Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia do pytań 1-23 i zmiana treści oraz zmiania terminu składania ofert.pdf inne pliki
3. Komponety SAP. BW BWP.pdf inne pliki
4. Komponety SAP.EP TPP.pdf inne pliki
5. Komponety SAP.ERP PRD.pdf inne pliki
6. Komponety SAP.PI XIP.pdf inne pliki
7. Komponety SAP.SLD CLD.pdf inne pliki
8. Komponety SAP. SM SOL.pdf inne pliki
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
10. Wyjaśnienia do pytań 2 seria.pdf inne pliki
11. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust.5.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.