Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
dostawa koderów cyfrowych DVB-S2 HD MPEG-4 do wozów DSNG OT Bydgoszcz, OT Lublin, OT Łódź i OT Opole ( 5 szt.).