03-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu emisji napisów DVB – uruchomienie napisów w programach regionalnych, polegająca na dostawie serwera do emisji napisów DVB wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz kart wejściowych SDI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
dostawa elementów łączności interkomowej i mikserów wizyjnych  2014-03-31  2014-03-21  Wynik
(Przedmiotrm zamówienia jest dostawa elementów łączności interkomowej i mikserów wizyjnych. Zamówienie składa się z nastepujących części: część I - dostawa elementów łączności interkomowej, część II - dostawa miksera wizji dla Ośrodka Telewizyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, część III - dostawa miksera wizji dla Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku)        
dostawa urządzeń do budowy stacji czołowej do systemu multipleksu MUX-3  2014-04-02  2014-03-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do budowy stacji czołowej do systemu multipleksu MUX-3)        
Dostawa kamkorderów  2014-03-26  2014-03-18  Wynik
(Dostawa: 12 szt. kamkorderów HD 5 szt. pulpitów sterujących 2 szt. dodatkowych obiektywów kamerowych Akcesoriów)        
Dostawa urządzeń liniowych, podzielników obrazu, monitorów wielkoformatowych i urządzeń światłowodowych  2014-03-26  2014-03-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych, podzielników obrazu, monitorów wielkoformatowych i urządzeń światłowodowych. )        
Dostawa opraw oświetlenia technologicznego  2014-03-26  2014-03-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw oświetlenia technologicznego.)        
Usuwanie awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem SLA.  2014-03-19  2014-03-18   
(Usuwanie awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem SLA.)        
Dostawa statywów kamerowych  2014-03-26  2014-03-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa statywów kamerowych)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2014-03-25  2014-03-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pomocy na planie wg dyspozycji Zamawiającego, w szczególności: a)udział w przygotowaniu stanowisk pracy dla ekip realizujących program na planie wg wcześniej otrzymanych dyspozycji, b) pomoc w doborze dodatkowego sprzętu wyposażenia technicznego z zakresu techniki zdjęciowej i optyki, c) przygotowanie odpowiedniego środka transportu w celu dowozu na i z planu zdjęciowego właściwego sprzętu i osób w celu realizacji audycji telewizyjnych, d) dowóz na plan zdjęciowy osób i sprzętu technicznego wg wcześniej otrzymanego harmonogramu czasowego oraz przywóz osób i sprzętu po ukończonych pracach na planie do siedziby Zamawiającego, e)dbałość o sprzęt zdjęciowy podczas transportu na plan zdjęciowy i w drodze powrotnej do siedziby Zamawiającego – do momentu jego przekazania osobom odpowiedzialnym ( właściwe załadowanie do samochodów, zabezpieczenie na czas transportu przed uszkodzeniem ), f)wykonanie innych zadań zleconych przez osobę kierującą pracami na planie zdjęciowym, których konieczność wykonania wynikła nagle, bez możliwości wcześniejszego ich zaplanowania ( przewidzenia ). )        
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Oddziału TVP S.A w Gdańsku  2014-03-24  2014-03-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie sprzątania obiektów Oddziału TVP S.A. w Gdańsku o łącznej powierzchni 7700m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Oddziału TVP S.A. w Gdańsku.  2014-03-27  2014-03-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy dostawy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa serwerów produkcyjnych oraz biblioteki taśmowej klasy podstawowej.  2014-03-25  2014-03-13  Wynik
(Dostawa serwerów produkcyjnych oraz biblioteki taśmowej klasy podstawowej.)        
kons. i wyk. przegl. okresowych i serwisowych klimatyzatorów split, multisplit, VRF, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania zainst. w ob. TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie w okresie 24 m  2014-03-24  2014-03-12  Wynik
(konserwacja i wykonywanie przeglądów okresowych i serwisowych klimatyzatorów split, multisplit, VRF, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania zainstalowanychw w obiektach TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej, komórkowej i konwergentnej przez okres 30 miesięcy.  2014-04-17  2014-03-12   
(Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej, komórkowej i konwergentnej przez okres 30 miesięcy.)        
Świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej SA w Krakowie oraz pozyskiwania sponsorów do audycji telewizyjnych  2014-03-18  2014-03-12  Wynik
(świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, pozyskiwanie sponsorów do audycji telewizyjnych oraz pozaantenowej sprzedaży reklam (m.in. telegazeta, internet). Usługa obejmuje w szczególności rejon powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego)        
usługi prowadzenia stałej konserwacji, usuwania awarii, wykonywania pomiarów elektrycznych dźwigów zainstalowanych w budynkach TVP S.A. w Warszawie w okresie 24 miesięcy  2014-03-18  2014-03-10  Wynik
(przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia stałej konserwacji, usuwania awarii, wykonywania pomiarów elektrycznych dźwigów zainstalowanych w budynkach TVP S.A. w Warszawie w okresie 24 miesięcy)        
Dostawa paneli zasilających z wyposażeniem  2014-03-14  2014-03-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 14-sto obwodowy panel dystrybucji zasilania - 16 szt.; 2. 8 obwodowy zarządzany panel dystrybucji zasilania - 4 szt.; 3. Zestaw montażowy - 1 komplet; 4. Zestaw okablowania - 1 komplet; 5. Zestaw złącz elektrycznych - 1 komplet; 6. Zasilacz awaryjny - 1szt.)        
usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi  2014-03-13  2014-03-11  Wynik
(ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Łodzi)        
Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie i w budynkach Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01.04.2014 roku do 15.01.2015 roku   2014-03-10  2014-03-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony osób i mienia na terenie i w budynkach Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 01.04.2014 roku do 15.01.2015 roku.)        
Przeprowadzenie badań dotyczących oceny programów telewizyjnych metodami jakościowymi  2014-03-04  2014-02-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań dotyczących oceny programów telewizyjnych metodami jakościowymi)        
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Oddziale Terenowym Spółki Telewizja Polska S.A.we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8  2014-02-27  2014-02-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Oddziale Terenowym Spółki Telewizja Polska S.A.we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie od 01 marca 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. )        
Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV  2014-03-24  2014-02-15  Wynik
(Świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV)        
Świadczenie usług ochrony na potrzeby Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie  2014-02-27  2014-02-12  Wynik
(Zapewnienie przez Wykonawcę kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie, zgodnie z uzgodnionym Planem Ochrony obiektów przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44. )        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości - ex ante    2014-02-11   
(Usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres czterech lat)        
ubezpieczenie majątku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy  2014-03-17  2014-02-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majatku TVP S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Leasing 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD oraz zakup licencji,serwisów i usług związanych z przystosowaniem i doposażeniem pojazdu  2014-02-26  2014-02-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD wraz z wyposażeniem oraz zakup licencji, serwisów i usług związanych z przystosowaniem pojazdu do produkcji programów telewizyjnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej)        
Przejęcie świadczenia usług: dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników TVP S.A.  2014-01-17  2013-12-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest przejęcie świadczenia usług: dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników TVP S.A.)        
spotkanie informacyjne - realizacja projektu polegającego na przejęciu części funkcji i zadań wraz z przejęciem pracowników TVP  2013-11-27  2013-11-19   
(Telewizja Polska S.A. zaprasza przedstawicieli Kadr Zarządzających firm specjalizujących się w usługach outsourcingu na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu polegającego na przejęciu części funkcji i zadań wraz z przejęciem pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 j.t. ze zm.) oraz współpracowników TVP S.A.)        
usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1  2013-11-30  2013-10-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014.)