Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa laptopów dla korespondentów  2017-10-27  2017-10-16   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla korespondentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Dostawa paliw oraz usługa mycia samochodów rozliczane za pomocą kart bezgotówkowych  2017-11-21  2017-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw oraz usługa mycia samochodów rozliczane za pomocą kart bezgotówkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.)        
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2017-10-19  2017-10-11   
(Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)        
Dostawa laptopów reporterskich  2017-10-23  2017-10-11   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia. )        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera  2017-10-31  2017-10-10   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera)        
Dostawa urządzeń do modernizacji przełączników sieciowych sieci produkcyjnej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej  2017-10-17  2017-10-09   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do modernizacji przełączników sieciowych sieci produkcyjnej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut  2017-10-19  2017-10-04   
(Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 Wzoru umowy dostawy, będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ)        
Aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.  2017-10-12  2017-10-04   
(Aktualizacja oprogramowania systemu Centralnej Farmy Transkodującej.)        
Modernizacja studia telewizyjnego S7  2017-10-16  2017-10-04   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rusztu stalowego pod oświetlenie wraz z projektem zmian w instalacji wentylacji w budynku Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7 w studio B  2017-10-18  2017-10-03   
(Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rusztu stalowego pod oświetlenie wraz z projektem zmian w instalacji wentylacji w budynku Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7 w studio B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.)        
Modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1  2017-10-12  2017-10-02   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy).)        
Świadczenieusługi standardowegowsparcia, prawa do nowych wersji programów i baz wirusów dla5120licencji oprogramowania antywirusowego KasperskiEndpointSecurityforBusinessSelect orazoprogramowaniazarządzającego KasperskiSecurityCenter przezokres 12miesięcy  2017-10-09  2017-09-29  Wynik
(Świadczenie usługi standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programów i baz wirusów dla 5120 licencji oprogramowania antywirusowego Kasperski Endpoint Security for Business Select oraz oprogramowania zarządzającego Kasperski Security Center przez okres 12 miesięcy.)        
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A.  2017-10-18  2017-09-28   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.)        
Modernizacja systemu backupu TAI  2017-10-02  2017-09-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu backupu TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.)        
Dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu  2017-10-30  2017-09-20   
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).)        
Zakup serwerów do systemu Wycinarka  2017-10-02  2017-09-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do systemu Wycinarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy )        
Zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy  2017-10-26  2017-09-19   
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy. )        
Zakup usługi polegającej na wynajmie Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres dwóch miesięcy  2017-09-26  2017-09-15  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na wynajmie Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres dwóch miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. )        
dostawa rejestratora sesji zdalnych  2017-10-04  2017-09-15   
(przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora sesji zdalnych)        
dostawa zestawów zdjęciowych  2017-10-25  2017-09-14   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów zdjęciowych)        
Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego TVP S.A.   2017-10-05  2017-09-13   
(Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w okresie do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ. )        
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.  2017-10-30  2017-09-08   
(Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.)        
Rozbudowa Isilona.  2017-10-17  2017-09-08   
(Rozbudowa Isilona.)        
wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych  2017-10-20  2017-09-07   
(przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych” )        
Dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru  2017-09-14  2017-09-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy).)        
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla TVP S. A. przez okres 24 miesięcy.  2017-10-12  2017-09-06   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej.)        
Dostawa używanych kamkorderów XDCam HD wraz z obiektywami HD i nowymi statywami do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2017-09-18  2017-09-18   
(Dostawa sześciu zestawów składających się z: używanego kamkordera wraz z obiektywem oraz nowym statywem do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30)        
usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018  2017-09-14  2017-08-28  Wynik
(usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018)        
Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-09-28  2017-08-18  Wynik
(Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy)        
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 30 miesięcy  2017-10-02  2017-08-17   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej)        
Modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie  2017-10-03  2017-08-16   
(Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. )        
dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej  2017-08-29  2017-08-11  Wynik
(dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej)        
Dostawa torów kamerowych i obiektywów HD  2017-09-15  2017-08-03  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)dostawa 2 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Łodzi; 2)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Katowicach i Szczecinie; 3)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie; 4)dostawa 3 kompletnych torów kamerowych HD dla TAI w Warszawie; 5)dostawa 11 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami. )        
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego  2017-08-28  2017-07-28   
(Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności.)        
Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.  2017-08-07  2017-07-27  Wynik
(Świadczenie usług administracyjnych typu BASIS dla systemów SAP ERP,SAP PI wraz z SLD i SAP Content Server, SAP Portal, SAP BW ( hurtownia danych) i SAP TDMS,SAP Solution Manager w okresie 24 miesięcy.)        
Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego  2017-08-24  2017-08-17   
(Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie )        
Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.  2017-09-04  2017-07-24  Wynik
(Rozbudowa przestrzeni dyskowej ISILON.)        
Zakup biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy  2017-08-28  2017-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. )        
Dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM  2017-08-29  2017-07-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i HDCAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy. )        
dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów  2017-08-21  2017-07-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamkorderów, rekorderów, zestawów fonii bezprzewodowej i obiektywów)        
Dostawa urządzeń do produkcji dla BELSAT TV  2017-08-18  2017-07-05  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do produkcji dla Belsat TV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część 1 – „Dostawa macierzy produkcyjnej”; 2) Część 2 – „Dostawa komputerów przenośnych”; 3) Część 3 – „Dostawa zestawu montażowego”. )        
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy  2017-06-29  2017-06-29   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy)        
świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K  2016-08-22  2016-06-30   
(świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju technologii 4, 8 i 16K w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pt. pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K)