Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Formularz oferty_zał. 1 a.rtf siwz i załączniki
4. Formularz oferty_zał. 1 b.rtf siwz i załączniki
5. Formularz oferty_zał. 1 c.rtf siwz i załączniki
6. Formularz oferty_zał. 1 d.rtf siwz i załączniki
7. Formularz oferty_zał. 1 e.rtf siwz i załączniki
8. oświadczenie_ zał. nr 2_.rtf siwz i załączniki
9. Wzór umowy_zał. nr 3.pdf siwz i załączniki
10. Opz (cześć 1-5)_zał nr 4.zip siwz i załączniki
11. Wzór umowy trójstronnej_ zał. nr 5.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej