Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_Wycinarka.pdf ogłoszenie
2. Zestawienie ofert-serwery Wycinarka.pdf inne pliki
3. Oswiadczenie_grupa kapitalowa 108.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do systemu Wycinarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.