Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.rtf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcję materiałów reklamowych, a także reklamy zamieszczanej na stronie internetowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.