Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16   2017-05-19  2017-04-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. (projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) )        
Dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych  2017-06-07  2017-04-27   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa miksera wizji dla OT Szczecin  2017-05-15  2017-04-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa miksera wizji dla OT Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1  2017-05-26  2017-04-18   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną  2017-04-24  2017-04-13   
(Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną)        
postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie  2017-04-24  2017-04-13  Wynik
(świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcję materiałów reklamowych, a także reklamy zamieszczanej na stronie internetowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)        
Dialog techniczny-modernizacja systemu multipleksu satelitarno - naziemnego   2017-04-24  2017-04-12   
(Modernizacja systemu multipleksu satelitarno - naziemnego )        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-05-22  2017-04-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup usług serwisowych dla skanera filmowego, systemów rekonstrukcji obrazu oraz systemu korekcji barwno-tonalnej.  2017-04-20  2017-04-07  Wynik
(Zakup usług serwisowych dla skanera filmowego, systemów rekonstrukcji obrazu oraz systemu korekcji barwno-tonalnej.)        
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy  2017-04-24  2017-04-06   
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji serwerów wizyjnych Centralnego Ingestu Plikowego  2017-04-20  2017-04-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji serwerów wizyjnych Centralnego Ingestu Plikowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.  2017-05-10  2017-03-31   
(Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.)        
Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, sanitarnych i ppoż.Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy  2017-03-30  2017-03-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń i instalacji elektro-energetycznych oraz instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. )        
Dostawa urządzeń interkomowych dla APTIF i TAI  2017-04-03  2017-03-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń interkomowych dla APTiF i TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach   2017-04-19  2017-03-04   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 – Mikser wizji dla OT Kielce 2) Część 2 – Mikser wizji streamujący dla APTiF )        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2017-03-27  2017-02-14  Wynik
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej   2017-01-27  2017-04-24  Wynik
(Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu zlokalizowanych przy ul. Serafitek 8 w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 12 miesięcy. )        
Świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-02-23  2017-01-11  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-05-10  2016-12-13   
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A.  2016-12-06  2016-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Cześć A - Komputery stacjonarne z monitorami; Część B - Komputery przenośne; Część C - Urządzenia drukujące. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)