Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. zał. nr 1 do siwz_OPZ_.pdf siwz i załączniki
4. zał. nr 2 do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. zał. nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. zał. nr 4 do siwz_Wzór_umowy.pdf siwz i załączniki
7. zał. nr 5 do siwz_Wzór umowy trójstronnej .pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy przestrzeni medialnej AVID ISIS i integracji wolnostojących zestawów NLE.