Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie tresci siwz.pdf inne pliki
3. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. 2 Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
6. 2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
7. 3 Wyjasnienie tresci siwz.pdf inne pliki
8. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów reporterskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia.