Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS133-302970-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ 85.pdf siwz i załączniki
3. Załacznik nr 2a do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załacznik nr 2b do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załacznik nr 2c do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. JEDZ_85.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzor_umowa_85.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1 do SIWZ_jednocześnie Zał.nr 1 do wzoru umowy_OPZ.pdf siwz i załączniki
9. Odpowiedż na pytania i zmiana treści siwz 85_Wyk.pdf inne pliki
10. Zmiana treści SIWZ _85_Wyk.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do budowy Systemu Bezpieczeństwa Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część I, System równoważenia obciążenia z funkcją WAF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ (pn.: Część II, Systemu forward Proxy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (pn.: Część III, System ochrony, zabezpieczenia i archiwizacji kanału poczty elektronicznej).