Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu_tory kamerowe.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. załącznik Nr 1 do siwz_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. załącznik Nr 2 do siwz_Formularz oferty_cz 1-5.zip siwz i załączniki
5. załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. załącznik Nr 4 do siwz_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów HD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: 1)dostawa 2 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Łodzi; 2)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Katowicach i Szczecinie; 3)dostawa 4 kompletnych torów kamerowych z kablami hybrydowymi dla Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie; 4)dostawa 3 kompletnych torów kamerowych HD dla TAI w Warszawie; 5)dostawa 11 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami.