Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy    2019-03-18   
(Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2351/zakup-danych-telemetrycznych-na-okres-12-miesiecy-od-dnia-podpisania-umowy-1)        
Modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego.  2019-03-11  2019-03-01   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do SIWZ. )        
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM    2019-02-20   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2262/zakup-profesjonalnych-dyskow-optycznych-o-pojemnosci-23-gb-i-50-gb-do-systemu-xdcam)        
Świadczenie usługi standardowej obsługi SAP Enterprise Support przez okres 3 lat    2019-02-20   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2264/swiadczenie-uslugi-standardowej-obslugi-sap-enterprise-support-przez-okres-3-lat )        
Wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów Oddziału TVP S.A. w Krakowie, w okresie 23 miesięcy  2019-02-25  2019-03-20  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 oraz ul. Nowohuckiej 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń pomiarowo-kontrolnych.  2019-02-25  2019-02-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem Nr 1 do Wzoru umowy.)        
Zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy     2019-02-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2207/zakup-danych-telemetrycznych-na-okres-12-miesiecy-od-dnia-podpisania-umowy)        
modernizacja systemu sterowania głównym komutatorem wizyjnym.  2019-03-12  2019-01-31   
(modernizacja systemu sterowania głównym komutatorem wizyjnym.)        
zakup 8-kanałowego serwera wizyjnego do stacji DSNG POL30 dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu    2019-01-11   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2171/zakup-8-kanalowego-serwera-wizyjnego-do-stacji-dsng-pol30-dla-oddzialu-terenowego-we-wroclawiu)        
Dostawa urządzeń i oprogramowania w celu zwiększenia przepustowości pomiędzy systemami ISILON i HARRIS    2019-01-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2060/dostawa-urzadzen-i-oprogramowania-w-celu-zwiekszenia-przepustowosci-pomiedzy-systemami-isilon-i-harris)        
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku   2019-03-12  2018-12-17   
(Przedmiotem zamówienia są Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku "L" na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach "K" i "L" do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ )        
Dostawa paliw do stacji paliw Telewizji Polskiej S.A. w okresie 24 miesięcy”.    2018-12-05   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1995/dostawa-paliw-do-stacji-paliw-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-24-miesiecy)        
modernizacja systemu produkcji newsów    2018-12-04   
(https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1942/modernizacja-systemu-produkcji-newsow)        
Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych - dialog techniczny  2018-12-06  2018-11-29   
(Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup systemu CMS Audio-Video w ramach projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych )        
Dostawa generatorów znaków do Odziałów Terenowych i Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.     2018-11-27   
(Postępowanie dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1924/dostawa-generatorow-znakow-do-odzialow-terenowych-i-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów oświetleniowych dla Oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku  2018-11-09  2018-11-09   
(Dostawa zestawów oświetleniowych światła dziennego o mocach 800 W, 400W,1200W oraz 2500W, dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku.)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego – Information on the intention to conduct the Technical Dialogue  2018-08-03  2018-07-24   
(Przedmiot zamówienia: w sprawie zakupu wozów transmisyjnych HD i UHD/4K – procedure regarding the purchasing of HD and UHD/4K OB Vans)        
Obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2018-08-09  2018-07-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy)        
„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej     2018-03-30   
(„Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej w systemie zaprojektuj-buduj na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie, na działce ew. 67/11 obręb 10804”.)        
usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante    2018-03-23   
(Przedmiotem zamówienia jest usługa cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres 12 miesięcy - ogłoszenie ex ante)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)