Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Modernizacja systemu backupu TAI  2017-10-02  2017-09-22   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu backupu TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20   
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup serwerów do systemu Wycinarka  2017-09-28  2017-09-19   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do systemu Wycinarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy )        
Zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy  2017-10-26  2017-09-19   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy. )        
Zakup usługi polegającej na wynajmie Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres dwóch miesięcy  2017-09-26  2017-09-15   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na wynajmie Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres dwóch miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
dostawa rejestratora sesji zdalnych  2017-10-04  2017-09-15   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora sesji zdalnych)        
dostawa zestawów zdjęciowych  2017-10-25  2017-09-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych)        
Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A.   2017-10-03  2017-09-13   
(Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w okresie do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.  2017-10-30  2017-09-08   
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.)        
Rozbudowa Isilona.  2017-10-17  2017-09-08   
(Rozbudowa Isilona.)        
wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2017-10-06  2017-09-07   
(przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych” )        
Dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru  2017-09-14  2017-09-06   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy).)        
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla TVP S. A. przez okres 24 miesięcy.  2017-10-12  2017-09-06   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej.)        
Dostawa używanych kamkorderów XDCam HD wraz z obiektywami HD i nowymi statywami do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2017-09-18  2017-09-18   
(Dostawa sześciu zestawów składających się z: używanego kamkordera wraz z obiektywem oraz nowym statywem do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018  2017-09-14  2017-08-28   
(usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018)        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-09-28  2017-08-18   
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 30 miesięcy  2017-09-26  2017-08-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-10-03  2017-08-16   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. )        
postępowanie w trybie zapytania o cenę na "Dostawę materiałów biurowych dla TVP S.A."  2017-08-11  2017-08-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów biurowych dla TVP S.A.)        
dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej  2017-08-29  2017-08-11   
(dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej)        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów HD  2017-09-15  2017-08-03   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)dostawa 2 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Łodzi; 2)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Katowicach i Szczecinie; 3)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie; 4)dostawa 3 kompletnych torów kamerowych HD dla TAI w Warszawie; 5)dostawa 11 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)        
Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.  2017-08-07  2017-07-27   
(Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.)        
Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego  2017-08-24  2017-08-17   
(Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie )        
Modernizacja infrastruktury serwerów produkcyjnych TAI  2017-08-16  2017-07-25  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerów produkcyjnych TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.  2017-09-04  2017-07-24   
(Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.)        
Zakup biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-08-28  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2017-08-29  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy. )        
Dostawa laptopów reporterskich  2017-08-17  2017-07-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2017-08-30  2017-07-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ)        
dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2017-08-21  2017-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów)        
Dostawa urządzeń do produkcji dla BELSAT TV  2017-08-18  2017-07-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do produkcji dla Belsat TV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część 1 – „Dostawa macierzy produkcyjnej”; 2) Część 2 – „Dostawa komputerów przenośnych”; 3) Część 3 – „Dostawa zestawu montażowego”. )        
dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-08-08  2017-07-01  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy  2017-06-29  2017-06-29   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2017-08-03  2017-06-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)