Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf siwz i załączniki
6. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
7. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji montażowo-graficznych dla TV Belsat