Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP Polonia na Litwie w standardzie DVB-T przez okres 15 miesięcy.