Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. 01 Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. 02 JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. 03 Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. 04 OPZ.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa Isilona.