Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS127-289555-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_78.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 do SIWZ- wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy_Microsoft.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji abonamentowych oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ