Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 181438 2017 - Modernizacja Studia S7.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Modernizacja Studia S7.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1a do SIWZ - Formularz oferty dla Części 1.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1b do SIWZ - Formularz oferty dla Części 2.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 1 do OPZ - Projekt ogólny stołu technologicznego.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 4a do SIWZ - Wzór umowy dla Części 1.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 4b do SIWZ - Wzór umowy dla Części 2.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej dla Części 1 i 2.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia telewizyjnego S7 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cześci 1 i 2 zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ