Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu 007-010208.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania 1-2 Wykonawców.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania 3-7.pdf inne pliki
4. informacja z otwarcia.pdf inne pliki
5. wzór_oświadczenie o przynależności albo braku przynależności.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rekonstrukcji materiałów audiowizualnych, w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.