Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP_58.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert 58.pdf inne pliki
3. Oświadczenie_grupa kapitałowa_58.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych z monitoringu programowo-spotowego kanału Active Family w okresie od dnia podpisania umowy do 9 kwietnia 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy (wraz z Załącznikiem) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.