Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 4 miesięcy  2018-03-23  2018-03-16   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 4 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń z terenu miasta Piła na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów   2018-03-21  2018-03-13   
(Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Piły i powiatu pilskiego, obornickiego i chodzieskiego w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. )        
Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń z tnerenu miasta Konina na rzecz Telewizji Polskiej S.A Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów  2018-03-21  2018-03-13   
(Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina i powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. )        
Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń z terenu miasta Poznania na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów   2018-03-21  2018-03-13   
(Usługi polegające na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Poznań w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. )        
Usługa badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  2018-03-20  2018-03-12   
(Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-04-16  2018-03-08   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożeniem infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049 dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2018-03-21  2018-03-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej  2018-04-09  2018-02-28   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do siwz, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz.)        
Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim.  2018-03-02  2018-02-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. w zakresie: a) Ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona odbywać się będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu przez, pełniącego służbę w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim strażnika z bronią. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia oraz będzie prowadził książkę pełnienia służby, w której będą ujawniane wszelkie nieprawidłowości występujące na terenie chronionym. b) Ochrony samochodu specjalistycznego transmisji satelitarnej, będącego własnością Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie 7 dni w tygodniu podczas postoju pojazdu w garażu Wykonawcy wyposażonym w system alarmowy i monitoring. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych do wnętrza samochodu. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia podczas jego postoju w garażu Wykonawcy. )        
Dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD  2018-03-29  2018-02-20   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy  2018-03-28  2018-02-16   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy Telewizji Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2018-03-20  2018-02-08   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.  2018-04-04  2018-02-07   
(Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.)        
Dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów  2018-03-27  2018-02-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.  2018-04-04  2018-01-31   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. )        
Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy.  2018-02-22  2018-01-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8.  218-02-06  2018-03-12  Wynik
(Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.)        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole  2018-03-12  2018-01-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Opolu; 2) część 2 – dostawa 4 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami, dla Oddziału TVP S.A. w Opolu. )        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę dawnej Hali Obróbki Taśmy na potrzeby studia produkcji telewizyjnej, znajdującej się w kompleksie budynków TVP S.A. przy Pl. Powstańców W-wy 7   2018-02-22  2018-01-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę dawnej Hali Obróbki Taśmy na potrzeby studia produkcji telewizyjnej, znajdującej się w kompleksie budynków Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy  2018-02-19  2018-02-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.  2018-02-27  2018-01-16   
(Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy  2018-02-01  2017-12-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-01-15  2017-11-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20  Wynik
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)