Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja dla Wykonawcow_Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
3. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty (poprawiony).rtf inne pliki
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu.pdf inne pliki
5. 2Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.