Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 594174-N-2017 - Dostawa sprzętu komputerowego.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
8. Ogłoszenie nr 500041851-N-2017 - Dostawa sprzętu komputerowego.pdf inne pliki
9. Wyjaśnienia treści SIWZ i informacja o zmianie treści SIWZ - Dostawa laptopów.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby odtworzenia majątku TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.