Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 22139 - Zakup usługi wsparcia klastra Fortigate.pdf ogłoszenie
2. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Odpowiedź na pytanie+zmiana_ Wykonawcy.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia_101_zakup usługi wsparcia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia klastra firewalla Fortigate przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).