Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Leasing urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego.  2014-09-11  2014-08-29   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń w ramach modernizacji satelitarnego systemu dystrybucyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Leasing rekordera plikowego.  2014-09-09  2014-08-29   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing rekordera plikowego.)        
Leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.  2014-10-08  2014-08-28   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu.)        
usługa standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programu, bazy wirusów dla użytkowanego w TVP oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky na okres 12 miesięcy  2014-09-03  2014-08-26   
(przedmiotem zamówienia jest zakup standardowej usługi Standard Support dla posiadanych 4836 licencji programu Kaspersky Endpoint Security for Business Select dla stacji roboczych, 380 licencji Kaspersky Business Space Security dla serwerów oraz oprogramowania zarządzającego)        
Wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS   2014-10-08  2014-08-26   
(Przedmiotem zaówienia jest wyłonienie Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. )        
Leasing serwera rejestrującego sygnał HD/SD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.  2014-09-03  2014-08-26   
(Leasing serwera rejestrującego sygnał HD/SD oraz urządzeń niezbędnych do rozbudowy przestrzeni medialnej dla TVP Sport.)        
Leasing mikrofonów bezprzewodowych.  2014-08-29  2014-08-21   
(Leasing mikrofonów bezprzewodowych.)        
Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.  2014-09-04  2014-08-21   
(Leasing urządzeń do równoważenia obciążenia serwerów typu load-balancer wraz z licencjami.)        
Dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul.Woronicza 17  2014-09-02  2014-08-20   
(dostawa oraz wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych w budynkach „B-15”, „D”, „F”, „G”, „H”, „R”, „Pc”, TAI, montaż klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni magazynie Wideoteki na III piętrze budynku „G” na terenie TVP S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17.)        
Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego  2014-08-27  2014-08-19  Wynik
(Leasing dostawy urządzeń i licencji do rozbudowy Centralnego Ingestu Plikowego)        
Leasing sprzętu komputerowego  2014-09-23  2014-08-19   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing sprzętu komputerowego)        
Obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7  2014-08-25  2014-08-13  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest obsługa konserwacyjno-techniczna obiektów TVP S.A. znajdujących się przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz kompleksu przy ul. Jasnej 14/16, Moniuszki 2/2a i Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. )        
Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD  2014-08-26  2014-08-13  Wynik
(Leasing wozu pomocniczego do 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD)        
Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych  2014-09-19  2014-08-13   
(Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja krosownicy automatycznej SD/HD zespołów emisyjnych.)        
Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych  2014-09-18  2014-08-12   
(Dostawa wizyjnych serwerów emisyjnych kanałów tematycznych oraz macierzy dyskowych)        
Leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem dla Oddziału Terenowego Spółki Telewizja Polska S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-09-16  2014-08-06   
(4.1. Przedmiotem zamówienia jest leasing systemu zawieszenia światła studyjnego wraz z jego montażem w studio S-2, w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej, uruchomienie, pomiary parametrów eksploatacyjnych, przeszkolenie personelu Zamawiającego przewidywanego do eksploatacji urządzeń oraz demontaż istniejącego układu wciągarek wraz z ich osprzętem i układem elektrycznym. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 207.000 euro.)        
Leasing wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.  2014-08-11  2014-08-01  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest leasing wzmacniaczy LNA wraz z układem przełączającym, konwerterów LNB oraz konwertera częstotliwości.)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2014-08-06  2014-07-29  Wynik
(Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy)        
Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby stacji satelitarnej DSNG-POL 30 dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8.  2014-08-06  2014-07-29  Wynik
(Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej na potrzeby stacji satelitarnej DSNG-POL 30 dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8.)        
Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”  2014-08-27  2014-07-22   
(Przedmiotem zamówienia jest Leasing macierzy dyskowych w ramach zadania “Doposażenie sprzętowe Systemu Produkcji Programów Informacyjnych w 15 Oddziałach Terenowych”)        
Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi  2014-08-20  2014-07-16  Wynik
(Leasing finansowy samochodów osobowych typu kombi)        
Leasing samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2014-07-17  2014-07-09  Wynik
(Leasing fabrycznie nowego samochodu wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy (przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej), instalacji energetycznej, demontażem i montażem urządzeń Zamawiającego)        
Leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport  2014-07-11  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing urządzeń niezbędnych do rozbudowy grafiki studyjnej i emisyjnej w TVP Sport)        
Leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.  2014-07-31  2014-07-03   
(Przedmiotem zamówienia jest leasing Systemu Centralnego Archiwum Cyfrowego w ramach projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Zasobami Medialnymi (MAM) dla Telewizji Polskiej S.A.wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i integracją Urządzeń oraz Oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz gwarancyjnych.)        
modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w TAI  2014-07-24  2014-06-18   
(modernizacja systemu macierzy dyskowej Avid ISIS w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP S.A. w Warszawie - leasing)        
Usługa finansowania w formie leasingu finansowego planowanych zakupów inwestycyjnych.  2014-05-30  2014-04-29   
(Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu finansującego, który udzieli Zamawiającemu limitu na zakup ruchomości finansowany w formie leasingu finansowego do kwoty 28 881 500,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto) z terminem obowiązywania 4 lata w ramach i na warunkach limitu leasingowego. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy limitu leasingowego finansujący zobowiązuje się do zawierania z Zamawiającym oraz z wykonawcami (dostawcami) wybranymi przez Zamawiającego, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umów leasingu finansowego ruchomości stanowiących przedmiot leasingu wskazany przez Zamawiającego.)