Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy  2018-02-07  2018-01-23   
(Przedmiotem zamówienia są usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
dostawa zestawów fonii bezprzewodowej  2018-01-26  2018-01-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów fonii bezprzewodowej)        
Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.  2018-02-22  2018-01-16   
(Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.)        
Modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1  2018-01-09  2017-12-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
konserwacja i wykonanie przeglądów okresowych, serwisowych i naprawy klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania, zainstalowanych w obiektach TVP S.A. ...  2018-01-18  2017-12-19   
(konserwacja i wykonanie przeglądów okresowych, serwisowych i naprawy klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania, zainstalowanych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie oraz obiekcie Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7, w okresie 24 miesięcy)        
„Dostawa torów kamerowych dla TAI”  2017-12-20  2017-12-12  Wynik
(„Dostawa torów kamerowych dla TAI”)        
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy  2018-01-29  2017-12-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy)        
zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2018-01-15  2017-11-28   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej)        
Świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM  2018-01-17  2017-11-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.)        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.20  2017-11-16  2018-01-03  Wynik
(Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2019 roku. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20  Wynik
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)