Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie_2018-OJS150-343788-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ 87_zakup sprzętu komputerowego.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1.1do SIWZ_OPZ Część 1.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ_OPZ Część 2.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1.3 do SIWZ_OPZ Część 3.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1.4 do SIWZ_OPZ Część 4.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 1.6 do SIWZ_OPZ Część 6.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1.7 do SIWZ_OPZ Część 7.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1.8 do SIWZ_OPZ Część 8.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1.9 do SIWZ_OPZ Część 9.pdf siwz i załączniki
11. Załacznik_Nr_2 do SIWZ_Formularz_Oferty dla wszystkich części.rtf siwz i załączniki
12. Załącznik nr 3 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
13. Załącznik nr 4.1 do SIWZ_wzór umowy dla części 1,2,3,7,8,9.pdf siwz i załączniki
14. Załącznik nr 4.2 do SIWZ_wzór umowy dla części 4,5,6.pdf siwz i załączniki
15. Załącznik nr 1.5 do SIWZ_OPZ Część 5.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.