Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ .pdf siwz i załączniki
3. zał nr 1 OPZ.pdf siwz i załączniki
4. zał. nr 2 do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie .rtf siwz i załączniki
6. zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. wyjaśnienie treści siwz.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SAP.