Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP 102.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
3. 2_Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
4. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 3.pdf inne pliki
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert_102.pdf inne pliki
7. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 102.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy hostingowej w zakresie warstwy sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Zakup modułu rozszerzającego zakres funkcjonalności routera Brocade MLXe-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – jednocześnie Zał. nr 1 do Wzoru umowy w zakresie odpowiadającym części zamówienia pod nazwą: Modernizacja i optymalizacja istniejącej infrastruktury sieciowej dla platformy hostingowej.