Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
dostawę 5 torów kamerowych HD do wozu DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2016-01-11  2015-11-29   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawę 5 torów kamerowych HD do wozu DSNG POL 32 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy na dostawę.)        
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów.  2015-11-20  2015-11-24  Wynik
(Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów.)        
Usługi obsługi emisji programu dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie oraz świadczenie usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2015r do 30.11.2016r.  2015-11-27  2015-11-19  Wynik
(Usługi obsługi emisji programu dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie oraz świadczenie usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu w okresie od 01.12.2015r do 30.11.2016r. Wartość szacunkowa zamówienia pon.207.000,00 euro)        
Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.  2015-11-25  2015-11-17  Wynik
(Dostawa serwerów transkodujących i wspomagających produkcję telewizyjną.)        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks IV) w Warszawie w okresie 24 miesięcy.  2015-12-21  2015-11-16   
(Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) i przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks IV) w Warszawie w okresie 24 miesięcy.)        
Świadczenie usługi wynajmu i serwisu systemu produkcyjnego Belsat TV przez okres 36 miesięcy oraz przeniesienie na Telewizję Polską S.A. jego własności po upływie okresu wynajmu  2015-12-21  2015-11-10   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu i serwisu systemu produkcyjnego Belsat TV przez okres 36 miesięcy oraz przeniesienie na Telewizję Polską S.A. jego własności po upływie okresu wynajmu.)        
świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV na okres 36 miesięcy  2015-12-18  2015-11-04   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu Belsat TV na okres 36 miesięcy)        
usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) i przy ul. Moniuszki 2/2a (kompleks IV) w Warszawie przez okres 65 dni  2015-11-09  2015-10-30  Wynik
(1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków TVP S.A. znajdujących się w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 (kompleks nr I-III, V) oraz przy ul. Moniuszki 2/2A (kompleks IV). 2. Powierzchnia do sprzątania 2.1. Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi: 92 287,28 m2 i podzielona została na kompleksy: Kompleks nr I - budynki D, F, Poliklinika, W-1, Miasteczko kontenerowe, wartownia od ul. Woronicza o powierzchni do sprzątania: - 12 173,56 m² Kompleks nr II -budynki G, H, I, T, o powierzchni do sprzątania - 13 375,79m² Kompleks nr III - budynki B-14, B-15, E, K, L, L-1, L-2, P, Pa, Pc, Pbd, P-1, R, 12b, Sępólno, Stacja Paliw, S, wartownia od ul. Samochodowej, wartownia od ul. Ksawerów powierzchni do sprzątania: -28 002,32m² Kompleks nr IV - budynki przy ul. Moniuszki 2/2A o powierzchni do sprzątania: - 13 651,73m² Kompleks nr V budynek B, wartownia od ul. Samochodowej, budynek U (parking wielopoziomowy otwarty część podziemna) o powierzchni do sprzątania -25 083,88 m².)        
Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych.  2015-11-09  2015-10-29  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem do rezerwowego systemu emisji do sytuacji nadzwyczajnych.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury emisyjnej w 15 Oddziałach Terenowych TVP S.A.  2015-11-09  2015-10-29  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji infrastruktury emisyjnej w 15 Oddziałach Terenowych TVP S.A.)        
Zakup centralnej macierzy blokowej środowiska IT  2015-11-04  2015-10-27  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup centralnej macierzy blokowej środowiska IT)        
Leasing sprzętu komputerowego.  2015-12-01  2015-10-24   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ, który jednocześnie stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.)        
Dostawa koderów strumieniujących  2015-11-03  2015-10-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa koderów strumieniujących.)        
Dostawa agregatu wody lodowej do systemu klimatyzacji Oddziału Terenowego TVP S.A w Lublinie wraz z jego instalacją.  2015-10-30  2015-10-21  Wynik
(Dostawa agregatu wody lodowej do systemu klimatyzacji Oddziału Terenowego TVP S.A w Lublinie wraz z jego instalacją.Wartość szacunkowa zamówienia pon.207.000,00 euro.)        
Modernizacja systemu poczty elektronicznej.  2015-11-03  2015-10-21  Wynik
(Modernizacja systemu poczty elektronicznej.)        
Dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy  2015-11-26  2015-10-17   
(Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNG przez okres 48 miesięcy)        
Zakup urządzeń liniowych do Głównego Punktu Komutacyjnego (GPK) w TAI.  2015-10-27  2015-10-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń liniowych do Głównego Punktu Komutacyjnego (GPK) w TAI.)        
Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TV Polonia na Litwie przez okres 15 miesięcy.  2015-10-30  2015-10-16  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TV Polonia na Litwie przez okres 15 miesięcy.)        
Dostawę urządzeń i oprogramowania w ramach zadania modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2015-10-23  2015-10-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach zadania modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego.)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe.  2015-10-27  2015-10-13  Wynik
(Dostawa urządzeń w ramach modernizacji zabezpieczenia platformy IP obsługującej strumienie multicastowe.)        
Dostawa zestawów montażowych w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury w Oddziałach Terenowych TVP  2015-10-26  2015-10-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów montażowych w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury w Oddziałach Terenowych TVP)        
modernizacja stacji graficznych VizRT do HD oraz świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania użytkowanych przez TVP S.A. systemów grafiki czasu rzeczywistego VizRT przez okres 36 miesięcy  2015-11-18  2015-10-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji graficznych VizRT do HD oraz świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania użytkowanych przez TVP S.A. systemów grafiki czasu rzeczywistego VizRT przez okres 36 miesięcy. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 – modernizacja stacji graficznych VizRT do HD Część 2 – świadczenie usługi pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania użytkowanych przez TVP S.A. systemów grafiki czasu rzeczywistego VizRT przez okres 36 miesięcy. )        
Dostawa urządzeń w celu modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych zespołów tematycznych.  2015-11-17  2015-10-07  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu modernizacji wizyjnych serwerów emisyjnych zespołów tematycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Usługa kontrybucji sygnału z redakcji zamiejscowych: z Zakopanego, Nowego Sącza i Tarnowa do OT w Krakowie, z Elbląga i Ełku do OT w Olsztynie i ze Słupska do OT w Gdańsku, przez okres 36 miesięcy  2015-10-22  2015-10-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest usługa kontrybucji sygnału z redakcji zamiejscowych: z Zakopanego, Nowego Sącza i Tarnowa do OT w Krakowie, z Elbląga i Ełku do OT w Olsztynie i ze Słupska do OT w Gdańsku, przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ)        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL  2015-10-12  2015-09-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji biblioteki taśmowej HP ESL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawierają Załączniki Nr 1A, 1B, 1C do Wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.  2015-10-13  2015-09-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 serwerów w celu doposażenia sprzętowego Systemów Produkcji Programów Informacyjnych w 15 oddziałach terenowych TVP S.A.)        
Modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic wobiekcie TAI TVP S.A. przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie  2015-09-28  2015-09-17   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania gwarantowanego budynku H na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 przez zainstalowanie 2 szt. UPS o mocy 250 kVA oraz modernizację układu zasilania gwarantowanego odbiorów rezerwowanych rozdzielnic RP1, RP6 w obiekcie TAI TVP S.A. w Warszawie przy ul. Moniuszki 2/2a )        
Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus  2015-08-24  2015-08-13   
(Dialog techniczny dotyczący technicznych uwarunkowań rozbudowy posiadanego przez TVP systemu Repozytorium Materiałów Audio-wizualnych Oddziałów Terenowych TVP opartego na rozwiązaniu Dalet Plus, celem zidentyfikowania najlepszych i najnowszych rozwiązań funkcjonalnych systemu, oraz wskazania sposobu wykorzystania pozyskanych funkcjonalności przy projektowaniu systemu służącego do obsługi Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.)