Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie terminu składania ofert_100.pdf inne pliki
3. Zmiana treści siwz w zakresie terminu składani i otwarcia ofert_100.pdf inne pliki
4. Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ_100.pdf inne pliki
5. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
6. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przełącznika Fibre Channel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami.