Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty.pdf siwz i załączniki
5. załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie.pdf siwz i załączniki
6. załącznik nr 4 do SIWZ Umowa z załącznikami.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej oraz przełożenia infrastruktury technicznej z mobilnej stacji satelitarnej DSNG POL-049. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.