Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
4. Załacznik Nr 2 do SIWZ-Poprawiony Formularz oferty.rtf inne pliki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ -Poprawiony Wzór oświadczenia Wykonawcy.rtf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
7. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sterowników do systemów Avid Pro Tools HD Native w studiach S5 i S14 oraz upgrade sterownika do systemu Avid Pro Tools HDX w studiu S11modernizacja systemu zarządzania w wozie transmisyjnym HD 1.