Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. 1Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
3. Przedmiary.zip inne pliki
4. 1Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. 2Wyjasnienie i zmana tresci siwz.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę dawnej Hali Obróbki Taśmy na potrzeby studia produkcji telewizyjnej, znajdującej się w kompleksie budynków Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1,2 i 4 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.