Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL i urządzeń do budowy hierarchicznego systemu przechowywania danych audiowizualnych  2015-07-15  2015-06-30   
(Dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL i urządzeń do budowy hierarchicznego systemu przechowywania danych audiowizualnych)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2015-07-07  2015-06-26   
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) realizację dźwięku, oświetlenia oraz czynności asystenta operatora obrazu a w szczególności: - udział w dokumentacji audycji, - dowóz ekipy zdjęciowej na plan, - skompletowanie i dowóz na plan zdjęciowy właściwego sprzętu w celu realizacji technicznej audycji wg wskazówek realizatora wizji, dźwięku, oświetlenia, operatora obrazu lub kierownika produkcji oraz zgodnie z koncepcją autora /wydawcy audycji, - realizacja techniczna w czasie produkcji audycji. b) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego związanych z realizacją audycji. )        
dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A, w okresie 24 miesięcy (1.01.2016r. - 31.12.2017r.)  2015-07-30  2015-06-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A, w okresie 24 miesięcy (1.01.2016r. - 31.12.2017r.))        
Zakup i posadowienie klimatyzatorów precyzyjnych dla pomieszczeń UPS w budynku przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie   2015-07-29  2015-06-20   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup i posadowienie klimatyzatora precyzyjnego dla pomieszczeń UPS w budynku przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie o mocy chłodzącej rzeczywistej jawnej 25 kW i klimatyzatora precyzyjnego dla projektowanych pomieszczeń UPS w budynku TAI przy Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie o mocy chłodzącej rzeczywistej jawnej 35,6 kW )        
Zakup steadicamu.  2015-06-25  2015-06-16   
(Zakup steadicamu.)        
Zakup koderów DSNG  2015-06-24  2015-06-15   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup koderów DSNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załacznik nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń teleinformatycznych  2015-06-23  2015-06-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych)        
Dostawa urządzeń liniowych.  2015-06-23  2015-06-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń liniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy (wraz z załącznikami), stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy    2015-06-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kanalizacji teletechnicznej przez okres 36 miesięcy)        
Dostawa serwerów brzegowych Systemu Dystrybucji Treści  2015-06-19  2015-06-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów brzegowych Systemu Dystrybucji Treści.)        
wykonanie modernizacji pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30  2015-06-19  2015-06-15   
(modernizacja pokrycia dachowego i systemu rynnowego budynku głównego Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych części dachu budynku głównego (tzw. dach nr 6) wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
Zakup usługi utrzymania i zapewnienia dostępu do infrastruktury dystrybucji satelitarnej i systemu kontroli dostępu warunkowego przez okres 20 miesięcy  2015-06-25  2015-06-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi utrzymania i zapewnienia dostępu do infrastruktury dystrybucji satelitarnej i systemu kontroli dostępu warunkowego przez okres 20 miesięcy)        
Dostawa konsolet oświetleniowych.  2015-06-03  2015-05-26   
(Dostawa konsolet oświetleniowych.)        
Dostawa mikserów wizji  2015-06-02  2015-05-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji)        
Utrzymanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni na terenie TVP S.A. w Warszawie  2015-07-01  2015-05-23   
(Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni na terenie TVP S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, ul. Modzelewskiego/Domaniewskiej, ul. Antalla 2 oraz w Zalesiu Dolnym przy ul. Bukowej 10. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji wozu transmisyjnego A  2015-06-09  2015-05-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji wozu transmisyjnego A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.)        
świadczenie usług badania treści multimedialnych i ruchu w witrynach internetowych na okres 25 miesięcy  2015-05-26  2015-05-18   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badania treści multimedialnych i ruchu w witrynach internetowych na okres 25 miesięcy)        
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17  2015-06-01  2015-05-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, obejmujących modernizację pomieszczeń technologicznych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych nr 101 – 109 F wraz z wykonaniem adaptacji akustycznej pomieszczeń oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych niezbędnych dla technologii pomieszczeń w budynku L1 i modernizację pomieszczeń biurowych Ośrodka TVP Technologie w budynku L)        
Zakup profesjonalnych akumulatorów do urządzeń telewizyjnych.  2015-05-25  2015-05-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnych akumulatorów do urządzeń telewizyjnych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu Gold Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy ANTON BAUER; Część 2 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 3 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 4 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY; Część 5 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; Część 6 – zakup profesjonalnych akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym w klasycznej kieszeni typu NP-1 i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT.)        
Dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów do studia S5  2015-06-18  2015-05-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych HD oraz obiektywów do studia S5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy komputerowej serwerów kasetowych-platforma UCS  2015-05-21  2015-05-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy komputerowej serwerów kasetowych-platforma UCS)        
termomodernizacja dachu i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja elektrycznego ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja odgromowa oraz wzmocnienie konstrukcji wiązarów dachowych   2015-05-26  2015-05-08  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja elektrycznego ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych i płyty jezdnej rampy transportowej, instalacja odgromowa oraz wzmocnienie konstrukcji wiązarów dachowych nad powierzchniami studiów telewizyjnych w budynku G na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17)        
Świadczenie usług zakupu biletów lotniczych przez okres dwóch lat.  2015-06-15  2015-05-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych przez okres dwóch lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.)        
Usługi w zakresie konserwacji, napraw i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. No  2015-06-16  2015-06-08   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30 i ulicy Nowohuckiej 44 w okresie 24 miesięcy. Niniejsze zamówienie obejmuje również bieżącą obsługę urządzeń określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ w postaci pełnienia dyżurów i wsparcia technicznego.)        
Usługa dystrybucji ciepła oraz sprzedaży ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie  2015-04-24  2015-04-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż ciepła do budynku wielofunkcyjnego OTVP S.A w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 w okresie od 1.04.2015 do 31.03.2018)        
wykonanie modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30.  2015-04-28  2015-04-20   
(prace modernizacji zespołu pomieszczeń technologicznych i garażowych Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30. Prace polegają na wykonaniu punktowych napraw ścian i sufitów, malowaniu ścian i sufitów, konserwacji odpływu, układaniu płytek naściennych oraz naprawie posadzek wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.)        
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J. p. woronicza 17 w Warszawie  2015-09-07  2015-04-07   
(Konkurs jest konkursem realizacyjnym i dwuetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 5 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu). Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Telewizji Polskiej (w tym zwłaszcza z budynkami F i D). Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. )