Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy  2018-03-28  2018-02-16   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy Telewizji Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.)        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.  2018-03-20  2018-02-08   
(Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.)        
Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.  2018-04-04  2018-02-07   
(Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.)        
Dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów  2018-03-27  2018-02-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych dla OTV Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). )        
Wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.  2018-03-12  2018-01-31   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. )        
Zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy.  2018-02-22  2018-01-31   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8.  218-02-06  2018-02-07   
(Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.)        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole  2018-03-12  2018-01-25   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Opolu; 2) część 2 – dostawa 4 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami, dla Oddziału TVP S.A. w Opolu. )        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę dawnej Hali Obróbki Taśmy na potrzeby studia produkcji telewizyjnej, znajdującej się w kompleksie budynków TVP S.A. przy Pl. Powstańców W-wy 7   2018-02-22  2018-01-24   
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę dawnej Hali Obróbki Taśmy na potrzeby studia produkcji telewizyjnej, znajdującej się w kompleksie budynków Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. )        
Usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy  2018-02-19  2018-01-23   
(Przedmiotem zamówienia są usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
dostawa zestawów fonii bezprzewodowej  2018-01-26  2018-01-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów fonii bezprzewodowej)        
Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.  2018-02-22  2018-01-16   
(Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.)        
konserwacja i wykonanie przeglądów okresowych, serwisowych i naprawy klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania, zainstalowanych w obiektach TVP S.A. ...  2018-01-18  2017-12-19  Wynik
(konserwacja i wykonanie przeglądów okresowych, serwisowych i naprawy klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania, zainstalowanych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie oraz obiekcie Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7, w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy  2018-02-01  2017-12-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-01-15  2017-11-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM  2018-01-17  2017-11-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20  Wynik
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-10-03  2017-08-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2018-02-05  Wynik
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)