Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Informacja i zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 05 07 2018.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
….na usługę przeprowadzenia audytu panelu telemetrycznego Nielsen Audience Measurement (NAM) pod kątem zgodności z powszechnie akceptowanymi międzynarodowymi standardami TAM (Television Audience Measurement) oraz oceny stopnia adekwatności stosowanego przez NAM pomiaru widowni telewizyjnej w odniesieniu do zmian na rynku telewizyjnym. .….for the service consisting in the audit of Nielsen Audience Measurement (NAM) panel for compliance with the internationally accepted TAM standards (Television Audience Measurement) and assessment of adequacy of the level of television audience measurement as used by NAM given the changes in the television market