Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 556353-N-2017 - Modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja miksera wizji wozu transmisujnego HD1.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności od grupy kapitałowej - Wóz HD1.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja miksera wizji wozu transmisyjnego HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy).