Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie_2018-OJS150-343788-pl.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Wyjasnienia treści SIWZ 2.pdf inne pliki
4. Wyjasnienia treści SIWZ 3_przesuniecie terminu otwarcia_87.pdf inne pliki
5. Wyjasnienia treści SIWZ4.pdf inne pliki
6. 2018-OJS178-403139-pl_zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
7. Wyjasnienia treści SIWZ 5 przesuniecie terminu otwarcia.pdf inne pliki
8. Załączniki - Formularz oferty_wersja ujednolicona.rtf inne pliki
9. Zestawienie ofert-87_2018.pdf inne pliki
10. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 87.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.