Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikserów wizji dla Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej oraz Oddziału Terenowego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1) Część 1 – Mikser wizji dla OT Kielce 2) Część 2 – Mikser wizji streamujący dla APTiF