Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. MUX - Regulamin Dialogu technicznego.pdf ogłoszenie
2. MUX - Załącznik 1 do Regulaminu Dialogu technicznego - Formularz zgłosze....rtf inne pliki
3. MUX - Załącznik 2 do Regulaminu Dialogu Technicznego - koncepcja realiza....rtf inne pliki
4. MUX - Załącznik 3 do Regulaminu Dialogu Technicznego - pytania i odpowie....rtf inne pliki
5. MUX - Załącznik 4 do Regulaminu Dialogu Technicznego -Oświadczenie o zac....rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja systemu multipleksu satelitarno - naziemnego