Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla korespondentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis przedmiotu Zamówienia.