Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym i hali magazynowo-garażowej przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy  2020-01-27  2020-01-16   
(Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym i hali magazynowo-garażowej przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy)        
Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8 w okresie 12 miesięcy  2020-01-23  2020-01-15   
(Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż ciepła dla potrzeb Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8 w okresie 12 miesięcy. Przez sprzedaż ciepła należy rozumieć dostawę ciepła do obiektów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Obiekty zasilane są poprzez sieć ciepłowniczą FORTUM, która doprowadza ciepło do dwóch lokalizacji – budynek BF i budynek E. Planowane zużycie ciepła w okresie realizacji umowy dla poszczególnych przyłączy wynosi na 1 rok: 1. Budynek BF GJ 1 731,83 2. Budynek E GJ 4 820,40 Planowana moc przyłączeniowa wynosi 1,08 GW, w tym: 1) 0,28 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku BF, 2) 0,80 MW dla przyłącza zlokalizowanego w budynku E; – z czego: C.O. [W] 709 000,00 Wentylacja [W] 332 000,00 C.W.U. śr. [W] 39 000,00 )        
dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych  2019-11-20  2019-11-04  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych  2019-11-14  2019-10-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie), który stanowi – odpowiednio dla danej części zamówienia – Załącznik Nr 3A, Załącznik Nr 3B oraz Załącznik Nr 3C do SIWZ. )        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie    2019-10-16   
(Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3501/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wybudowanie-hali-zdjeciowej-na-terenie-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-woronicza-17-w-warszawie )        
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj  2020-01-13  2019-10-15   
(Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowych siedzib Oddziałów Terenowych w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim w systemie zaprojektuj-buduj)        
Wdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”    2019-09-11   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3135/wdrozenie-linii-technologicznej-do-rekonstrukcji-archiwalnych-materialow-filmowych-w-ramach-projektu-digitalizacja-regionalnego-dziedzictwa-telewizyjnego-i-filmowego-z-archiwum-tvp-s-a)        
Zakup komponentów w ramach rozbudowy przestrzeni produkcyjnej produkcji seriali.    2019-08-02   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3100/zakup-komponentow-w-ramach-rozbudowy-przestrzeni-produkcyjnej-produkcji-seriali)