Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zakup biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-08-28  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2017-08-29  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy. )        
Dostawa laptopów reporterskich  2017-08-07  2017-07-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy  2017-08-28  2017-07-19   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ)        
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy  2017-08-04  2017-07-15   
(4.1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Rozbudowa systemu VizRT o moduł rezerwowej emisji "paska info"  2017-07-28  2017-07-14   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu VizRT o moduł rezerwowej emisji „paska info”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2017-08-21  2017-07-13   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2017-07-20  2017-07-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ )        
dostawa urządzeń w ramach modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych kanału TVP Polonia.  2017-08-09  2017-07-12   
(dostawa urządzeń w ramach modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych kanału TVP Polonia.)        
Modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI  2017-07-24  2017-07-10   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetleniowego Studia B w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia)        
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2017-07-17  2017-07-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest organizacyjna i techniczna obsługa planów zdjęciowych audycji telewizyjnych realizowanych przez Zamawiającego)        
Dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru  2017-07-13  2017-07-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Dostawa urządzeń do produkcji dla BELSAT TV  2017-07-31  2017-07-05   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do produkcji dla Belsat TV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część 1 – „Dostawa macierzy produkcyjnej”; 2) Część 2 – „Dostawa komputerów przenośnych”; 3) Część 3 – „Dostawa zestawu montażowego”. )        
Zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 2 miesięcy  2017-07-11  2017-07-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 2 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-08-08  2017-07-01   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy  2017-06-29  2017-06-29   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy)        
Wdrożenie systemu SAP HANA  2017-08-07  2017-06-27   
(Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.)        
Dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN  2017-07-04  2017-06-23   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia). )        
aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.  2017-06-29  2017-06-21  Wynik
(aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.)        
Dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych  2017-06-28  2017-06-19   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT. )        
wykonanie usługi polegającej na pozyskaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu   2017-06-22  2017-06-28  Wynik
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pozyskaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Konina oraz powiatu konińskiego, słupeckiego i kolskiego w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku )        
wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu   2017-06-22  2017-06-28  Wynik
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, wrzesiński, średzkiego i szamotulskiego w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku. )        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2017-07-27  2017-06-13   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A.  2017-06-26  2017-06-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Spółki Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A.  2017-06-19  2017-06-08   
(Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie usługi polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji i udostępnianiu w sieci Internet utworów i nadań produkcji audiowizualnych, do których prawa autorskie przysługują Telewizji Polskiej S.A. lub do których Telewizja Polska S.A. jest uprawniona podejmować takie działania w związku z zawartymi umowami, przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia))        
Dostawa żarówek oswietlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego  2017-06-14  2017-06-02  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oswietlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.  2017-06-22  2017-06-01  Wynik
(Dostawa trzech wersji aplikacji mobilnej RSO dla Regionalnego Systemu Ostrzegania.)        
„Dostawa urządzeń w ramach modernizacji Systemu Dystrybucji Treści” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”   2017-06-20  2017-05-31  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w postępowaniu na „Dostawę urządzeń w ramach modernizacji Systemu Dystrybucji Treści” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 )        
dostawa koderów cyfrowych DVB-S2 HD MPEG-4 do wozów DSNG OT Bydgoszcz, OT Lublin, OT Łódź i OT Opole ( 5 szt.).  2017-06-08  2017-05-29  Wynik
(dostawa koderów cyfrowych DVB-S2 HD MPEG-4 do wozów DSNG OT Bydgoszcz, OT Lublin, OT Łódź i OT Opole ( 5 szt.). )        
dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF  2017-07-13  2017-05-24   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer, statywów, rekorderów i napędów dyskowych MXF)        
Modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-06-26  2017-05-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ)        
Świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych w Oddziale Terenowym w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2017-05-18  2017-05-10  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy na planie zdjęciowym podczas realizacji audycji telewizyjnych. )        
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16   2017-05-19  2017-04-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego do publikacji treści cyfrowych zrekonstruowanych w ramach Projektu Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. (projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) )        
Dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych  2017-06-07  2017-04-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1  2017-06-01  2017-04-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. )        
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną  2017-04-24  2017-04-13   
(Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na telefonię stacjonarną)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-05-22  2017-04-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Dialog techniczny na: System Planowania Produkcji Telewizyjnej.  2017-01-17  2016-12-22   
(Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.)        
Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16  2017-05-15  2016-12-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)