Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP_rozbudowa sieci SAN.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert - dostawa przełącznikóww ramach rozbudowy sieci SAN.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników wraz z licencjami w ramach rozbudowy sieci SAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).