Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
„Dostawa torów kamerowych dla TAI”  2017-12-20  2017-12-12   
(„Dostawa torów kamerowych dla TAI”)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy  2018-01-10  2017-12-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-01-08  2017-11-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru  2017-12-04  2017-11-24  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy). )        
Świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM  2017-12-28  2017-11-21   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.)        
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wydzielenia pożarowego pomieszczeń rozdzielni: 0.36, 221 oraz 254 mieszczących się w budynku <> na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.  2017-11-27  2017-11-17  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wydzielenia pożarowego pomieszczeń rozdzielni: 0.36, 221 oraz 254 mieszczących się w budynku „G” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie na potrzeby umiejscowienia nowych urządzeń UPS Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Zakup serwerów do systemu Wycinarka  2017-11-24  2017-11-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do systemu Wycinarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.)        
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz na usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie 12 miesięcy.  2017-11-22  2017-11-14  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz na usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie 12 miesięcy.)        
Roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń i adaptację akustyczną w pracowni rekonstrukcji dźwięku (pom. 18C) budynku „L” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17  2017-11-24  2017-11-09  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę wybranych pomieszczeń i adaptację akustyczną w pracowni rekonstrukcji dźwięku (pom. 18C) budynku „L” na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 4 do Wzoru umowy.)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.20  2017-11-16  2017-11-08   
(Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2019 roku. )        
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy  2017-11-14  2017-11-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E.Planowane zużycie ciepła w okresie realizacji umowy dla poszczególnych przyłączy wynosi: L.p. Lokalizacja j.m. Ilość/rok 1. Budynek BF GJ 1 731,83 2. Budynek E GJ 4 820,40 Planowana moc przyłączeniowa wynosi 1,08 GW, w tym: 1) 0,28 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku BF, 2) 0,80 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku E; – z czego: C.O. [W] 709 000,00 Wentylacja [W] 332 000,00 C.W.U. śr. [W] 39 000,00 )        
Dostawa laptopów dla korespondentów  2017-10-31  2017-10-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla korespondentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Dostawa paliw oraz usługa mycia samochodów rozliczane za pomocą kart bezgotówkowych  2017-11-21  2017-10-12  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw oraz usługa mycia samochodów rozliczane za pomocą kart bezgotówkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut  2017-10-19  2017-10-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 Wzoru umowy dostawy, będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20   
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy  2017-10-26  2017-09-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy. )        
dostawa zestawów zdjęciowych  2017-10-25  2017-09-14  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych)        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.  2017-11-07  2017-09-08  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.)        
wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2017-12-14  2017-09-07  Wynik
(przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych” )        
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla TVP S. A. przez okres 24 miesięcy.  2017-10-12  2017-09-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej.)        
Dostawa używanych kamkorderów XDCam HD wraz z obiektywami HD i nowymi statywami do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2017-09-18  2017-09-18   
(Dostawa sześciu zestawów składających się z: używanego kamkordera wraz z obiektywem oraz nowym statywem do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-10-03  2017-08-16   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)        
Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego  2017-08-24  2017-12-11  Wynik
(Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie )        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)