Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik Nr 1 do SIWZ_Wzor umowy.pdf siwz i załączniki
4. Zalacznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Zalacznik Nr 3 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów lotniczych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.