Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.  2017-03-06  2017-02-24   
(Dostawa urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2017-03-27  2017-02-14   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy  2017-02-20  2017-02-08   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”   2017-03-01  2017-01-25   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Systemu Dystrybucji Treści, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dostawa elementów zwiększających funkcjonalność automatycznej krosownicy wizji w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.  2017-02-01  2017-01-20  Wynik
(Dostawa elementów zwiększających funkcjonalność automatycznej krosownicy wizji w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej.)        
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej   2017-01-27  2017-01-24  Wynik
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu zlokalizowanych przy ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 12 miesięcy. )        
Dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A.   2017-01-27  2017-01-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Opis przedmiotu zamówienia). )        
Dostawa systemu Kliper  2017-02-06  2017-01-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Kliper służącego do świadczenia odpłatnej usługi przekazywania i przechowywania materiałów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-02-23  2017-01-11   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019.   2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja ciepła oraz sprzedaż ciepła do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewksiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019. )        
dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.  2016-12-15  2016-12-16   
(dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 oraz przy ul.Broniewskiego 1 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2019 r.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-03-06  2016-12-13   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI  2017-01-05  2016-11-29   
(dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI)        
Modernizacja Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.  2016-12-15  2016-11-02   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizację Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.)        
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A.  2016-12-06  2016-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Cześć A - Komputery stacjonarne z monitorami; Część B - Komputery przenośne; Część C - Urządzenia drukujące. )        
Badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania  2017-02-13  2016-10-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest badanie Internetu (pomiar site-centric i user-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a także oprogramowania umożliwiającego odczytanie wyników badania. Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4a do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Szczegółowa specyfikacja narzędzi analitycznych) i Załącznik Nr 4b do SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Licencja na aplikacje))        
Dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2  2016-09-29  2016-09-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2 )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)